Żabki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU CZERWIEC

 

Temat kompleksowy: Święto dzieci

Czas realizacji:31.05-04.06.2021

 

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

 

Nabywanie wiedzy

 • Poznaje nowe zabawy

 • Poznanie własnych preferencji; co lubię, czego nie lubię

 • Utrwalenie nazw części ciała

 • Doskonalenie aparatu mowy

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:children, fun, happy, play

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności

 • Rozwijanie wyobraźni oraz pamięci logicznej i mechanicznej

 • Rozwijanie umiejętności reakcji na sygnał dźwiękowy

 • Kształtowanie umiejętności logicznego i swobodnego wypowiadania się

 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przegraną

Budowanie postaw

 • Utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy

 • Zachęcanie do inwencji własnej w zabawie

 

 

Temat kompleksowy: Czym podróżujemy?

Czas realizacji: 07.06-11.06.2021

 

 

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

 

Nabywanie wiedzy

 • Poznaje i utrwala nazwy środków transportu

 • Poznaje pojęcia: ruch lądowy, ruch powietrzny, ruch wodny

 • Poznaje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych środków transportu

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:car, train, plane, bike

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikacji przedmiotów według cechy

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania niektórych znaków drogowych

Budowanie postaw

 • Rozumie potrzebę ograniczenia spalin w celu dbania o środowisko

 • Rozumie potrzebę bezpiecznych postaw podczas poruszania się różnymi środkami transportu

 

 

 

Temat kompleksowy: Jestem ostrożny

Czas realizacji:14.06-18.06.2021

 

 

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

 

 

 

Nabywanie wiedzy

 • Zachęcanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych

 • Utrwalenie znajomości swojego adersu i nazwiska

 • Zapoznanie z różnego rodzaju niebezpiecznymi sytuacjami i wspólne szukanie rozwiążań

 • Zapoznanie dzieci z drogami ewakuacyjnymi na terenie przedszkola i zasadami przeciw pożarowymi.

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: carefull

 

 

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego

 • Kształtowanie umiejętności oceny sytuacji zagrożenia

 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się numerami alarmowymi

 

Budowanie postaw

 • Rozumie potrzebe zachowania zasad bezpieczeństwa

 • Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu

 

 

Temat kompleksowy:Wakacje

Czas realizacji:21.06-25.06.2021

 

 

 

 

Nabywanie wiedzy

.

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: holiday, sea, beach

 • Poznanie zasad bezpiecznych wakacji

 • Kształtowanie wrażliwości na barwy

 • Poznanie form aktywnego spędzania wolnego czasu

 

 

Kształtowanie umiejętności

 • Rozwijanie uwagi i wytrwałości poprzez oczekiwanie na swoją kolei

 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie

 • Kształtowanie skupienia uwagi na czytanym tekście

 

Budowanie postaw

 • Wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy

 • Rozumie potrzebę dbania o bezpieczeństwo podczas wakacji

 • Wyrabianie pewności siebie i wiary we własne możliwości

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka Czerwiec

 

Wiersz

Co dzieci kochają?” Anny Bayer

 

Dzieci kochają landrynki

i słodką lemoniadę.

Śmieją się im buzie

gdy widzą czekoladę.

 

Dzieci kochają aniołki,

drewniane pajacyki,

bezpieczne ręce ojca,

na biegunach koniki.

 

Dzieci kochają podróże,

wycieczki z przygodami.

Bułeczki jagodowe

robione ręką mamy.

 

Dzieci kochają zabawę,

na każdym kontynencie,

więc dajcie im się bawić,

a będą uśmiechnięte.

 

Piosenka

 

Lato lato czeka” Halina Kunicka

 

Lato, lato, lato czeka
Razem z latem czeka rzeka
Razem z rzeką czeka las
A tu ciągle nie ma nas

Lato, lato, nie płacz czasem
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem
W lesie schowaj dla nas chłodny cień
Przyjedziemy lada dzień

Już za parę dni, za dni parę
Weźmiesz plecak swój i gitarę
Pożegnania kilka słów
Pitagoras bądźcie zdrów
Do widzenia wam canto, cantare

Lato, lato, mieszka w drzewach
Lato, lato, w ptakach śpiewa
Słońcu karze odkryć twarz
Lato, lato, jak się masz

Lato, lato, dam ci różę
Lato, lato, zostań dłużej
Zamiast się po krajach włóczyć stu
Lato, lato, zostań tu

 

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com