Żabki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIOZWANYCH W PRZEDSZKOLU KWIECIEŃ

 

Temat kompleksowy: Bajki i baśnie

Czas realizacji:05.04-09.04.2021

 

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

 

Nabywanie wiedzy

 

 • Utrwalanie nazw drzew

 • Poznaje różnice między bajką a legendą

 • Odkrywanie takich wartości jak piękno, szcacunek, miłość

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: theater, actor, actress,

 

 

Kształtowanie umiejętności

 • Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się

 • Kształtowanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów, pokazywanych na poszczególnych obrazkach

 • Kształtowanie umiejętności rysowania po linii w wyznaczonym kierunku

 

Budowanie postaw

 • Rozwijanie zainteresowania książką i teatrem

 • Rozwijanie zainteresowania światem przyrody

 

 

Temat kompleksowy: W gospodarstwie

Czas realizacji: 12.04-16.04.2021

 

 

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

 

 

 

Nabywanie wiedzy

 • Utrwalenie nazw zwierząt żyjących w gospodarstwie

 • Wyjaśnienie procesu produkcji masła oraz innych produktów mlecznych

 • Kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie dźwięków zwierząt

 • Zapoznanie z pojęciem batuta

 • Rozwijanie procesów myślowych, analizy i syntezy

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:farm, pig, cow, horse

 

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształcenie umiejętności przeliczania

 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole

 • Rozwijanie sprawności głosowych

 • Kształcenie umiejętności przestrzegania zasad zabawy

 

 

Budowanie postaw

 • Rozwijanie zainteresowań zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym

 • Rozumie i akceptuje naturalną potrzebę ruchu

 

 

 

Temat kompleksowy: Dbamy o Ziemię

Czas realizacji:19.04-23.04.2021

 

 

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

 

Nabywanie wiedzy

 • Zapoznanie z pojęciem ekolog

 • Poznanie naturalnego środowiska mrówek – obserwacja ich zachowań

 • Utrwalanie pojęć: duży, mały

 • Przypomnienie zasad segregacji odpadów

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: earth, eco,

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształcenie zwinności poprzez zabawę

 • Rozwijanie zasobu umiejętności tanecznych

 • Kształtowanie umiejetności obserwacji

 

Budowanie postaw

 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, kreatywności oraz własnych zainteresowań

 • Kształtowanie współodpowiedzialności za naszą planetę

 

 

Temat kompleksowy: Ruch to zdrowie

Czas realizacji:26.04-30.04.2021

 

 

 

 

 

 

Nabywanie wiedzy

.

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: health, acive, play

 • Zapoznanie z wybranymi dyscyplinami sportowymi

 • Zapoznanie z muzyką innych krajów

 • Kształtowanie pojęć: za, pod, nad

 • Rozwijanie wypowiedzi słownej w inspiracji obrazkami

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej

 • Kształtowanie kreatywności w działaniach twórczych

 

 

Budowanie postaw

 • Rozbudzanie wrażliwości na dźwięki.

 • Wdrażanie do zdrowego trybu życia

 • Rozbudzanie potrzeby spędzania czasu aktywnie na świeżym powietrzu

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka KWIECIEŃ

 

Piosenka

 

Fasolki

Ruch, ruch, ruch

 

Nie siedź w domu,

gdy na dworze słońce świeci

Wyjdź na spacer,

jak to robią inne dzieci

Zabierz piłkę i skakankę z kąta weź

Pokaż innym, że ty także ćwiczyć chcesz

 

Na ruch, ruch, ruch

jest dzisiaj wielka moda

Więc ćwicz, ćwicz, ćwicz,

to dobre jest dla zdrowia

A ruch, ruch, ruch

jest twoim przyjacielem

Więc ćwicz, ćwicz

w dni powszednie i w niedzielę

 

Nie siedź w domu,

gdy na dworze deszczyk pada

W małym deszczu może niezła być zabawa

Włóż kalosze,

bo kalosze lubią deszcz

I parasol weź na spacer,

jeśli chcesz

Na ruch, ruch, ruch

jest dzisiaj wielka moda

Więc ćwicz, ćwicz, ćwicz,

to dobre jest dla zdrowia

A ruch, ruch, ruch

jest twoim przyjacielem

Więc ćwicz, ćwicz

w dni powszednie i w niedzielę

Nie siedź w domu,

gdy na dworze śnieżek prószy

Wyjdź na spacer,

nauszniki włóż na uszy

Gdy masz łyżwy,

na ślizgawkę możesz pójść

Lub na narty,

jeśli mieszkasz pośród gór

 

Na ruch, ruch, ruch

jest dzisiaj wielka moda

Więc ćwicz, ćwicz, ćwicz,

to dobre jest dla zdrowia

A ruch, ruch, ruch

jest twoim przyjacielem

Więc ćwicz, ćwicz

w dni powszednie i w niedzielę

 

 

 

Wiersz

Słoneczko z nieba spadło”

Słoneczko z nieba spadło

pobiło sobie brzuch,

w kałuży usiadło

beczy za dwóch.

Słoneczko zachmurzone

gniewa się na chmurkę,

bo ono jest w kałuży,

a ona nad podwórkiem.

Słoneczko rozchmurz buzię

i uśmiechnij się,

zmartwienie twe nieduże

bo wstaje piękny dzień.

 

 

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com