Żabki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU GRUDZIEŃ

Temat kompleksowy: Jak wyglądał świat przed milionami lat.

Czas realizacji : 30.11.2020-04.12.2020r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznanie pracy górnika, zasobów przyrody nieożywionej (węgiel, sól kamienna, kreda/glina)

 • Wzbogacanie wiedzy o roślinności prehistorycznej

 • Poznanie historii powstania złóż węgla, soli kamiennej

 • Zapoznanie z budową, trybem życia wybranych dinozaurów

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie stroju części stroju górnika (reprezentacyjnego i roboczego) oraz jego narzędzi pracy

 • Badanie i opisywanie właściwości wybranych bogactw naturalnych

 • Nazywanie wybranych dinozaurów, opisywanie ich budowy, sposobu żywienia, warunków życia

 • Kształtowanie umiejętności rytmicznego wymawiania tekstu, rozwijanie słuchu muzycznego

 • Rozwijanie umiejętności liczenia, stosowania symboli liczb

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: dinosaur, egg, nest

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Budowanie szacunku dla tradycji oraz pracy górnika

 • Pobudzanie ciekawości, zainteresowania prehistorią

 • Wzmacnianie więzi w grupie przedszkolnej, gotowości do podejmowania współpracy

 

Temat kompleksowy: Idzie zima ze śniegiem.

Czas realizacji : 07.12.2020-11.12.2020r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Rozpoznawanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą (zjawiska pogodowe, krajobraz, postrzeganie czasu – „długości” dnia i nocy)

 • Wiązanie sposobu ubierania się oraz aktywności na świeżym powietrzu ze stanem zdrowia

 • Poznanie zagrożeń dotyczących zabaw zimowych na zamarzniętych zbiornikach wodnych, śliskim podłożu, ze śniegiem (zapoznanie ze zjawiskiem marznięcia i topnienia)

 • Stosowanie instrumentu muzycznego- janczarów, dzwonków, triangli w zabawach muzycznych

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Budowanie dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na temat zimy, zimowych zwyczajów, zabaw

 • Wybieranie ubioru odpowiedniego do pogody, pory roku oraz podejmowanych aktywności, wdrażanie do troski o własne zdrowie

 • Usprawnianie umiejętności liczenia, dodawania na palcach, zbiorach zastępczych

 • Prowadzenie obserwacji pogodowych, badanie siły i kierunku wiatru za pomocą „wiatromierza”

 • Dostrzeganie różnic pomiędzy znakami, kształtami, obrazkami

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: winter, snow, ice

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Budowanie szacunku do przyrody, jej nieprzewidywalności

 • Troska o zdrowie własne oraz bliskich

 • Wdrażanie do umiejętności oczekiwania na swoją kolej

 

 

Temat kompleksowy: Idą święta.

Czas realizacji : 14.12.2020- 18.12.2020r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Wprowadzenie w świat literatury dziecięcej, uczestniczenie w formach teatralnych, dostrzeganie i wskazywanie pozytywnych i negatywnych cech bohaterów

 • Poznawanie tradycji Świąt w Polsce oraz wybranych krajach

 • Zapoznanie z tradycją ubierania drzewka świątecznego oraz jej pochodzeniem, wręczania upominków, dzielenia się opłatkiem oraz składnia życzeń

 • Zapoznanie z najważniejszymi wartościami – „Choinkowa lekcja ciszy”

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kultywowanie zwyczajów, tradycji rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

 • Rozwijanie zdolności aktorskich dzieci i ich indywidualnych predyspozycji

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć oraz podtrzymywania tradycji i więzi rodzinnych

 • Ćwiczenie umiejętności składania życzeń, wręczania podarunków

 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się przyimkami: na, pod, za, obok

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Santa Claus, elf, present, reindeer

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Przeżywanie emocji, rozbudzanie empatii

 • Dzielenie się z innymi osobami radością, dostrzeganie wartości własnej pracy

Temat kompleksowy: W betlejemskiej stajence.

Czas realizacji : 21.12.2020- 23.12.2020r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Zapoznanie dzieci z historią Bożego Narodzenia

 • Poznanie popularnych kolęd i pastorałek

 • Tworzenie świątecznego nakrycia stołu z wykorzystaniem poznanych tradycji (sianko, opłatek, puste nakrycie)

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Utrwalenie słów określających położenie w przestrzeni oraz prawidłowego posługiwania się przyimkami (wyżej, niżej, na, pod, obok, za)

 • Kształtowanie słownika pojęć: wigilia, opłatek, stajenka, żłobek, kolęda

 • Rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności wokalnych

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Christmas, angel, love

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Wprowadzenie w radosną atmosferę Świąt

 • Czerpanie radości ze wspólnego śpiewu

 

Temat kompleksowy: Projekt teatr.

Czas realizacji : 28.12.2020- 31.12.2020r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Budowanie wiedzy związanej z różnymi formami teatralnymi

 • Nabywanie wiedzy o pracy aktora, teatrze, rekwizytach

 • Wyjaśnianie pojęć: marionetka, pacynka, kukiełka, maska

 • Wskazywanie elementów piękna w utworach literackich oraz przedstawieniach teatralnych

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wyrażanie treści mimiką, ruchem i gestem

 • Rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni

 • Ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów

 • Nazywanie i rozpoznawanie lalek wykorzystywanych w przedstawieniach teatralnych

 • Rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności wokalnych

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: theatre, actor, stage

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Ćwiczenie umiejętności wyrażania własnych emocji oraz potrzeb w trakcie współpracy w grupie

 • Radość z podejmowanych działań, wspólnego dyskutowania wg ustalonych zasad

 

Wierszyk i piosenka grudzień

Wierszyk:

Śnieżek pada ” I. Grygorowicz

Śnieżek pada,

Wieje wiatr,

Idą dzieci

Tup, tup, tap.

Wokół mroźno,

Wokół biało,

Dużo śniegu napadało.

Zima, zima

Tu choinka,

Tam Mikołaj,

i rodzinka.

Piosenka:

Zimne noski” A. Brych

1.Idą w śniegu małe skrzaty

Jeden drugi ten brodaty

Trzeci wąsy ma zielone

I czerwone noski przecież to wiadome!

REF.

Zimny nosek każdy ma

Śpiewa tańczy lalala

W lewo, w prawo

I podskoki hop wysoko!

Zimny nosek każdy ma

Śpiewa tańczy lalala

Małe skrzaty i krasnale!

Heja ho!

2.Teraz żwawo maszerują

I wesoło podskakują

Każdy robi, co kto może

By te noski były ciepłe, nie czerwone!
 

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com