Żabki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU GRUDZIEŃ

Temat: Tropy na śniegu

Czas realizacji: 4.12.2017- 8.12.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- poznaje porę roku jaką jest zima

- zapoznanie z  zjawiskami atmosferycznymi

- kształtowanie umiejętności  wypowiadania się na różne tematy

- zdobywa wiedzę matematyczną

- zdobywa wiedzę o przyrodzie

- wzbogacanie słownictwa

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

– wskazuje cechy charakterystyczne pory roku jaką jest zima

- nazywa i rozpoznaje zjawiska atmosferyczne

- interesuje się zmianami w przyrodzie

- opisuje pogodę za oknem

- dostosowuje ubrania do aktualnej pogody

- poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska

- umie liczyć (kroki) wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności

- zapamiętuje tekst piosenki i wiersza

- stosowanie różnych technik plastycznych

- dbanie o ład i porządek w swoim otoczeniu

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie

 

BUDOWANIE POSTAWY

- ustalenie zasad grupowych dla wspólnego dobra

- szanuje rośliny i zwierzęta

- zaangażowanie i aktywność podczas zajęć

- chętnie zdobywa wiedzę o przyrodzie

- wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu 

Temat: Mikołaju czekamy !

Czas realizacji: 11.12.2017- 15.12.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- poznaje tradycje

- prawidłowo segreguje wiadomości

- orientuje się w przestrzeni

- rozwija sprawność manualną

- grupuje obiekty

-  interesuje się techniką i różnymi formami plastycznymi

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- zna niektóre tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia

- stosuje określenia w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu

- uważnie słucha opowiadania i zadaje pytania do jego treści

- śpiewa piosenki i dostosowuje ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki

- podejmuje próby budowania dłuższej wypowiedzi

- wykazuje płynność i dokładność w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych

- tworzy kompozycje techniką kolażu

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie:

 

BUDOWANIE POSTAWY

- nabywa poczucie własnej wartości

- wie, że należy pomagać słabszym w trudnych sytuacjach

- odczuwa zadowolenie z prezentacji własnych prac

- umie pogratulować koledze wygranej

Temat: Stroimy choinkę

Czas realizacji: 18.12.2017- 22.12.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- wie, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia

- doskonali umiejętności matematyczne

- reaguje na zmianę tempa muzyki

- rozwija sprawność manualną

- wzbogaca swoje słownictwo

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- wypowiada się na temat uczestniczenia w uroczystościach rodzinnych, ich nastroju i przebiegu

- wskazuje drzewa iglaste wśród innych drzew

- przelicza w zakresie 5

- umie zmienić ruch zgodnie ze słyszaną muzyką

- planuje i organizuje swoją pracę

- wypowiada się całymi zdaniami

- odwzorowuje proste wzory

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie

BUDOWANIE POSTAWY

- przełamuje własną nieśmiałość

- grzecznie zwraca się do innych

- próbuje oceniać pracę innych oraz swoją

- czerpie radość z zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Temat: Wesoła zima

Czas realizacji: 27.12.2017- 29.12.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- utrwalanie wiadomości na temat pór roku

- kształtowanie umiejętności  wypowiadania się na różne tematy

- zdobywa wiedzę o przyrodzie

- wzbogacanie słownictwa

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

– wskazuje cechy charakterystyczne pory roku jaką jest zima

- interesuje się zmianami w przyrodzie

- zapamiętuje tekst piosenki i wiersza

- stosowanie różnych technik plastycznych

- dbanie o ład i porządek w swoim otoczeniu

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie

 

BUDOWANIE POSTAWY

- ustalenie zasad grupowych dla wspólnego dobra

- zaangażowanie i aktywność podczas zajęć

- chętnie zdobywa wiedzę o przyrodzie

 

 

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka grudzień

 Wiersz "Prezent dla Mikołaja"

A ja się bardzo,

bardzo postaram,

i zrobię prezent dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik piękny i nowy,

żeby go nosił w noce zimowe

i żeby nie zmarzł

w szyję i uszy,

gdy z burej chmury

 śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj święty

tak rzadko ktoś mu daje prezenty !

Piosenki

"Zima, zima, zima "

Zima, zima, zima - pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń.......

Zasypane pola - w śniegu cały świat
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń.......

Jaka pyszna sanna - parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytkami
Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń.......

 

To świat czas

Narodził się król i jest już wśród nas

nadchodzi czas, świat się dziś odrodził

sny się spełnia, spełnią się

bo dzisiaj to jest ważne jak nigdy.

 

Ref.: To świąt czas i choinka jest

dzieci wokół śpiewają tak

dziś Bóg się narodził w stajence gdzieś

i czas zmienia się bo spełniły się sny.

 

2. Bo dziś się stało i słowo i ciało

to czas na miłość, czas na miłość

Pora kochać i być kochanym

bo dziś nadchodzą na nowo marzenia.

 

Ref.: To świąt czas...


 

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com