Żabki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU MAJ

Temat: Wiosna na łące, w sadzie i ogrodzie

Czas realizacji: 30.04.2018- 4.05.2018r

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-  zna pory roku i ich charakterystyczne zjawiskami

- rozpoznaje ekosystemy: łąka, sad, ogród

- doskonali umiejętności matematyczne

- rozwija sprawność manualną

- wzbogaca swoje słownictwo

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-  zna cykliczne następstwo pór roku

- zna charakterystyczne cechy ekosystemów: łąka, sad, ogród

- umie odpowiadać na postawione pytania

- umie wykonywać zadania zgodnie z instrukcją

- przelicza w zakresie 6

- planuje i organizuje swoją pracę

- wypowiada się całymi zdaniami

 

 

 

BUDOWANIE POSTAWY

- szanuje zdanie innych

-  dba o swoje zdrowie

- grzecznie zwraca się do innych

- czerpie radość z wspólnej zabawy

Temat: Dbamy o zdrowie

Czas realizacji: 7.05.2018- 11.05.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- kształtuje umiejętności dbania o zdrowie i higienę osobistą

- zna schemat ciała człowieka

- określa działania prozdrowotne

- doskonali umiejętności matematyczne

- rozwija sprawność manualną

- wzbogaca swoje słownictwo

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- zna sposoby dbania o zdrowie i higienę osobistą

- interesuje się zdrowiem i dostrzega zależności między podejmowaniem działań prozdrowotnych a chorobami

- rozpoznaje i nazywa przedmioty służące do utrzymania higieny osobistej

- potrafi nazywać i wskazywać części ciała

- umie odpowiadać na postawione pytania

- umie wykonywać zadania zgodnie z instrukcją

- potrafi nazwać i wskazać części ciała

- przelicza w zakresie 5

- dostrzega cechy figur geometrycznych

- umie zmienić ruch zgodnie ze słyszaną muzyką

- planuje i organizuje swoją pracę

- wypowiada się całymi zdaniami

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie:Be healthy! Wash your hands, brush your teeth, fruits and vegetables (apple, pear, banana, tomato, cucumber, carrot)

 

BUDOWANIE POSTAWY

- szanuje zdanie innych

-  dba o swoje zdrowie

- grzecznie zwraca się do innych

Temat: Na wiejskim podwórku

Czas realizacji: 14.05.2018- 18.05.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- poznaje i nazywa zwierzęta żyjące w gospodarstwie domowym

- przeprowadza proste eksperymenty 

- prawidłowo segreguje wiadomości

- wykazuje zainteresowanie czytaniem i pisaniem

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- jest zainteresowany życiem zwierząt gospodarskich

- łączy przyczynę ze skutkiem i przewiduje, co może się zdarzyć

- stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski

- podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjwisk

- próbuje formułować pytania na interesujące je tematy

- uważnie słucha opowiadania i zadaje pytania do jego treści

- śpiewa piosenki i dostosowuje ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki

- podejmuje próby budowania dłuższej wypowiedzi

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie:

On the farm: cow, duck, rooster, horse, mouse, fiat

BUDOWANIE POSTAWY

- nabywa poczucie własnej wartości

- przewiduje konsekwencje swoich zachowań

- stosuje w wypowiedziach formy grzecznościowe

Temat: Zabawy z mamą i tatą

Czas realizacji: 21.05.2018- 25.05.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- rozumie pojęcie rodzina

- wyraża swoje zdanie i potrafi je uzasadnić

- rozwija sprawność manualną

- wzbogaca swoje słownictwo

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- wymienia członków rodziny

- rozumiem rolę mamy i taty w rodzinie

-  wyraża swoje uczucia wobec najbliższych (gestem, słowem, podarunkiem)

- przelicza w zakresie 6

- wyraża i uzasadnia swoje zdanie

- wyraża swoje emocje poprze utwory artystyczne

- planuje i organizuje swoją pracę

- uważnie słucha i próbuje znaleźć odpowiedź na postawione pytanie

- dostrzega podobieństwa i różnice 

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie:My family: mummy, daddy, grandpa, grandma, sister, brother, baby

