Żabki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU LISTOPAD

Temat: Kto Ty jesteś? Polak Mały

Czas realizacji:  05.11.2018 – 09.11.2018

Zadania

Przewidywane osiągnięcia dzieci

 

Nabywanie wiedzy

 

 • Rozpoznawanie symboli narodowych.
 • Poznanie kraju, miejscowości, w którym mieszka
 • Poznanie hymnu Polski
 • Poznanie historii związanej z powstaniem godła, flagi i hymnu

 

 

Kształtowanie umiejętności

 

 • Kształtowanie więzi z własną miejscowością, jej mieszkańcami.
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej.

 

 

Budowanie postaw

 

 • Współdziałanie podczas zadań
 • Podejmowanie zadań wyznaczonych przez nauczyciela
 • Budzenie szacunku do symboli narodowych

 

 

Temat: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Czas realizacji : 12.11.2018 – 16.11.2018

 

Zadania

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci

Nabywanie wiedzy

 

 

 • Poznaje okazje do dobrych uczynków,
 • Poznaje pojęcia : życzliwy, uczynny, uczciwy ,
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości

 

 

Kształtowanie umiejętności

 

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania przejawów życzliwości, uczynności uprzejmości,

 

 

Budowanie postaw

 

 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania,
 • Dbanie o

 

Temat: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Czas realizacji: 19.11.2018 – 23.11.2018

 

Zadania

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci

 

 

Nabywanie wiedzy

 

 

 

 • Poznaje wybrane zjawiska atmosferyczne,
 • Poznaje proste konstrukcje latające

 

Kształtowanie umiejętności

 

 

 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;

 

Budowanie postaw

 

 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze
 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej

 

Temat: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Czas realizacji: 26.11.2018 – 30.11.2018

 

Zadania

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci

 

Nabywanie wiedzy

 

 • Poznaje zasady ubierania się stosownie do pogody,

 

 

 

Kształtowanie umiejętności

 

 • Kształtowanie umiejętności dostosowania ubioru do panujących warunków pogodowych,

 

Nabywanie postaw

 

 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych,
 • Dba o zdrowie

 

Wierszyk i piosenka listopad

Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

 

O kochaniu misia

1. Miś ma w oczach szklane kulki,

po to misiem jest,

żeby było kogo tulić,

kiedy pada deszcz.

Ref.: Miś ma uszy do targania,

po to misiem jest,

żeby mieć coś do kochania

i wytarcia łez,

i wytarcia łez.

2. Miś ma wszystko czego trzeba,

żeby misiem być,

by do łóżka go zabierać,

żeby o nim śnić.

Ref.: Miś ma uszy do targania...

3. Miś ma łapy bardzo miękkie,

po to misiem jest,

żeby trzymać go na rękach,

kiedy tylko chcesz.

Ref.: Miś ma uszy do targania...

 

Wiatraki

Siadły razem przedszkolaczki,

kolorowe tną wiatraczki.

Przypiąć różki – łatwa praca:

już wiatraczek się obraca.

Już gotowy drugi, trzeci,

Każdy rad by jak ptak lecieć

i trzepoce się nad głową,

miga w górze kolorowo.

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com