Żabki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU MAJ

 

Temat kompleksowy: Muzyka jest wśród nas

Czas realizacji: 04.05. – 06.05.2022r

 

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

Nabywanie wiedzy

 • Poznaje nazwy wybranych instrumentów perkusyjnych
 • Poznanie różnych rodzajów muzyki
 • Poznanie różnych źródeł muzyki
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: music, concert, instuments

 

 

Kształtowanie umiejętności

 • Wyrabianie u dzieci umiejętności aktywnego spostrzegania, rozróżniania i rozumienia zjawisk słuchanych
 • Kształtowanie umiejętności podziału wyrazu na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego i swobodnego wypowiadania się
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania instrumentów po wydawanym przez nie dźwięku

Budowanie postaw

 • Wdrażanie do odpowiedniego zachowania się podczas koncertu.
 • Zachęcanie do tworzenia muzyki
 • Uwrażliwienie na dźwięki, które nas otaczają

 

Temat kompleksowy: Jestem Polakiem i Europejczykiem

Czas realizacji: 09.05 – 13.05.2022

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

 

Nabywanie wiedzy

 • Poznanie (utrwalenie) symboli narodowych
 • Poznanie cech charakterystycznych dla miasta i wsi
 • Zapoznanie z pojęciem: Ojczyzna
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Poland, Europe, 

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • Kształtowanie  umiejętności odróżnienia miasta od wsi
 • Kształcenie umiejętności rozpoznania polskich symboli narodowych
 • Kształcenie pojęć matematycznych, utrwalenie pojęcia: „para”

Budowanie postaw

 • Wzbudzanie poczucia przynależności narodowej
 • Kształcenie postawy patriotycznej, miłości oraz szacunku do Ojczyzny

 

Temat kompleksowy: Kraina marzeń

Czas realizacji: 16.05 -20.05.2022

 

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

 

Nabywanie wiedzy

 • Zachęcanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych
 • Wyjaśnienie pojęcia wyobraźnia
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: dream, emotion, happy, angry

 

 

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształtowanie umiejętności nazywania emocji
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich

 

 

Budowanie postaw

 • Rozwijanie wrażliwości na dźwięki występujące w otoczeniu
 • Rozwijanie empatii

 

Temat kompleksowy: Moi rodzice

Czas realizacji:23.05 – 31.05.2022

 

Nabywanie wiedzy

.

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: mother, father, family
 • Utrwalenie pojęć związanych ze słowem rodzina
 • Określanie stopni pokrewieństwa, nazywanie ich

 

Kształtowanie umiejętności

 •  Rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo
 • Wyrabianie umiejętności precyzyjnego prowadzenia linii po śladzie i zapełniania określonej powierzchni
 • Kształtowanie umiejętności podziału wyrazu na sylaby
 • Kształtowane umiejętności wypowiadania się na forum grupy

 

Budowanie postaw

 • Budzenie i rozwijanie uczucia miłości, szacunku i życzliwości dla członków rodziny

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka maj

 

Wiersz „W rodzinie siła” 

Gdy masz przy sobie osobę bliską,

dużo łatwiejsze staje się wszystko.

Z mamą lub tatą, z bratem lub siostrą,

znajdziesz na troski receptę prostą.

Twoi najbliżsi, czyli rodzina,

To solidarna, zgrana drużyna.

Piosenka „Życzenia”

 1. Dla mamy słoneczko, dla mamy miód
  Dla mojej mamusi za miłość i trud
  Uścisków moc
  Buziaczków garść
  Ofiarować chce, bo bardzo kocha mnie /2x
 2. Dla taty słoneczko, dla taty miód
  Dla mego tatusia za miłość i trud
  Uścisków moc
  Buziaczków garść
  Ofiarować chce, bo bardzo kocha mnie /2x
 3. Dla moich rodziców piosenkę mam
  Dla mamy i taty wesoło ją gram
  I życzę im
  Radosnych dni
  Niech przez wiele lat zachwyca ich ten świat  /2x
Więcej »

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com