Promyki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU WRZESIEŃ

 

Temat kompleksowy: To jestem ja.

Czas realizacji :  01.09.2021-03.09.2021r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznanie i akceptacja zasad w grupie przedszkolnej
 • Poznawanie siebie i utrwalanie nazw części ciała
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                              i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Sprawne posługiwanie się przyborami podczas wykonywania prac plastycznych
 • Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni
 • Konstruowanie wg. podanego wzoru
 • Wyodrębnianie głosek w podanych wyrazach
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: home, house, kindergarten, fun, everybody

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Wyrażanie własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (werbalnych i niewerbalnych) akceptowanych społecznie
 • Budowanie postaw tolerancji i akceptacji względem siebie i innych
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas  zajęć i spacerów

 

Temat kompleksowy: Moja grupa.

Czas realizacji :  06.09.2021-10.09.2021r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Ustalenie kodeksu grupowego
 • Bogacenie słownictwa odnoszących się do zagadnień pogodowych
 • Wyjaśnianie pojęcia przyjaciel, podawanie jego cech

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy plastycznej – technika kolaż
 • Sprawne posługiwanie się nożyczkami
 • Używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • Przedstawianie emocji za pomocą mowy ciała
 • Zgodna współpraca w parach i małych zespołach
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: What's the weather like today?, my group, together, group code

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą
 • Rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • Pojmowanie charakteru kontaktu społecznego jakim jest przyjaźń

 

Temat kompleksowy: Moja droga do przedszkola.

Czas realizacji :  13.09.2021- 17.09.2021r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy
 • Poznawanie symboli wybranych rodzajów znaków drogowych    i ich znaczenia w ruchu drogowym
 • Rozumienie konieczności znajomości swojego imienia               i nazwiska oraz adresu zamieszkania

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • Rozwijanie umiejętności operowania oddechem podczas śpiewania
 • Znajomość numerów alarmowych i pojazdów uprzywilejowanych
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: road, security, road signs, emergency numbers

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie postaw bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
 • Budowanie postaw reagowania na ludzką krzywdę
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień… przez las i park.

Czas realizacji :  20.09.2021-24.09.2021r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • Poznawanie wybranych grzybów: jadalnych i trujących
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                          i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Tworzenie kompozycji przestrzennych
 • Układanie rytmów wizualnych i dźwiękowych
 • Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby; wyodrębnianie głosek na początku i końcu  wyrazu
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: fox, forest, park, autumn, leaves

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Poszanowanie przyrody ożywionej i nieożywionej
 • Przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania się wobec zwierząt
 • Budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień… przez ogród i sad.

Czas realizacji :  27.09.2021-01.10.2021r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Rozpoznawanie sadu i drzew owocowych
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców
 • Wyjaśnianie terminu owoce egzotyczne
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                          i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Odtwarzanie zaproponowanego rytmu; samodzielne układanie rytmów
 • Wyodrębnianie zadań w wypowiedzi dzielenie ich na słowa
 • Wykorzystywanie przyborów w zabawach muzyczno-ruchowych
 • Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów; wyodrębnianie sylab i głosek w wyrazach
 • Całościowe czytanie podanych wyrazów
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  garden, court, vegetables, fruit, pantry

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Poznanie i akceptacja zasad zachowania w środowisku przyrodniczym
 • Zwracanie uwagi na role owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt
 • Dbałość o sprawność ruchową

 

 

Wierszyk i piosenka wrzesień

 

PIOSENKA -

"Wrześniu, wrześniu”

Do przedszkola powracają wreszcie dzieci,

wciąż jest lato i słoneczko nadal świeci,

lecz już wiemy, że niedługo będzie jesień,

bo wakacje się skończyły, już jest jesień.

Ref. Wrześniu, wrześniu przegoń chmury,

zaproś słońce,

by świeciło coraz jaśniej,

coraz mocniej.

WIERSZ -

„Przedszkolaki”

Teraz Wam się przedstawimy
My jesteśmy przedszkolaczki.
Nigdzie więcej nie znajdziecie
Takiej fajnej, zgranej paczki.


Kiedy tata z mama w pracy
Do przedszkola przychodzimy.
Tutaj zajęć jest bez liku
Tutaj świetnie się bawimy.


Są zabawki, kredki, farby
Panie z nami tańczą wkoło.
I śpiewamy razem wszyscy
Bo w przedszkolu jest wesoło.

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com