Przedszkole Publiczne

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola PUBLICZNEGO trwa od 06.03.2024 do 28.03.2024

 • RODZICU ! Jeżeli Twoje dziecko uczęszcza do innego przedszkola a chcesz przyjść do NAS -  nie składasz tam deklaracji kontynuacji !
 • Rodzicu dziecka, które obecnie uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na kolejny rok szkolny musisz złożyć deklarację eletronicznie w terminie od 28 lutego  godz.8.00 do 5 marca 2024 r. godz.15.00
 • Rodzicu, który chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolego: 0d 6 marca godz.8.00- do 28 marca 2024 r. godz.15.00 będzie można składać elektronicznie wniosek do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
 • Tylko raz można wprowadzić dziecko w systemie - złożenie deklaracji kontunuacji w przedszkolu uniemożliwi złożenie wniosku do innego przedszkol
 • Wypełniony w systemie www.nabor.pcss.pl/pobiedziska, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami (m.in. oświadczeniami)  należy złożyć  tylko w przedszkolu pierwszego wyboru
 • Po wypełnieniu wniosku elektronicznie w systemie zakładane jest konto dla rodzica/opiekuna prawnego, a wniosek otrzymuje identyfikator. Dzięki temu rodzice mają możliwość podglądu wypełnionych/zatwierdzonych wniosków, mogą śledzić status wniosku, sprawdzić informację o wynikach rekrutacji
 • 11.04.2024 godz: 13:00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Nie oznacza ona przyjęcia dziecka do przedszkola Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia będzie odbywać się elektronicznie w systemie w terminie od 11.04.2024 r. godz. 13:00 do 17.04.2024 r. godz. 15:00 link-oswiadczenie-woli-rodzica.pdf
 • 19.04.2023 godzi: 14:00 opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o wolnych miejscach w innych przedszkolach
 • link do zgłoszenia 

Przedszkole Publiczne działa na takich samych zasadach jak przedszkola samorządowe znajdujące na terenie Gminy Pobiedziska.

Przedszkole Publiczne

Bezpłatna realizacja podstawy programowej wg MEN odbywa się w 5h dziennie w godzinach 8:00-13:00 a każda rozpoczęta kolejna godzina od 7:00-8:00 oraz od 13:00-17:00 naliczana będzie opłata 1,30zł

Oferta rok szkolny 2024/2025

 • 3 grupy
 • Codzienne wyjścia na świeże powietrze 
 • Największy plac zabaw w okolicy 2600m 2
 • Bezpłatną naukę 5 h dziennie w godzinach 8.00-13.00
 • J. angielski
 • Rytmika
 • Religia
 • Mali Ogrodnicy czyli zajęcia przyrodniczo-ekologiczne w ogrodzie

Dla Rodziców: 

 • Warsztaty z psychologiem
 • Warsztaty z neurologopedą
 • Pikniki
 • imprezy okolicznościowe

Dodatkowo płatne:

 • Spotkania kulturalno-muzyczno-teatralne
 • Wydarzenia okolicznościowe
 • Angielski ponad podstawę programową
 • Taekwondo
 • Sensoplastyka z rodzicem
 • Judo
 • Joga

Telefon w sprawach rekrutacji: 607593049

Zgodnie z wytycznymi MiG Pobiedziska (kliknij)  

Tu powstaje publiczne przedszkole Junior