Żabki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU LUTY

Temat: Lubimy się śmiać

Czas realizacji: 5.02.2018- 9.02.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- kształtowanie umiejętności  wypowiadania się na różne tematy

- zdobywa wiedzę matematyczną

- zdobywa wiedzę o przyrodzie

- wzbogacanie słownictwa

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat

- odgrywa role w zabawach parateatralnych

- orientuje się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, bliżej

- dodaje i odejmuje oraz przelicza elementy

- projektuje kompozycje płaskie

- wykazuje płynność ruchów  ręki

- zapamiętuje tekst piosenki i wiersza

- stosowanie różnych technik plastycznych

- dbanie o ład i porządek w swoim otoczeniu

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie Laughing, fun, games, I like…/I don’t like

 

BUDOWANIE POSTAWY

- ustalenie zasad grupowych dla wspólnego dobra

- akceptuje zasady i stosuje się do nich

- zaangażowanie i aktywność podczas zajęć

- wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu 

Temat: Lubimy eksperymentować

Czas realizacji: 12.02.2018- 16.02.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- poznaje pojęcia: naukowiec, eksperyment

- prawidłowo segreguje wiadomości

- wykazuje zainteresowanie czytaniem i pisaniem

- rozwija sprawność manualną

- grupuje obiekty

-  interesuje się techniką i różnymi formami plastycznymi

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- zna i rozumie znaczenie pojęć: naukowiec, eksperyment

- stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski

- wykonuje proste zabawy badawcze

- uważnie słucha opowiadania i zadaje pytania do jego treści

- śpiewa piosenki i dostosowuje ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki

- podejmuje próby budowania dłuższej wypowiedzi

- wykazuje płynność i dokładność w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie:Experiment, science, water, different colours (blue, green, yellow, red, orange), rainbow

 

BUDOWANIE POSTAWY

- nabywa poczucie własnej wartości

- wie, że należy pomagać słabszym w trudnych sytuacjach

- odczuwa zadowolenie z prezentacji własnych prac

- umie pogratulować koledze wygranej

Temat: Zimowe zabawy

Czas realizacji: 19.02.2018- 23.02.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- zna pory roku i ich charakterystyczne zjawiskami

- poznaje zasady bezpieczeństwa

- doskonali umiejętności matematyczne

- reaguje na zmianę tempa muzyki

- rozwija sprawność manualną

- wzbogaca swoje słownictwo

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi prowadzić dialog

- zna właściwości śniegu i wykorzystuje je podczas zabaw

- przestrzega zasad bezpieczeństwa i przewiduje skutki nieodpowiednich zachowań

- śpiewa znane piosenki

- przelicza w zakresie 5

- umie zmienić ruch zgodnie ze słyszaną muzyką

- planuje i organizuje swoją pracę

- wypowiada się całymi zdaniami

- dostrzega podobieństwa przedmiotów 

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie:Winter, ice skating, sledge, throwing snowballs, build a snowman, snowflake, It’cold/snowy

BUDOWANIE POSTAWY

- dba o zdrowie swoje i innych

- czerpie radość z własnych działań

- przełamuje własną nieśmiałość

- grzecznie zwraca się do innych

 

Temat: Kim będę, gdy dorosnę?

Czas realizacji: 26.02.2018- 2.03.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- poznaje zawody

- doskonali umiejętności matematyczne

- reaguje na zmianę tempa muzyki

- rozwija sprawność manualną

- wzbogaca swoje słownictwo

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi identyfikować przedmioty z właściwym zawodem

- potrafi określić cechy charakterystyczne dla danego zawodu

- umie odpowiadać na postawione pytania

- zna i stosuje pojęcie para

- przelicza w zakresie 5

- dostrzega cechy figur geometrycznych

- umie zmienić ruch zgodnie ze słyszaną muzyką

- planuje i organizuje swoją pracę

- wypowiada się całymi zdaniami

- odwzorowuje proste wzory

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie:Policeman, firefighter, doctor, baker, teacher, I want to be…;

BUDOWANIE POSTAWY

- przełamuje własną nieśmiałość

- grzecznie zwraca się do innych

- próbuje oceniać pracę innych oraz swoją

- czerpie radość z wspólnej zabawy

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka luty

Wiem i umiem pokazać wiersz

Pokaż proszę gdzie masz oko!
Gdzie masz ucho?
Gdzie twój nos?
Gdzie masz rękę?
A gdzie nogę?
Gdzie na głowie rośnie włos?

Kiwnij głową! Tupnij nogą!
Klaśnij w ręce, nie bój się!
Hop do góry potem na dół!
Razem pobawimy się!

Biegaj szybko skacz do góry!
Potem na dół i znów wzwyż!
Skacz wesoło wyżej, wyżej!
Zeskocz zgrabnie : raz, dwa, trzy!

„Przedszkolna samba” piosenka

I. Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.
Ref.:
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)
II. Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.
Ref.:
Tańczmy sambę…

 

 

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com