Żabki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU STYCZEŃ

 

Temat kompleksowy: Mijają dni, miesiące, lata.

Czas realizacji :  01.01.2020-10.01.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 

 • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej
 • Dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie
 • Kultywowanie zwyczajów związanych z powitaniem Nowego Roku
 • Wzbogacanie wiedzy na temat utworów literackich

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kształtowanie umiejętności oraz zwyczajów  związanych ze składaniem życzeń (urodzinowych, noworocznych), kultywowanie tradycji powitania Nowego Roku
 • Wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych, rozwijających aparat mowy
 • Dostrzeganie, rozumienie oraz porządkowanie linii życia człowieka
 • Poznanie rytmicznej powtarzalności dnia i nocy oraz miesięcy, zdobywanie i utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku
 • Poszerzanie słownictwa czynnego, rozwijanie wyobraźni
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  snowman, autumn, summer, spring

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Poszanowanie dla potrzeb własnych i innych dzieci
 • Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii
 • Rozwijanie empatii, rozpoznawanie i nazywanie emocji (radość, smutek)

 

 

 

Temat kompleksowy: Babcia i dziadek.

 

Czas realizacji :  13.01.2020-17.01.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznawanie powiązań rodzinnych (mama, tata, babcia, dziadek)
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami z dzieciństwa babci i dziadka, wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Zintegrowanie środowiska rodzinnego oraz przedszkolnego dziecka

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie mowy, opowiadanie o babci i dziadku
 • Kształtowanie percepcji w zakresie: dotyku, węchu, ćwiczenie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie sprawności manualnej, przygotowanie upominku dla babci i dziadka
 • Przygotowanie występu dla babci i dziadka oraz prezentowanie własnych umiejętności
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego (rytmiczne dzielenie słów na sylaby), myślenia (rozwiązywanie zagadek)

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: family, mummy, grandma, grandpa

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Wzajemne okazywanie uczuć w rodzinie oraz grupie przedszkolnej, nadawanie znaczenia więziom w kręgu bliższej i dalszej rodziny
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych
 • Poznawanie własnych możliwości

 

 

 

Temat kompleksowy: Zima i zwierzęta.

 

Czas realizacji :  20.01.2020- 24.01.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 

 • Rozwijanie postaw proekologicznych, uwrażliwienie na potrzeby ptaków zimą
 • Poznanie wyglądu wybranych ptaków zimujących w Polsce
 • Rozwijanie kompetencji językowych, nazywanie poznanych ptaków
 • Poszerzanie wiedzy na temat żywienia zwierząt zimą

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wymienianie pokarmów odpowiednich dla ptaków oraz sposobów pomocy zwierzętom leśnym
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • Poszerzanie doświadczeń sensorycznych
 • Rytmiczne dzielenie wyrazów na sylaby, wdrażanie do dzielenia na głoski krótkich wyrazów

 

 • Rozwijanie motoryki małej, przygotowanie przysmaków dla ptaków

 

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  winter, bird, circle, square

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Wdrażanie do budowania świadomości ekologicznej, wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
 • Dbanie o zwierzęta zimą oraz odpowiednią pomoc dla nich

 

 

Temat kompleksowy: Projekt teatr.

 

Czas realizacji :  27.01.2020- 31.01.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Budzenie zainteresowań teatralnych
 • Uczestniczenie w zabawach twórczych związanych z teatrem
 • Nabywanie wiedzy o osobach pracujących w teatrze oraz roli muzyki w przedstawieniu teatralnym

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Budowanie pojęć związanych z teatrem, rozumienie ich znaczenia
 •  Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez działania ruchowe, językowe, plastyczne, muzyczne, parateatralne
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Naśladowanie ruchem wybranych zwierząt, przedstawianie ciałem emocji
 • Nabywanie umiejętności aktorskich

 

 • Rozwijanie sprawności dłoni oraz ogólnej sprawności ruchowej
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych z zakresu przeliczania

 

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: zoo, elephant, kangaroo, monkey, penguin

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Dostrzeganie wartości teatru, korzyści płynących z bliskiego kontaktu ze sztuką teatralną
 • Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami, rozbudzanie empatii

 

 

Wierszyk i piosenka styczeń

 

Dziadek i babcia piosenka 

Niech nam żyją wszystkie babcie

i dziadkowie też (3x)
Bez nich świat nas jest markotny\
o czym dobrze wiesz (3x)
ref: Dlatego szanujmy, kochajmy ich
i z serca życzenia składajmy by
w radości i zdrowiu płynął im czas
i byli podporą w smutku dla nas.
 
Niech też wiedzą, że wnuczęta bardzo wdzięczne są (3x)
i w podzięce tę piosenkę babciom, dziadkom ślą, (3 x) 
 
Babuniu i Dziaduniu piosenka
 

Babuniu, babuniu, babciu ma

Proszę Cię ugotuj mi pierogi dwa

Najlepiej z malinami A może z jagodami,

Ugotuj mi pierogi dwa. Babuniu, babuniu, babciu ma

Proszę Cię ugotuj mi pierogi dwa

Z twarogiem i szpinakiem Bo bardzo lubię takie,

Ugotuj mi pierogi dwa. Dziaduniu, dziaduniu, dziadku mój

proszę cię, ty pożycz mi samochód swój pojadę do Warszawy

załatwiać ważne sprawy, ty pożycz mi samochód swój.

Dziaduniu, dziaduniu, dziadku mój proszę cię,

ty pożycz mi samochód swój Pojadę do Krakowa

by smoka pocałować, ty pożycz mi samochód swój.

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com