Przedszkole Publiczne

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola PUBLICZNEGO trwa od 13.03.2023 do 31.03.2023

 • RODZICU ! Jeżeli Twoje dziecko uczęszcza do innego przedszkola a chcesz przyjść do NAS -  nie składasz tam deklaracji kontynuacji !
 • Tylko raz można wprowadzić dziecko w systemie - złożenie deklaracji kontunuacji w przedszkolu uniemożliwi złożenie wniosku do innego przedszkola
 • ZAPRASZAMY DZIECI Z ROCZNIKA 2020 r., 2019 r., 2018 r. i 2017 r. zamieszkałe na terenie gminy Pobiedziska
 • Wypełniony w systemie www.nabor.pcss.pl/pobiedziska, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami (m.in. oświadczeniami)  należy złożyć  tylko w przedszkolu pierwszego wyboru
 • Po wypełnieniu wniosku elektronicznie w systemie zakładane jest konto dla rodzica/opiekuna prawnego, a wniosek otrzymuje identyfikator. Dzięki temu rodzice mają możliwość podglądu wypełnionych/zatwierdzonych wniosków, mogą śledzić status wniosku, sprawdzić informację o wynikach rekrutacji
 • 11.04.2023 godz: 13:00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Nie oznacza ona przyjęcia dziecka do przedszkola Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia będzie odbywać się elektronicznie w systemie w terminie od 11.04.2023 r. godz. 13:00 do 14.04.2023 r. godz. 15:00 link-oswiadczenie-woli-rodzica.pdf
 • 19.04.2023 godzi: 14:00 opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o wolnych miejscach w innych przedszkolach
 • link do zgłoszenia 

Przedszkole Publiczne działa na takich samych zasadach jak przedszkola samorządowe znajdujące na terenie Gminy Pobiedziska.

Przedszkole Publiczne

Bezpłatna realizacja podstawy programowej wg MEN odbywa się w 5h dziennie w godzinach 8:00-13:00 a każda rozpoczęta kolejna godzina od 7:00-8:00 oraz od 13:00-17:00 naliczana będzie opłata 1,14zł

Ponadto oferujemy zajęcia tj:

 • Język Angielski
 • Profilaktyka Logopedyczna
 • Rytmika
 • Religia
 • Mali Ogrodnicy czyli zajęcia przyrodniczo-ekologiczne
 • Piknikowe Love czyli zajęcia na świeżym powietrzu
 • Pikniki i inne okazjonalne spotkania
 • Projekty Tematyczne

Dla Rodziców: 

 • Warsztaty z Psychologiem
 • Warsztaty z Neurologopedą
 • Pikniki i inne okazjonalne spotkania

Dodatkowo płatne:

 • Język Angielski (ponad podstawę programową)
 • Warsztaty Fotograficzne
 • Warsztaty Kulinarne
 • Spotkania kulturalno-muzyczno-teatralne
 • Judo
 • Taekwondo
 • Taniec&Ruch
 • Sensoplastyka
 • Joga

Telefon w sprawach rekrutacji: 607593049

Zgodnie z wytycznymi MiG Pobiedziska (kliknij)  

Tu powstaje publiczne przedszkole Junior