Smoki

 

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

 

Temat kompleksowy: Muzyka wokół nas.

Czas realizacji :  13.02.2023-17.02.2023r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • bogacenie słownictwa odnoszących się do zagadnień muzycznych
 • zdobywanie wiadomości na temat filharmonii; poznawanie właściwego sposobu zachowywania się na koncercie
 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej
 • poznawanie nazw oraz budowy instrumentów strunowych wykorzystywanych przez muzyków w filharmonii
 • wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego kompozytora – Fryderyka Chopina

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów
 • Rozwijanie umiejętności zadawania pytańi odpowiadania na nie
 • odczytywanie informacji przekazywanych w formie uproszczonych rysunków
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania

 

 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: music, song, artist, instruments, composer

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski

 

 

 

Temat kompleksowy: Nie jesteśmy sami w kosmosie.

Czas realizacji :  20.02.2023- 28.02.2032r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, Internet)
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych
 • poznawanie, w sposób pośredni, zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej; utrwalanie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym
 • określanie właściwości fizycznych niektórych substancji
 • Recytowanie wiersza
 • rozpoznawanie poznanych wcześniej piosenek na podstawie melodii prezentowanej przez nauczyciela; wykonywanie układu ruchowego do piosenki
 • Wypowiadanie się na temat ilustracji
 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej;

 

 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: cosmos, the planet, comet, rocket, cosmonaut

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • świadomość emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach
 • zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie

 

 

Wierszyk i piosenka LUTY

Wiersz "Gdzie ten luty?"

Co się z tą pogodą stało?
W zimie wcale nie jest biało...
Gdzie ten luty, groźny, zły,
który szczerzył mrozu kły,
lecz, gdy humor dobry miał
na saneczkach z górki gnał?

I bałwanki lepił z nami,
szyby zdobił nam kwiatami
- miał pomysłów pełną głowę.

Ale na szczęście
- co najważniejsze -
wciąż daje... ferie zimowe!

 

Piosenka: "Walentynki"

W kształcie serduszka po błękitnym niebie
Czerwony balonik płynie do ciebie
Bo ja cię lubię, bardzo szanuję
I musisz wiedzieć, że cię potrzebuję

Na laurce sto serduszek,
Tu buziaczek, tam kwiatuszek
W walentynki upominki
Dla przyjaciół i rodzinki

Razem z serduszkiem, co płynie po niebie
Przesyłam buziaka tylko dla Ciebie
Bo ja cię lubię, bardzo szanuję
I musisz wiedzieć, że cię potrzebuję

Na laurce sto serduszek,
Tu buziaczek, tam kwiatuszek
W walentynki upominki
Dla przyjaciół i rodzinki

Na laurce sto serduszek,
Tu buziaczek, tam kwiatuszek
W walentynki upominki
Dla przyjaciół i rodzinki