Promyki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU STYCZEŃ

 

Temat kompleksowy: Mijają dni, miesiące, lata

Czas realizacji :  06.01.2020-10.01.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku
 • wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia
 • poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku
 • poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji, pobudzanie zmysłów

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                               i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • wymienianie nazw miesięcy należących do danej pory roku
 • wskazywanie właściwości fizyczne niektórych substancji
 • wymienianie w kolejności występowania, nazwy pór dnia i nazwę noc, a także nazwy pór roku
 • wypowiadanie się na temat znaczenia pracy wykonywanej nocą
 • reagowanie odpowiednim ruchem na ustalone sygnały wizualne i dźwiękowe
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: calendar, New Year, fireworks, time, month, day

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (powitanie Nowego Roku)
 • budowanie postaw tolerancji i akceptacji względem siebie i innych
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas  zajęć i spacerów

 

Temat kompleksowy: Zima i zwierzęta.

Czas realizacji :  13.01.2020-17.01.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków
 • rozumienie konieczności dokarmiania ptaków i zwierząt leśnych zimą
 • rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • nazywanie elementów pogody
 • wypowiadanie się na temat związków przyczynowo-skutkowych w historyjce, układanie obrazków historyjki zgodnie z kolejnością wydarzeń
 • wyjaśnianie, na czym polega praca leśnika
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt charakterystycznych dla Arktyki, opisywanie sposobu życia mieszkańców koła podbiegunowego
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • reagowanie odpowiednim ruchem na dźwięki: wysokie, niskie, długie, krótkie
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: winter, hungry animals, birds, wild animals, feed the birds

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą
 • poznawanie i akceptowanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją
 • określanie roli i wartości różnych zawodów w życiu społecznym.

 

 

Temat kompleksowy: Babcia i dziadek.

Czas realizacji :  20.01.2020- 24.01.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Dnia Babci i Dziadka
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • orientowanie się, jakie istnieje pokrewieństwo w rodzinie
 • rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi
 • wykonanie układu ruchowego do wersji instrumentalnej piosenki
 • zachęcanie do poznawania innych osób i opowiadania o sobie na forum grupy
 • ćwiczenia orientacji na kartce papieru
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  grandmother, grandfather, family, love, grandchildren

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami)
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych
 • okazywanie zainteresowania dziadkami, odpowiadanie na pytania związane z ich życiem

 

Temat kompleksowy: Zabawki.

Czas realizacji :  27.01.2020-31.01.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • wzbogacanie wiedzy na temat zabawek, sposobu ich kupowania i wytwarzania
 • wzbogacanie wiedzy na temat dawnych zabaw

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                            i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.
 • porównywanie zabawek z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami
 • rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi
 • nabywanie odwagi w prezentowaniu swoich osiągnięć przed innymi
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • samodzielne eksperymentowanie z właściwościami różnego rodzaju materiałów
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: toys, doll, fun, play, teddy bear, car

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.

 

 

Wierszyk i piosenka styczeń

 

Dla babci i dzidziusia piosenka

1.W świecie zwyczajnych ludzkich spraw

Każdy gdzieś pędzi każdy gna

Tam niezwykłą wartość w sobie ma

Babcia z Dziadkiem a ja kocham ich co dnia.

 

Ref. Powiedz babciu powiedz dziadku powiedz mi

Kto za wami tęskni i kto o was śni

Zaraz weekend przedszkole kończy się ja wiem

Jeszcze chwila i znów zobaczymy się

2.Powiedz babciu czy ktoś bardziej kocha cię

Boś ty jest dobrocią samą w sobie mi

Że mi dałaś mamę tatę w końcu ja

Zaistniałe/a w tym świecie żeby trwać

Ref. Powiedz babciu powiedz dziadku powiedz mi

Kto za wami tęskni i kto o was śni

Zaraz weekend przedszkole kończy się ja wiem

Jeszcze chwila i znów zobaczymy się

 

3.Powiedz dziadku kto bardziej kocha cię

Za ten czas w którym z nami jesteś ty

I niech twa ta chwila bo dziś wiem

Że zastąpić ciebie nikim nie da się.

Ref. Powiedz babciu powiedz dziadku powiedz mi

Kto za wami tęskni i kto o was śni

Zaraz weekend przedszkole kończy się ja wiem

Jeszcze chwila i znów zobaczymy się

 

Babuniu, babuniu kochana

Ty wiesz, że ja kocham Cię

Gdy słoneczko na niebie świeci

i gdy pada deszcz

Ty zawsze pocieszysz

i dobre rady dasz

Uśmiechem mnie witasz 

każdego dnia.

Babuniu, babuniu kochana

Jak dobrze że Ciebie mam

Gdy mama i tata pracują ty zawsze masz dla mnie czas.

I choć czasami napsocę

Ty nigdy nie zlościsz się 

Żyj nam kochana babuniu

W uśmiechu i zdrowiu

Sto lat, sto lat.

Dziadek wiersz

Jest pewien pan

Co opowieści mnóstwo zna

Co na boisku w piłkę ze mną gra.

Zna się nna wszystkim 

Naprawić umiesz wszystko też

Jak trzeba przytuli

i lody kupi też.

To mój kochany dziadek

Dziadunio ukochany

i choć jeszcze jestem mały

kocham go z sił całych.

Dziś moc życzeńn dla niego ślę

i małe serduszko swe daje

w podzięce zapłacone to, że jest

mój dziadek ukochany.

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com