Ciekawskie dzieciaki na tropie

Plan zajęć 2018/2019

poniedziałek

j. angielski  godz.9.15 -12.00 (PP)

Joga śmiechu grupa się nie utworzyła

wtorek

Happy sport  godz. 13.00

środa

j. angielski godz. 9.15 -12.00

Ciekawskie dzieciaki na tropie

godz. 13.00

Logopedia godz. 7.30-9.30 (PP)

czwartek

Joga z elementami tańca godz. 13.00

piątek

zajęcia umuzykalniające prowdzone przez nauczycieli grup

PP- podstawa programowa

Ciekawskie dzieciaki na tropie

Główne przesłanki zajęć:

 Troska, Efektywność, Rozwijanie, Atrakcyjność,

Pomysłowy, Impuls do działania, Ambitny Przedszkolak.

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
 • wyrównywanie i korygowanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci
 • eliminowanie emocjonalnych i społecznych konsekwencji niepowodzeń
 • rozwijanie samodzielności
 • budowanie wiary we własne siły
 • podniesienie efektywności uczenia się
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • doskonalenie małej motoryki
 • usprawnienie grafomotoryki
 • kształcenie koncentracji i uwagi
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • kompensowanie braków w rozwoju psychicznym i fizycznym
 • wzbogacenie wiedzy i doświadczeń dziecka
 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
 • wzmacnianie motywacji do podejmowania działań
 • wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów
 • kształtowanie uczuć życzliwości, przyjaźni
 • rozwijanie wiary we własne możliwości

 

Malujemy piłkami

Mozaika z kół

Ruchomy teatrzyk

Kolorowe jaja, wykorzystujemy szablony malarskie

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com