Promyki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU PAŹDZIERNIK

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień… przez ogród i sad.

 

Czas realizacji :  30.09.2019-04.10.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Rozpoznawanie sadu i drzew owocowych
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców
 • Wyjaśnianie terminu owoce egzotyczne
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                           i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Odtwarzanie zaproponowanego rytmu; samodzielne układanie rytmów
 • Wyodrębnianie zadań w wypowiedzi dzielenie ich na słowa
 • Wykorzystywanie przyborów w zabawach muzyczno-ruchowych
 • Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów; wyodrębnianie głosek w wyrazach
 • Całościowe czytanie podanych wyrazów
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  garden, court, vegetables, fruit, pantry

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Poznanie i akceptacja zasad zachowania w środowisku przyrodniczym
 • Zwracanie uwagi na role owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt
 • Dbałość o sprawność ruchową

 

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień…do zwierząt.

 

Czas realizacji :  07.10.2019-11.10.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy
 • Bogacenie słownictwa odnoszących się do zagadnień przyrodniczych
 • Dostrzeganie zmian w wyglądzie zwierząt przed zbliżająca się zimą (zmiana koloru furta, piór, zwiększenie masy ciała itp.)

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie
 • Układanie historyjek obrazkowych
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw w wyglądzie wytypowanych zwierząt
 • Sprawne posługiwanie się nożyczkami
 • Używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: animals, autumn, animal protektion, animal food.

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą
 • Rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • Kształtowanie postawy dbania o środowisko przyrodnicze (las i park)

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Co z czego otrzymujemy?

 

Czas realizacji :  14.10.2019- 18.10.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznawanie etapów produkcji papieru i nabiału
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • Odróżnianie druku od pisma
 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego - ćwiczenia pamięciowe
 • Wycinanie, lepienie manipulowanie małymi przedmiotami podczas wykonywania prac plastycznych
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
 • Określanie właściwości fizycznych lodu, śniegu, gliny, powietrza, piasku
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: paper, experience, sand, product.

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Świadomość emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach        
 • Radość z podejmowanej aktywności i współdziałania z innymi
 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień z … deszczem.

 

Czas realizacji :  21.10.2019-25.10.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią w pogodzie (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                           i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach
 • Uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 • Rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • Reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).
 • Układanie rytmów wizualnych i dźwiękowych
 • Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby; wyodrębnianie głosek na początku i końcu  wyrazu
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: rain, fog, umbrella, wellingtons, heavy rain.

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Poszanowanie przyrody ożywionej i nieożywionej
 • Szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

 

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Moja rodzina.

 

Czas realizacji :  28.10.2019r.- 01.11.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • Łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

 

KSZTAŁTOWANIE  UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań
 • Opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • Kształtowanie umiejętności określaniA czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • Układanie rymów do podanych słów
 • Tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw
 • Poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.
 • Osłuchiwanie Się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: family, grandmother, grandfather, cousin, auntie, uncle

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Aktywne podejmowanie działań na rzecz innych
 • Wdrażanie do odkrywania swoich talentów
 • Budowanie postawy szacunku, miłości i tolerancji względem rodziców

 

 

Wierszyk i piosenka październik

"Kasztanki" piosenka 

Zgadnijcie dziś dzieciaki, i chłopcy i dziewczynki

co to za kuleczki, co mają śmieszne minki.

Zielone pelerynki kolczaste i kłujące,

gdy spadną już na ziemię brązowe są i lśniące

 

REF: To kasztanki hop sa sa

Skaczą tu i skaczą tam

I te małe, i te duże

skaczą przez kałuże

 

Jesienne słońce świeci, więc kasztanowe dzieci

bawić chcą się z wami, chcą zostać w waszej sali.

Więc zróbcie z nich ludziki, baranki i koniki

niech zamieszkają z wami, gdy pada za oknami

 

Refren………

"Dzień nauczyciela" wiersz

Dzisiaj chłopcy i dziewczynki

uśmiechnięte mają minki

Święto dziś nauczycieli

-wszyscy sa tacy weseli,

bo nauczyciele sie bardzo starają

więc dzieci także o nich dbają.

Przynoszą im kwiaty i życzenia

zdrowia, szczęścia i w pracy powidzenia. 

"Kodeks Przyjaciela Zwierząt" wiersz 

Wszystkie zwierzątka kochamy i o nie dbamy.

Troszczymy się o ich zdrowie, pomagamy im w chorobie.

Zwierzątek nie krzywdzimy oraz nie straszymy.

Zwierzątkom zawsze dajemy jedzenie i picie

- bo My Przedszkolaki szanujemy ich życie.

Więc każdy z Was niech Kodeks Przyjaciela Zwierząt

zna i zawsze dla zwierzątek czułe serduszko ma.

 

 

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com