Żabki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 

Temat: Moja rodzinna i ja

Czas realizacji: 02.10.2017- 06.10.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- poznaje znaczenie pojęcia „rodzina”

- rozpoznaje figury geometryczne

- rozpoznaje określenia wysoko, nisko

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na różne tematy

- wzbogacanie słownictwa

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- wymienia członków swojej rodziny i podaje ich imiona

- określa pokrewieństwo- babcia, dziadek, brat, siostra

- nazywa i wskazuje figury kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt

- zapamiętuje tekst piosenki i wiersza

- stosowanie różnych technik plastycznych

- słyszy i nazywa dźwięki nisko, wysoko 

- dbanie o ład i porządek w swoim otoczeniu

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie

BUDOWANIE POSTAWY

- ustalenie zasad grupowych dla wspólnego dobra

- zrozumienie istoty przestrzegania bezpiecznych miejsc podczas zabawy

- zaangażowanie i aktywność podczas zajęć

- chętnie zdobywa wiedzę o przyrodzie

- wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu 

Temat: Droga do przedszkola

Czas realizacji: 09.10.2017- 13.10.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy

- poznaje znaki drogowe

- posiada podstawowe wiadomości na temat wybranych gatunków drzew

- zdobywa wiedzę o przyrodzie

- poznaje kierunki prawo, lewo

- rozpoznaje zjawiska atmosferyczne 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- zna i wymienia zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy

- rozpoznaje wybrane znaki drogowe

- kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania tekstów literackich

- nazywa wybrane drzewo i wskazuje jego owoce

- posługuje się określeniami Wiosna, Lato, Jesień, Zima

- rozpoznaje i nazywa  rośliny i zwierzęta

- ubiera się stosownie do pogody

- posługuje się określeniami kierunku: prawo, lewo

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie

BUDOWANIE POSTAWY

- nabywa poczucie własnej wartości

- nawiązuje kontakty z rówieśnikami

- kieruje się przyjętymi zasadami

- wie jak zachować bezpieczeństwo podczas wyjść  

Temat: Leśne odgłosy

Czas realizacji:16.10.2017- 20.10.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- kształtowanie spostrzegawczości

- zapoznanie z określeniem „para”

- dostrzega rytm w następstwie pór roku

- posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt

- dostrzega zmianę tempa muzyki

- rozwija sprawność manualną

- wzbogaca swoje słownictwo

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- dostrzega różnice i podobieństwa w przedmiotach

- stosuje w praktyce pojęcie „para”

- posługuje się nazwami wiosna, lato, jesień, zima

- zna charakterystyczne cechy danej pory roku

- rozpoznaje jeża

- umie zmienić ruch zgodnie ze słyszaną muzyką

- planuje i organizuje swoją pracę

- wypowiada się całymi zdaniami

- potrafi tworzyć własne kompozycje z różnych materiałów

-osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagwanie na nie

BUDOWANIE POSTAWY

- czerpie radość z uczestnictwa w wspólnych zabawach

- poznaje piękność jako wartość

- próbuje oceniać pracę innych oraz swoją

- dostrzega potrzeby innych

- w odpowiedni sposób reaguje na ocenę innych 

Temat:Kącik zabawek

Czas realizacji: 23.10.2017- 27.10.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- dostrzeganie skutków określonych działań

- interesuje się czytaniem

- poznaje podstawowe emocje

- określa płożenie zabawek w przestrzeni

- rozwija sprawność ruchową

- wzbogaca słownictwo

- poznaje różne techniki plastyczne

- poznaje zmysły

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- rozumie przyczynę i skutek określonych działań

- chętnie słucha tekstów literackich

- potrafi nazwać i wyrazić swoje emocje 

- stosuje w wypowiedziach nowo poznane słowa

- stosuje określenia; na, pod, obok, pod, wyżej, niżej

-  zapamiętuje i odtwarza proste układy taneczne

- rozpoznaje przedmioty na podstawie opisu słownego

- zna techniki umożliwiające twórczość plastyczną

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie

BUDOWANIE POSTAWY

-dzieli się własną wiedzą

- wykazuje zainteresowanie otaczającym światem

- stara się wyciągać właściwe wnioski

- angażuje się w zdobywaniu nowych doświadczeń

- pokonuje trudności

 

Wiersz i piosenka

Piosenki:

Pada, pada, pada deszcz / wieje, wieje wiatr   X2

Błyskawica grzmot X2

A na niebie kolorowa tęcza

 

Pada, pada, pada deszcz / wieje, wieje wiatr   X2

Błyskawica grzmot X2

A na niebie kolorowa tęcza

 

Ogórek

1.Wesoło jesienią w ogródku na grządce,
Tu ruda marchewka tam strączek,
Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,
A w kącie ogórek wąsaty.

Ref.:
Ogórek, ogórek, ogórek,
Zielony ma garniturek,
I czapkę i sandały,
Zielony, zielony jest cały.

2.Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie,
Deszczowa pogoda przychodzi,
Parasol ma w ręku, konewkę ma z chmur,
I deszczem podlewa ogórki.

 

Wiersz

Deszcz"

Zła pogoda, kapie woda,
kapie z nieba, kap, kap, kap.
A w kaloszach do przedszkola,
idą dzieci, chlap, chlap, chlap!
Kap, kap, kap, kap, kap, kap,
idą dzieci, chlap, chlap, chlap!
Kap, kap, kap, kap, kap, kap,
idą dzieci, chlap, chlap, chlap

Wyliczanka

Przez tropiki, przez pustynię
toczył zająć wielką dynię,
toczył, toczył dynię w dół,
pękła dynia mu na pół!

Pestki się z niej wysypały,
więc je zbierał przez dzień cały.
Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy!
Ile pestek zbierzesz ty?

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com