Nagroda i kara

2017-03-28 Strefa rodzica

Kary i nagrody w wychowaniu dziecka

Dlaczego stosujemy kary?

Celem karania jest wyeliminowanie niewłaściwego zachowania dziecka. Karę powinno się  stosować wówczas, gdy nie pomaga prośba, upomnienie, czy polecenie. Powinna uczyć dziecko odpowiedzialności i przewidywania rezultatów swojego postępowania. Powinna także wywołać chęć zmiany dotychczasowego zachowania.

 

Aby kara była skuteczna powinna:

 • być adekwatna do winy i sprawiedliwa (nie można np. karać dziecka za coś, co zrobiło niechcący lub dawać surowej kary za drobne przewinienie)
 • być stosowana konsekwentnie
 • uwzględniać okoliczności, wiek dziecka, motywy jego czynu
 • następować bezpośrednio po przewinieniu
 • być dla dziecka zrozumiała - należy mu wytłumaczyć, za co zostało ukarane

 

Nie mów dziecku, że je karzesz, lecz że wyciągasz konsekwencje z jego niewłaściwego zachowania. Kary cielesne uczą dziecko agresji, kłamstwa, zastraszają oraz zaniżają jego samoocenę. Krzykiem i wyzwiskami tracisz autorytet w oczach swojego dziecka, gdyż nie panujesz nad emocjami.

Dlaczego warto stosować nagrody?

Celem nagradzania dziecka jest zachęcanie go do właściwego postępowania i utrwalania pozytywnych zachowań. Dziecko, które jest nagradzane, nabiera wiary w siebie, i w swoje możliwości. Otrzymywanie nagród wzbudza wdziecku pozytywne uczucia: radości, dobre samopoczucie, buduje poczucie wartości. Nagradzanie umacnia  więź emocjonalną, między dzieckiem a osobami nagradzającymi.

Rodzaje nagród:

 • pochwała, uznanie, uśmiech, przytulenie dziecka
 • wspólne atrakcyjne spędzanie wolnego czasu,sprawianie dziecku przyjemności
 • wizyta u kolegi, koleżanki lub zaproszenie ich do domu
 • nagrody rzeczowe,pieniądze ( kieszonkowe, do skarbonki)
 • zwolnienie z obowiązku,uzyskanie jakiegoś przywileju

 

Jak nagradzać dziecko?

 • nagrody powinny być związane z tym, co dziecko lubi, co sprawia mu przyjemność
 • nagradzać dzieci trzeba nie tylko za to, co zrobiły dobrze, ale również za powstrzymanie się od złego zachowania.
 • im młodsze dziecko, tym nagrody powinny być bardziej konkretne, jednak z wiekiem powinno się raczej zastępować nagrody rzeczowe pochwałami, aprobatą
 • dziecko powinno wiedzieć, za co i dlaczego dostaje nagrodę,
 • dziecko  powinno też na nią zapracować.
 • nadmierna ilość nagród uzyskiwanych bez uzasadnienia i bez wysiłku ze strony dziecka sprawia, że ich wartość maleje, a nagradzanie przestaje być skuteczne.

Drogi Rodzicu pamiętaj, że częste stosowanie kar nie przynosi pozytywnych rezultatów. Podstawą rodzicielskich oddziaływań wychowawczych powinna być nagroda i pochwała. Powinniście być także konsekwentni w dawaniu jednych i drugich.