Promyki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU GRUDZIEŃ

Temat kompleksowy: Niedługo święta.

Czas realizacji : 4.12.2017-8.12.2017

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Wielozmysłowe poznanie litery Y, y  
 • Zainteresowanie pisaniem i czytaniem
 • Prawidłowa artykulacja głosek

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wykonanie ozdób choinkowych wg. instrukcji
 • Rozwijanie umiejętności cięcia i składania papieru
 • Rysowanie zakończenia opowiadania
 • Doskonalenie szybkości, zwinności i skoczności
 • Śpiewanie świątecznych piosenek i kolęd
 • Aktywne uczestnictwo podczas zabaw ruchowych
 • Pisanie cyfr po śladzie, 
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Santa, sleigh, reindeer, snowman, gift/present, Christmas stocking,

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Współpraca z rówieśnikami podczas wykonywanych zadań
 • Zaangażowanie i aktywność podczas zajęć
 • Odczuwanie przynależności do grupy przedszkolnej

 

 

Temat kompleksowy: Jesteśmy mikołajami.

Czas realizacji :  11.12.2017-15.12.2017

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Dzielenie się informacjami dotyczącymi Świat Bożego Narodzenia
 • Słuchanie tekstów literackich
 • Wielozmysłowe poznanie litery C, c  oraz  liczby 6

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji
 • Śpiewanie świątecznych piosenek
 • Odtwarzanie poznanego układu tanecznego
 • Aktywne uczestnictwo podczas zabaw ruchowych
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Christmas tree, Christmas Ball( bauble), Santa, elves, gingerbread, Christmas presents.

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za kultywowanie tradycji świątecznych
 • Zaangażowanie w zdobywanie nowych doświadczeń
 • Tworzenie świątecznego nastroju

 

 

 

Temat kompleksowy: Zwyczaje Bożonarodzeniowe.

Czas realizacji : od 18.12.2017-22.12.2017

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Zapoznanie z obrazem graficznym litery K, k
 • Poznanie zwyczajów świątecznych w innych krajach
 • Wyjaśnianie pojęć: tradycja, zwyczaje

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych
 • Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych
 • Utrwalanie pojęć: w prawo, w lewo, określanie kierunków i ustalanie położenia obiektów w stosunku do własnej osoby
 • Odgrywanie roli w zabawie pantomimicznej
 • Wykonanie wspólnego łańcucha choinkowego
 • Recytowanie wierszy o tematyce świątecznej
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Christmas tree, present/gift, bauble, Santa, sleigh, wafer, Merry Christmas, star, manger, Christmas lights

 

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
 • Troska o estetykę prac plastycznych
 • Doskonalenie umiejętności składania sobie świątecznych życzeń

 

Temat kompleksowy: Urządzenia elektryczne.

Czas realizacji :  od 27.12.2017-29.12.2017.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Zdobywanie wiedzy na temat prądu (skąd pochodzi)
 • Zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi
 • Poznanie zagrożeń związanych z prądem elektrycznym

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Łączenie ruchu ze słowem, muzyką, przyborem
 • Skupianie uwagi na przedmiotach i dostrzeganie ich cech
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem
 • Rozwiązywanie i układanie zagadek słownych i dźwiękowych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Electricity, supplies, power, power Skurce, fridge, TV, lights

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Troska o estetykę wypowiedzi
 • Przestrzeganie zakazu korzystania samodzielnie z urządzeń elektrycznych
 • Inicjowanie różnorodnych aktywności opartych na zdobytych informacjach

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka grudzień

Wiersz „Miło Mikołaju”

Miło Mikołaju

Że do nas przybyłeś 

Że przedszkolne progi

Dzisiaj odwiedziłeś

Grzeczne dzieci czekają 

Mikołaju święty na  

Spotkanie z Tobą 

I piękne prezenty

Za Twe dobre serce

Bardzo dziękujemy 

W podarku wierszyki 

Piosenki niesiemy

Usiądź Mikołaju 

I posłuchaj dzieci 

Zanim dalej do innych   

Przedszkoli polecisz.

Kolęda „Cicha noc”

1. Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.

2. Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

3. Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.

 

 

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com