BUDOWANIE POSTAWY

- cieszy się ze sprawiania radości innym

- odnosi się z szacunkiem do rodziców i ich pracy

-ocenia swoje i cudze postępowanie

 

Temat: Wycieczka do zoo

Czas realizacji: 28.05.2018- 01.06.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- poznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne

- rozumie pojęcie długość

 - doskonali umiejętności matematyczne

- rozwija sprawność manualną

- wzbogaca swoje słownictwo

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne

- rozumie konieczność ochrony niektórych gatunków zwierząt

- rozumie pojęcie długość  i potrafi zmierzyć długość za pomocą dostępnych środków

- umie odpowiadać na postawione pytania

- przelicza w zakresie 6

- potrafi lepić z plasteliny określone kształty

- śpiewa znane piosenki

- umie zmienić ruch zgodnie ze słyszaną muzyką

- planuje i organizuje swoją pracę

- wypowiada się całymi zdaniami

- odwzorowuje proste wzory

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie:Let's go to the zoo: Lion, elephant, monkey, penguin, snake, kangoroo

 

BUDOWANIE POSTAWY

- akceptuje ustalone zasady

- pokonuje napotkane trudności

- grzecznie zwraca się do innych

- czerpie radość z wspólnej zabawy

Wierszyk i piosenka maj

Moja rodzina - wiersz

Moja rodzina jest bardzo fajna.

A tak naprawdę całkiem zwyczajna.

Wszyscy się bardzo kochamy,

i zawsze o siebie dbamy.

Kiedy wszyscy do domu wracamy,

razem do obiadu zasiadamy.

Tata uśmiecha się do mamy,

i różne historie opowiadamy.

A po obiedzie różne sprawy mamy,

ja z bratem lekcje odrabiamy.

Tata przegląda wiadomości sportowe,

a mama czyta magazyny kolorowe.

„Daj mi rękę tato” - piosenka

1.Daj mi rękę tato.
Już na dworze ciemno
a ja się nie boję
bo ty idziesz ze mną.
Nawet z nocnych strachów
nic sobie nie robię
Strachy uciekają
gdy jestem przy tobie.

Ref.
Tato, tato,
jak to dobrze ,że
jesteś zawsze blisko,
i że kochasz mnie.
Tato, tato,
nigdy nie smuć się
i pamiętaj przecież,
ja też kocham cię

2.Codziennie jesteśmy
na długim spacerze
Już mnie nauczyłeś
jeździć na rowerze.
I wiem, że mnie jeszcze
nauczysz wszystkiego
co mądre i dobre.
I cieszę się z tego.

 

Jesteś mamą -  piosenka
1.W dniu Twoich urodzin kochana córeczko
niech ptaki śpiewają, niech świeci słoneczko.
Radości Ci życzę i szczęścia wszelkiego.
I niechaj Cię nigdy nie spotka nic złego.
Kochana Mamusiu! Tak myślę, że przecież
ten dzień był dla Ciebie jedyny na świecie.
Na ręce mnie wzięłaś, ze szczęścia płakałaś.
I nigdy już potem spokojnie nie spałaś.
Ref.: Moje nowe życie
to Twoje nowe życie.
Jesteś Mamą! Moje urodziny to
Twoje urodziny. Jesteś Mamą!
Moje pierwsze kroki to
Twoje pierwsze kroki
Jesteś Mamą!Moje wielkie święto
to Twoje wielkie święto. Jesteś Mamą!

2. Więc życzę Ci Mamo spokoju i słońca.
Dni wolnych od trudu. Wakacji bez końca.
I marzeń spełnionych, przyjaciół bez liku.
I pięknych, dla Ciebie pisanych wierszyków.
Chcę, żebyś codziennie budziła się rano
z wesołym uśmiechem. Bo kocham Cię Mamo!
I nie wiem cóż mogę powiedzieć Ci więcej.
Dziękuję Ci Mamo. Całuję Twe ręce.

 

 

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com