Żabki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU CZERWIEC

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Niby tacy sami a jedna inni.

Czas realizacji :  01.06.2020-05.06.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu
 • poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją; utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka; wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, przyjaźń, szacunek,

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • rozwijanie pamięci poprzez naukę wierszyków na pamięć
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie;
 • nabywanie odwagi w prezentowaniu się na forum
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści;
 • doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: children, world, Indian, Chinese, African, love, European

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach; zgodne współdziałanie
 • akceptowanie równości praw wszystkich
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Jestem kulturalny.

Czas realizacji :  08.06.2020-12.06.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • poznawanie zasad bon ton
 • wzbogacanie słownictwa o nowe wyrazy
 • przestrzeganie zasad życia codziennego
 • wzbogacanie wiedzy na temat kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy) zasad dobrego wychowania
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania - tworzenia kolekcji
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • rozwijanie umiejętności, używania na co dzień zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam
 • kształtowanie umiejętność planowania i projektowania prac plastycznych
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: good manners, excuse me, I’m sorry, thank you, please, here you are

 

BUDOWANIE POSTAW

 • kształtowanie postaw kulturalnego zachowania się w różnych miejscach
 • nabywanie wiary we własne siły
 • kształtowanie kultury słowa
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Wakacyjne podróże.

Czas realizacji :  15.06.2020-19.06.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 • rozróżnianie róznych krajobrazów występujących w Polsce (poznawanie miejsc letniego wypoczynku)
 • poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem; rozwijanie wyobraźni twórczej
 • wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów
 • wzbogacenie wiadomości przyrodniczych dotyczących letniej pory roku

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów
 • kształtowanie logicznego myślenia
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki; wyrabianie zdolności swobodnej improwizacji ruchowej przy muzyce
 • odczytywanie informacji przekazywanych w formie uproszczonych rysunków na mapie Polski
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: summer, Sun, water, fun, ice crème, hot

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą
 • zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas letnich zabaw

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Pożegnania nadszedł czas.

Czas realizacji :  22.06.2020- 26.06.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu
 • nabywanie wiedzy jak zachować się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie.
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału).

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego- układanie krótkich historyjek obrazkowych
 • porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku;
 • rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej
 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej;
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: holiday, mountains, sea, Lake, travel  

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • świadomość emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego w różnych miejscach
 • organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw
 • uświadamianie dzieciom wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania

 

Wierszyk i piosenka czerwiec

Dzieci Świata wiersz 

Kenijskie dzieci, kiedy dzień

w blasku ogniska grają na bębnie.

a to w Brazylii malutkie brzdące łódką pływają po Amazonce.

Malce z Japonii noszą kimona i mają bardzo dziwne imiona.

A w Australii całymi dniami dzieci ścigają się z kangurami.

Kiedy w Grenlandii słonko zaświeci, igloo budują szczęśliwe dzieci.

W Polsce natomiast, już od małego, wszyscy bawimy się w chowanego.

Wakacje nad Bałtykiem piosenka

Wstęp

Wokół piach

Wokół piach

Nad Bałtykiem pływam ach! (płyniemy żabką x 3)

Zwrotka

Już mój plecak spakowany

Na wakacje jechać mamy

Morskie fale pozdobywać

Nad Bałtykiem wypoczywać!

Refren

Hi hi hi, hi hi hi

W morzu pływasz ty

H ha ha, ha ha ha

 W morzu pływam ja!

Zwrotka

Kąpielówki, koło, klapki

I na zmianę czyste gatki

Wszystko już przygotowane

By wakacje mieć udane!

Refren…

Zwrotka

Do przedszkola wrócę potem

Dziś przygoda pod Sopotem!

Może z morza kartkę wyślę,

Gdy mądrego coś wymyślę!

 

 

 

 

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com