Żabki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU WRZESIEŃ

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: To jestem ja.

Czas realizacji :  01.09.2020-04.09.2020r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Budowanie zasobu słów i pojęć
 • Utrwalanie wiedzy związanej z orientacją w schemacie ciała oraz przestrzeni
 • Klasyfikowanie przedmiotów pod względem określonych kryteriów (jakość, przynależność)

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Budowanie dziecięcych relacji w grupie
 • Samodzielne wypowiadanie się, gramatyczna poprawność wypowiedzi
 • Klasyfikowanie przedmiotów z uwzględnieniem barwy, wielkości, przynależności
 • Dbałość o sprawność fizyczną, uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach z elementem naśladownictwa
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  hello, bye, hair, eye, tummy

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Nawiązywanie przyjaznych relacji z dziećmi w grupie
 • Kształtowanie poczucia akceptacji samego siebie
 • Kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy: Moja grupa.

Czas realizacji :  07.09.2020-11.09.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Określanie kolejności zdarzeń, opisywanie historyjek obrazkowych
 • Poznawanie różnych technik plastycznych
 • Rozpoznawanie znaków i symboli (znaczek grupy, indywidualny znaczek), układanie rytmów kolorystycznych

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kształtowanie umiejętności układania rytmów kolorystycznych z klocków lub patyczków
 • Poprawne gospodarowanie oddechem podczas wypowiedzi
 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści, układanie obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń
 • Rozpoznawanie znaczka, elementów garderoby
 • Tworzenie i przestrzeganie kodeksu grupy

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  thank You, please, kids, play, toys

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu               i odczuwania radości z zabawy
 • Zachęcanie do samodzielności oraz działania w parach

 

Temat kompleksowy: Moja droga do przedszkola.

Czas realizacji :  14.09.2020- 18.09.2020r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Bezpieczne poruszanie się w ruchu pieszym
 • Określanie środków komunikacji (samochód, pociąg, tramwaj, autobus)

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni, określanie kierunków ruchu
 • Wypowiadanie się na temat zasad poruszania się środkami komunikacji publicznej
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania wskazanych obiektów
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa, rozpoznawanie podstawowych znaków drogowych (stop, przejście dla pieszych, przejazd kolejowy, sygnalizacja świetlna), utrwalenie numeru 112

 

 • Umiejętność przestrzegania uzgodnionych reguł gry

 

 

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: street, car, walk, stop

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Radość z podejmowanej aktywności i wspólnej zabawy      z innymi dziećmi
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie

Temat kompleksowy: Idzie jesień...przez las, park.

Czas realizacji :  21.09.2020- 25.09.2020

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku
 • Tworzenie kącika przyrody, poznawanie bogactwa darów jesieni
 • Zgłębianie wiedzy na temat drzew, ich owoców, jesiennych zwyczajów zwierząt leśnych

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE          UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa
 • Porównywanie przedmiotów z uwzględnieniem ich cech (wielkości, koloru), dobieranie w pary
 • Rozpoznawanie i nazywanie grzybów jadalnych i trujących
 • Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • Wyodrębnianie przedmiotów do liczenia, określanie ich ilości
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: tree, flower, park, forrest

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie
 • Budzenie wewnętrznej motywacji do samodzielności oraz gromadzenia nowych doświadczeń

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka wrzesień

 

Wierszyk:

„Zbieramy kasztany” 

Zbieramy kasztany,
robimy w nich dziurki,
a wtedy je można
nawlekać na sznurki.
Tak robi się lejce,
naszyjnik z korali.
Kasztany, kasztany
będziemy zbierali.

Piosenka:

„Słoneczko późno dzisiaj wstało”

1. Słoneczko późno dzisiaj wstało
i w takim bardzo złym humorze
i świecić też mu się nie chciało,
bo mówi, że zimno na dworze.

Lecz, gdy piosenkę usłyszało,

to się tak bardzo ucieszyło,

zza wielkiej chmury zaraz wyszło

i nam radośnie zaświeciło.

Ref. Słoneczko nasze rozchmurz buzię,
bo nie do twarzy ci w tej chmurze.
Słoneczko nasze rozchmurz się,
maszerować z tobą będzie lżej.


 

 

 

 

 

 

 

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com