Żabki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU PAŹDZIERNIK

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Temat kompleksowy: Idzie jesień...przez ogród i sad.

Czas realizacji :  30.09.2019-04.10.2019r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 •  poznawanie różnych owoców i warzyw za pomocą dotyku i węchu
 • wzbogacanie doświadczeń smakowych
 •  poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania
 • uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw
 •   uświadomienie zagrożeń wynikających z braku higieny i niezdrowego trybu życia,
 •  rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4,
 •  rozwijanie inwencji twórczej,
 •  wdrażanie do uważnego słuchania wiersza.

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 •  rozwijanie analizy syntezy słuchowej
 •  kształtowanie umiejętności skupienia uwagi
 • wzbogacanie zasobu słów i zachęcanie do samodzielnego wypowiadania się
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • interpretowanie ruchem opowieści ruchowych przy muzyce
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie świadomości zabawy w zgodzie
 • Kształtowanie poczucia bycia akceptowanym w grupie
 • Kształtowanie poczucia bezpiecznego spacerowania po lesie

 

 

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień do zwierząt.

 

Czas realizacji :  07.10.2019-11.10.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • poznawanie zwyczajów wiewiórki,
 • zapoznanie ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy,
 • wzbogacanie słownictwa,
 •  rozwijanie umiejętności liczenia – stosowanie liczebników głównych i porządkowych w zakresie 4,
 •  utrwalanie pojęcia tyle samo,  
 •  poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych,
 •  poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • naśladuje ruchy i odgłosy wydawane przez zwierzęta leśne,
 • wie, jak zachowuje się przyjaciel lasu,

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 •  rozwijanie koncentracji uwagi,
 •  rozwijanie zmysłu dotyku
 •  rozwijanie sprawności ruchowej,
 •  rozwijanie sprawności artykulacyjnej
 •  rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
 • ćwiczenie spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi
 • stwarzanie możliwości  do doskonalenia swoistej mowy – ćwiczenia z wierszykiem
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, tanecznych

 

 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 •  zachęcanie do samodzielności oraz działania w grupie
 •  budowanie postawy przyjaznej do środowiska
 • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu                i odczuwania radości z zabawy w lesie

 

 

Temat kompleksowy: Co z czego otrzymujemy?

 

Czas realizacji :  14.10.2019- 18.10.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba,
 • zapoznanie z etapami powstawania chleb
 • łączenie w pary obrazków zwierząt z produktami uzyskiwanymi w gospodarstwie,
 • zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych,
 • przeliczanie na konkretach w zakresie 4.

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • rozwijanie koncentracji uwagi, 
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności rąk (małej motoryki),
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • ćwiczenia funkcjonowania narządów artykulacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania uzgodnionych reguł gry
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: ……………………………………

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 •  integracja grupy rówieśniczej,
 • przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie
 •  radość z podejmowanej aktywności i wspólnej zabawy  z innymi dziećmi,
 • dbałość o sprawność ruchową,

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień...z deszczem.

Czas realizacji :  21.10.2019- 25.10.2019

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • poznawanie roli wody w życiu człowieka,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • utrwalanie pojęć: duży, mały,
 •  
 • poznawanie sposobów  wypowiadania się na określony temat,

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE          UMIEJĘTNOŚCI

 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie małej motoryki
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • wzbogacanie zasobu słów związanych z nazywaniem jesiennych darów lasu i paku
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie
 • Budzenie wewnętrznej motywacji do samodzielności oraz gromadzenia nowych doświadczeń

 

Wierszyk i piosenka październik

 

PIOSENKA

„Idzie jesień….”

1.Odrobina złota i trochę czerwieni

Żółty i brązowy kolory jesieni( x2)

Pośród tych kolorów, pośród suchych liści

Szur, szur idzie jesień

Wiatr w drzewach szeleści(x2)

2.Deszczu czasem wiele, słońca odrobinę

Kasztany spadają, słota się zaczyna (x2)

We mgle biało-szarej, po kałużach słychać

Kap, kap idzie jesień, goni deszcze jesienny

3. W kolorowym sadzie jesienna muzyka

Czas gruszki i jabłka zebrać do koszyka(x2)

Soczyste pachnące w słońcu dojrzewają

Hop, hop idzie jesień, owoce spadają (x2)

 

WIERSZYK

„ Na straganie…”

Na straganie w dzień targowy Takie słyszy się rozmowy:

„Może pan się o mnie oprze, Pan tak więdnie, panie koprze”.

„Cóż się dziwić, mój szczypiorku, Leżę tutaj już od wtorku!”

Rzecze na to kalarepka: „Spójrz na rzepę – ta jest krzepka!” Groch po brzuszku rzepę klepie: „Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”

„Dzięki, dzięki, panie grochu, Jakoś żyje się po trochu.

Lecz pietruszka – z tą jest gorzej: Blada, chuda, spać nie może”.

„A to feler” – Westchnął seler.

Burak stroni od cebuli, A cebula doń się czuli:

„Mój buraku, mój czerwony, Czybyś nie chciał takiej żony?”

Burak tylko nos zatyka: „Niech no pani prędzej zmyka,

Ja chcę żonę mieć buraczą, Bo przy pani wszyscy płaczą”.

„A to feler” – Westchnął seler.

Naraz słychać głos fasoli: „Gdzie się pani tu gramoli?!” „Nie bądź dla mnie taka wielka” – Odpowiada jej brukselka.

„Widzieliście, jaka krewka!” – Zaperzyła się marchewka.

„Niech rozsądzi nas kapusta!” „Co, kapusta?! Głowa pusta?!”

A kapusta rzecze smutnie: „Moi drodzy, po co kłótnie,

Po co wasze swary głupie, Wnet i tak zginiemy w zupie!”

„A to feler” – Westchnął seler.

 

 

 

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com