Promyki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU LUTY

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU:

Temat kompleksowy: Z górki na pazurki.

Czas realizacji : od  05.02.2018-09.02.2018r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem
 • Zapoznanie z obrazem graficznym litery S,s
 • Zapoznanie z liczbą 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wykonywanie ćwiczeń logopedycznych
 • Doskonalenie umiejętności liczenia
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • Czytanie tekstu wyrazowo- obrazkowego
 • Wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej
 • Globalne czytanie wyrazów
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem
 • Rozwiazywanie zagadek
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:

 Winter, ice skating, sledge, throwing snowballs, build a snowman, snowflake, snow, It’s cold/snowy/snowing; What’s the weather like?

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Akceptacja ustalonych zasad i stosowanie ich w relacjach z innymi
 • Troska o estetykę wypowiedzi

 

Temat kompleksowy: Teatr

Czas realizacji :  12.02.2018-16.02.2018r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Wyjaśnianie pojęcia rekwizyt, scenografia, sufler
 • Wymienianie warunków potrzebnych zwierzętom do  rozwoju
 • Wypowiadanie się na temat właściwego zachowania się w teatrze

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Słuchanie utworów literackich i wypowiadanie się na jego temat
 • Rozpoznawanie samogłosek w wyrazach
 • Odgrywanie roli w zabawach  parateatralnych
 • Samodzielne ubieranie się i rozbieranie do ćwiczeń
 • Porównywanie szacunkowe zbiorów
 • Śpiewanie piosenki indywidualnie i zbiorowo
 • Aktywne uczestnictwo podczas zabaw ruchowych
 • Przygotowywanie elementów scenografii
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  Theatre, actor/actress, play, audiencje, dress up

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Radość z nabywania kompetencji
 • Organizowanie sobie zabawy na świeżym powietrzu
 • Zaangażowanie i aktywność podczas zajęć

 

Temat kompleksowy: Tajemnice zamków

Czas realizacji :  19.02.2018-23.02.2018r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznanie wieloznaczności słowa zamek
 • Zapoznanie z małą i wielką literą Z, z
 • Wymienianie zabytków Krakowa i Warszawy
 • Poznanie znaków matematycznych: mniejszości i większości

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w oparciu o ilustrację
 • Doskonalenie umiejętności porównywania w zakresie 10
 • Łączenie ruchu ze słowem, muzyką, przyborem
 • Podejmowanie próby ułożenia bajki
 • Wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych
 • Rozwiązywanie i układanie zagadek słownych i dźwiękowych
 • Pisanie liter po śladzie
 • Wykonanie sensorycznej litery „Z”
 • Wykonywanie ćwiczeń wg. instrukcji słownych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Castle, king, queen, my house, kitchen, bedroom, bathroom, living room,  There is…; I have got…;

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Troska o estetykę wypowiedzi
 • Inicjowanie różnorodnych aktywności opartych na zdobytych informacjach
 • Zgodna współpraca z kolegami w sytuacji zadaniowej

Temat kompleksowy: Zawody naszych rodziców

Czas realizacji : od 26.02.2018-02.03.2018.r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznawanie wybranych zawodów
 • Poznawanie sytuacji zagrożenia i jak prosić o pomoc
 • Wypowiadanie się na temat zawodów rodziców
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wypowiadanie się na temat: Kim będę w przyszłości?
 • Skupianie uwagi na informacjach uznanych przez nauczyciela za ważne
 • Grupowanie figur i formułowanie uogólnień
 • Wykonywanie ćwiczeń manipulacyjnych
 • Kolorowanie wg. kodu
 • Rysowanie wg. instrukcji
 • Samodzielne pisanie poznanych liter
 • Aktywne uczestnictwo podczas zabaw muzycznych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  Policeman, firefighter, doctor, Baker, teacher, I want to be…;

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Przestrzeganie zasad podczas wspólnych zabaw
 • Otwartość i śmiałość w działaniach twórczych
 • Zaangażowanie w zdobywanie nowych doświadczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka luty

"Przeciwnie" wiersz

Coś jest duże, a coś...( małe),

Coś jest czarne, a coś...(białe).

Jedno tłuste, inne...(chude),

Tamto cienkie, a to ...(grube).

To głębokie,  a to...(płytkie),

Może piękne być i ...(brzydkie).

Wiele jest przeciwstawnych słów,

Więc się pobawimy znów.

"W sklepie" - wiersz

Gdy do sklepu idziesz

Czy to z mamą czy to to sam

Stań u progu  i dzień dobry

powiedz do znajomych pań.

One chętnie cię obsłużą

gdy tylko poprosisz

Lecz pamiętaj podziękować

młej pani Zosi.

"Magiczne miejsce" piosenka

Teatr to jest widownia i scena.
Niby nic magicznego w tym nie ma,
aż do chwili, gdy nagle na scenie
dziwne zacznie się przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,
czarodziejskie jest to, na co patrzę.
Gdy się tylko podnosi kurtyna,
to od razu czar działać zaczyna.

2. Każda bajka się staje prawdziwa
Gaśnie światło i scena ożywa.
Wszystko może się zdarzyć na scenie.
Działa czar, póki trwa przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze...

3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka.
A to wszystko nazywa się sztuka.
Gdy dorosnę, to może tu wrócę,
żeby zagrać na scenie w tej sztuce.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze...

 

 

 

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com