Żabki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU CZERWIEC

 

Temat kompleksowy: Z końca świata czy zza ściany to przyjaciel nasz kochany.

Czas realizacji :  03.06.2019-07.06.2019r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznanie kontynentów z wykorzystaniem globusa
 • Ćwiczenie sprawności i zwinności
 • Poznawanie muzyki  z różnych stron świata

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Ćwiczenie wyrazistości wymowy i wzbogacanie zasobu słów
 • Poznawanie mieszkańców różnych kontynentów
 • Dostrzeganie różnic, doskonalenie percepcji wzrokowej
 • Rozwijanie  wyobraźni, ekspresji muzycznej
 • Kształtowanie umiejętności kodowania
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: friend, friendship, girl, boy, I like/I don’t like

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Dostrzeganie odmienności i autonomii drugiego człowieka
 • Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny i społeczności przedszkolnej
 • Rozwijanie współczucia i empatii w stosunku do osób z najbliższego otoczenia oraz bohaterów literackich

 

 

Temat kompleksowy: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.

Czas realizacji :  10.06.2019-14.06.2019r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Pobudzanie ciekawości badawczej dzieci do poznawania środowiska przyrodniczo-społecznego
 • Poznawanie otaczającego świata przyrody: najbliższego oraz egzotycznego
 • Doskonalenie słuchu: analizy i syntezy sylabowej

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Ćwiczenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wzbogacanie słownictwa
 • Rozpoznawanie zwierząt z najbliższego środowiska oraz wybranych zwierząt egzotycznych
 • Odwzorowywanie ruchem rytmu ułożonego według kolorów
 • Poznawanie kultur innych narodów Europy
 • Rozwijanie umiejętności głoskowania/ sylabizowania

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: snake, lion, elephant, monkey, tiger

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie postawy tolerancji, życzliwości, akceptacji wobec innego języka, koloru skóry
 • Budowanie otwartości na różnice kulturowe, czerpanie radości z przynależności do grupy przedszkolnej oraz przyjacielskich relacji

 

 

Temat kompleksowy: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Czas realizacji :  17.06.2019- 21.06.2019r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody – typach krajobrazu, środowisku społecznym
 • Rozpoznawanie własnych potrzeb emocjonalnych, marzeń, przeżyć
 • Poznanie mapy Polski i zwierząt występujących w naszym kraju

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat wakacji – moje wakacyjne marzenia
 • Poznanie mapy Polski, określanie miejsc wakacyjnego wypoczynku
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – Kodeks „Bezpieczne wakacje”
 • Utrwalenie znajomości numerów alarmowych                      i podstawowych zasad pierwszej pomocy

 

 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: summer, mountain, river, lake, sea, beach,
  •  

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Radość z podejmowanej aktywności i współdziałania z innymi dziećmi
 • Dbałość o sprawność ruchową, korzystanie z aktywności ruchowej na powietrzu
 • Przestrzeganie zasad zachowania się w miejscach wypoczynku oraz publicznych

 

Temat kompleksowy: Od czasu do czasu słychać plusk wody, falują trzciny , w jeziorze szukamy ochłody

Czas realizacji :  24.06.2019- 28.06.2019

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznanie ekosystemu jeziora oraz sposobów jego ochrony
 • Dostrzeganie możliwości płynących z wypoczynku nad jeziorem
 • Rozpoznawanie korzyści i zagrożeń płynących ze świata roślin oraz zwierząt występujących w ekosystemie jeziora

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE

UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wykorzystywanie zmysłów w poznawaniu środowiska przyrodniczego
 • Rozpoznawanie wybranych zwierząt i roślin w ekosystemie jeziora
 • Kształtowanie nawyku dbania o otoczenie, w którym wypoczywamy
 • Poznanie regionalnych atrakcji turystycznych związanych z aktywnym wypoczynkiem nad jeziorem (Puszcza Zielonka, Pojezierze Gnieźnieńskie, Pojezierze Poznańskie)

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: lake, fish, summer, sand, sun, rain

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Budowanie poczucia odpowiedzialności za miejsca wypoczynku nad jeziorem
 • Dostrzeganie wartości wspólnego spędzania czasu z rodziną
 • Czerpanie radości z nawiązywania nowych znajomości, budzenie otwartości na poznawanie nowych miejsc, zwyczajów

Wierszyk i piosenka czerwiec

 „Niech żyją wakacje” - piosenka

Ref.:Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.
1.Pojedzie z nami piłka
i kajak, i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.
Gorące, złote słońce
na ciemno nas opali,
w srebrzystej, bystrej rzece
będziemy się kąpali.


Ref.:Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

Na wakacje ruszać czas” - wiersz 

Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.

A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.

Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.

Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.

Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com