Promyki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU LUTY

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Wśród malarzy i rzeźbiarzy.

 

Czas realizacji :  04.02.2019-08.02.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Utrwalenie znajomości wszystkich liter alfabetu
 • Poznanie zawodu malarza i rzeźbiarza
 • Wdrażanie do właściwego zachowania  się w miejscach publicznych

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                 i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki
 • Dostrzeganie zróżnicowanych kształtów  i niuansów kolorystycznych
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce papieru
 • Doskonalenia umiejętności posługiwania się znakami matematycznymi „<”, „>”, „=”
 • Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  painter, artist, sculptor,

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie postaw współdziałania, traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych dzieci
 • Kształtowanie postawy samodzielności
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do takich sfer jak : plastyka, muzyka, ruch.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: W teatrze.

 

Czas realizacji :  11.02.2019-15.02.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach
 • Poznawanie modeli monet, banknotów i niskich nominałach oraz o znaczeniu pieniądza w życiu człowieka i w gospodarstwie domowym
 • Wprowadzenie znaków „+”, „-”
 • Poznawanie sposobów panowania nad trema i strachem związanym z wystąpieniami  publicznymi

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów
 • Kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym, starszym  i potrzebującym)
 • Stwarzanie możliwości  do doskonalenia swoistej mowy – nauka wierszy na pamięć
 • Doskonalenie umiejętności wokalnych, tanecznych, recytatorskich
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
 • Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  theatre, scene, actor, actress, play

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Rozwijanie współczucia i empatii w stosunku do osób z najbliższego otoczenia oraz bohaterów literackich
 • Kształtowanie postawy wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie
 • Budowanie systemu wartości dziecka – odwagi, optymizmu, otwartości, podejmowania wyzwań

 

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Mali artyści to my!

 

Czas realizacji :  18.02.2019- 22.02.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznanie miejsc odbioru kultury: galerie sztuki, teatr, opera, filharmonia
 • Budowanie biernego i czynnego słownictwa dziecka (nazwy dzieł sztuki, pasji artystycznych)
 • Utrwalenie znajomości powstawania kolorów pochodnych oraz różnych odcieni barw.

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • Doskonalenie umiejętności kreślenia liter i cyfr
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania w przód i wspak od dowolnej liczby
 • Kształtowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe, może wywoływać pracy nad sobą, świadomego rozwijania  swoich zainteresowań
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: paint, draw, colour, brush, pencil, crayons, picture

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Radość z podejmowanej aktywności i współdziałania z innymi
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Ziemia - błękitna planeta

 

Czas realizacji :  25.02.2019- 01.03.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Rozbudzanie zainteresowań i ciekawości na temat otaczającego świata
 • Nabywanie wiedzy na temat odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie
 • Wnioskowanie na podstawie zagadek słownych i dźwiękowych

 

 

KSZTAŁTOWANIE

UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych
 • Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • Usprawnianie umiejętności przeliczania przedmiotów
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Earth, clean air, rubbish, take care about Earth

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i tajemnicami przyrody – eksperymenty
 • Kształtowanie postawy poszanowania opinii innych, nie ocenianie innych po pozorach
 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie

 

 

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka styczeń

"Kochamy Was" - piosenka

Czy wy wiecie moi mili czy wy wiecie
Ile babć i dziadków jest na całym świecie
Właśnie wielkie święto swoje dzisiaj mają
Więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą.

Kochamy was, kochamy całym sercem
I radości chcemy dać wam jak najwięcej.
Nasze buzie uśmiechnięte
Dziś życzenia ślą przepiękne
Żyj babuniu, żyj dziadziuniu latek sto.

Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają
Zawsze dla nas niespodzianek wiele mają.
Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy.
Głośno teraz podziękować chcemy wam.

Kochamy was

Babcia bardzo często mamę zastępuje
Zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje.
Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy.
Babcia, dziadek za to zawsze mają czas.

"Serce maluję” – wiersz

Gdyby nie było
Babci i Dziadka
Świat byłby pusty
Jak biała kartka.

Oni są szczęściem
Dla wnuczki, wnuka,
Są bardzo ważni
W życiu każdego zucha.

Więc dziś w laurce
Serca im damy
Dziękując za to,
Że są tu z nami

"Miesiące" piosenka

Ref: Dwanaście jest miesięcy w każdym roku- czy znasz je wszystkie

Powiedz, powiedz nam!

- Styczeń jest pierwszy - śniegiem na nas prószy.

-Luty jest drugi- mrozi nasze uszy.

ref...

- Marzec jest trzeci-ptaki powracają.

- Kwiecień jest czwarty-pąki rozkwitają.

ref....

- Lipiec jest siódmy- żar leje się  nieba.

-Śierpień jest ósmy-zboże zkosić trzeba.

ref...

-Wrzesień jest dziewiąty - pełno grzybów w lesie.

-Październik dziesiąty- słotę nam przyniesie.

ref...

-Listopad jedesnasty - liście opadają

-Grudzień dwunasty - święta sie zbliżają.

ref...

- styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec!

- lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień!

ref. Dwanaście jest miesięcy w każdym roku - a ja ich kolejność dobrze znam!

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com