Żabki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU KWIECIEŃ

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Temat kompleksowy: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

Czas realizacji :  01.04.2019-05.04.2019r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznawanie cyklu rozwoju rośliny
 • Budzenie zainteresowania zwyczajami wielkanocnymi
 • Wdrażanie do kultywowania tradycji świątecznych

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez poznawanie świątecznych tradycji oraz słuchanie krótkich utworów literackich.
 • Wyrabianie umiejętności do kolejnego wypowiadania się podczas rozmów oraz wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów
 • Doskonalenie spostrzegawczości: różnic i podobieństw
 • Rozwijanie  orientacji kierunkowej i właściwe stosowanie związanych z nią określeń
 • Rozpoznawanie wskazanych kształtów oraz łączenie ich w pary
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Easter, Easter egg, Easter basket, Easter bunny, chick

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w ważnych wydarzeniach na miarę możliwości dziecka
 • Wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny, społeczności przedszkolnej oraz środowiska lokalnego
 • Rozwijanie radości i zaangażowania w stosunku do osób oraz tradycji z najbliższego otoczenia oraz bohaterów literackich

Temat kompleksowy: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Czas realizacji :  08.04.2019-12.04.2019r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Obserwowanie i określanie zachowań związanych z przeżywanymi emocjami
 • Umożliwienie poznania życia w obszarze wiejskim oraz najbliższego środowiska wiejskiego-podwórka
 • Zgłębianie wiedzy na temat hodowli zwierząt oraz maszyn rolniczych

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa
 • Stwarzanie możliwości  do swobodnego wypowiadania się na określony temat
 • Kształtowanie umiejętności liczenia oraz grupowania według cech jakościowych
 • Ćwiczenie motoryki małej oraz chwytu pisarskiego

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: farm, cow, horse, duck, hen, pig

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie postawy wyrażania emocji w przyjęty społecznie sposób
 • Stosowanie zasad obowiązujących w grupie
 • Czerpanie radości z działań własnych oraz współpracy

 

Temat kompleksowy: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

Czas realizacji :  15.04.2019- 19.04.2019r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie
 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych
 • Kształtowanie nawyku dbania o czystość w otoczeniu

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego – wystukiwanie rytmów
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów oddechowych                i artykulacyjnych
 • Tworzenie niewielkich zbiorów zgodnie z ich cechą wspólną

 

 • Doskonalenie zdolności wokalnych i słuchu muzycznego

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:dentist, health, wash hands, brush teeth

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Czerpanie radości z podejmowanej zabawy przy muzyce
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Samodzielność w zabiegach higienicznych związanych              z dbałością o własne zdrowi

Temat kompleksowy: Stop!  Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Czas realizacji :  23.04.2019- 30.04.2019

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Nabycie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony
 • Wyrabianie szacunku i poczucia odpowiedzialności za przyrodę
 •  Rozpoznawanie kształtu za pomocą dotyku

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Doskonalenie umiejętności poprawnego gramatycznie wypowiadania się
 • Wnioskowanie o kształtach z wykorzystaniem zmysłu dotyku
 • Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • Ćwiczenie umiejętności segregacji obiektów                                 z uwzględnieniem określonego kryterium
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:Earth, rubbish, let’s clean up

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie
 • Szacunek do środowiska naturalnego oraz potrzeba jego ochrony
 • Dbałość o porządek i czystość w otoczeniu

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka kwiecień

"Obudziły się pisanki" D. Gellner

Obudziły się pisanki 
wielkanocnym rankiem 
i wołają: 
- Patrzcie! Tu na stole 
same niespodzianki! 
Bazie srebrno – białe 
i baranek mały. 
Ten baranek 
ma talerzyk, 
skubie z niego 
owies świeży 
A baby pękate 
w cukrowych fartuchach 
Śmieją się wesoło 
od ucha do ucha!

Piosenka

Święta wielkanocne z jajkiem i zającem”

 

1. Skacze drogą zając, skacze pomalutku,

 przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.

 Kic, kic, kic cichutko skrada się do domu,

 każdemu zostawia prezent po kryjomu.

Ref.: Święta wielkanocne z jajkiem i zającem,

 słoneczne, pachnące święta wielkanocne.

2. Idą chłopcy drogą, idą pomalutku,

 przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.

 Naraz śmiech i wrzawa, „śmigus-dyngus” - krzyczą

 i dziewczynki łapią, i je wodą chlapią.

Ref.: Święta wielkanocne z jajkiem i zającem,

 słoneczne, pachnące, święta wielkanocne.

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com