Promyki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU WRZESIEŃ

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: To jestem ja.

Czas realizacji :  01.09.2019-04.09.2019r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznanie i akceptacja zasad w grupie przedszkolnej
 • Poznawanie siebie i utrwalanie nazw części ciała
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                               i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Sprawne posługiwanie się przyborami podczas wykonywania prac plastycznych
 • Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni
 • Konstruowanie wg. podanego wzoru
 • Wyodrębnianie głosek w podanych wyrazach
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: home, house, kindergarten, fun, everybody

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Wyrażanie własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (werbalnych i niewerbalnych) akceptowanych społecznie
 • Budowanie postaw tolerancji i akceptacji względem siebie i innych
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas  zajęć i spacerów

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Moja grupa.

Czas realizacji :  07.09.2019-11.09.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Ustalenie kodeksu grupowego
 • Bogacenie słownictwa odnoszących się do zagadnień pogodowych
 • Wyjaśnianie pojęcia przyjaciel, podawanie jego cech

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy plastycznej – technika kolaż
 • Sprawne posługiwanie się nożyczkami
 • Używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • Przedstawianie emocji za pomocą mowy ciała
 • Zgodna współpraca w parach i małych zespołach
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: What's the weather like today?, my group, together, group code

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą
 • Rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • Pojmowanie charakteru kontaktu społecznego jakim jest przyjaźń

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Moja droga do przedszkola.

Czas realizacji :  14.09.2019- 18.09.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy
 • Poznawanie symboli wybranych rodzajów znaków drogowych i ich znaczenia w ruchu drogowym
 • Rozumienie konieczności znajomości swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • Rozwijanie umiejętności operowania oddechem podczas śpiewania
 • Znajomość numerów alarmowych i pojazdów uprzywilejowanych
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: road, security, road signs, emergency numbers

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie postaw bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
 • Budowanie postaw reagowania na ludzką krzywdę
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień… przez las i park.

Czas realizacji :  21.09.2019-25.09.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • Poznawanie wybranych grzybów: jadalnych i trujących
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                          i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Tworzenie kompozycji przestrzennych
 • Układanie rytmów wizualnych i dźwiękowych
 • Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby; wyodrębnianie głosek na początku i końcu  wyrazu
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: fox, forest, park, autumn, leaves

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Poszanowanie przyrody ożywionej i nieożywionej
 • Przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania się wobec zwierząt
 • Budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień… przez ogród i sad.

Czas realizacji :  28.09.2019-02.10.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Rozpoznawanie sadu i drzew owocowych
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców
 • Wyjaśnianie terminu owoce egzotyczne
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                          i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Odtwarzanie zaproponowanego rytmu; samodzielne układanie rytmów
 • Wyodrębnianie zadań w wypowiedzi dzielenie ich na słowa
 • Wykorzystywanie przyborów w zabawach muzyczno-ruchowych
 • Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów; wyodrębnianie głosek w wyrazach
 • Całościowe czytanie podanych wyrazów
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  garden, vegetables, fruit, pantry

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Poznanie i akceptacja zasad zachowania w środowisku przyrodniczym
 • Zwracanie uwagi na role owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt
 • Dbałość o sprawność ruchową

 

Wierszyk i piosenka wrzesień

 

Cicho - sza piosenka 

Cicho, cicho, cicho – sza,

w kółeczku siadamy.

Cicho, cicho, cicho – sza,

już zajęcia zaczynamy.

Cicho, cicho, cicho – sza,

w kółeczku siadamy.

Cicho, cicho, cicho – sza,

już zajęcia zaczynamy

Cicho, cicho, cicho – sza,

w kółeczku siadamy.

Cicho, cicho, cicho – sza,

już zajęcia zaczynamy

 

W naszym przedszkolu - wiersz 

W naszym przedszkolu cisza i spokój,
nie ma hałasów i nie ma tłoku.
Choć czasem bywa całkiem inaczej,
zwłaszcza gdy wszyscy idą na spacer.
W naszym przedszkolu zawsze porządek,
zabawek stoi równiutki rządek.
Choć czasem bywa całkiem odmiennie.
Lecz ten bałagan nie jest przeze mnie!
W naszym przedszkolu – jedzenie super!
Każdy ze smakiem zajada zupę.
Choć czasem płacze pani kucharka,
że jej ktoś wrzucił piłkę do garnka!
Naprawdę nie wiem, o co wam chodzi...?
Przecież jesteśmy grzeczni nad podziw
– pani codziennie bardzo nas chwali,
lecz... ma podobno nerwy ze stali!

 „Smoki” - piosenka 

1. Jak świat długi i szeroki dzieci uwielbiają smoki.

Każdy smok się z tego cieszy, jeden straszy drugi śmieszy.

 

Ref.: Smoki, smoki odlotowe, kolorowe i bajkowe,

bursztynowe mają oczy. Wielkie skrzydła straszne szpony,

 czubek nieco rozwichrzony i uroczy uśmiech smoczy.                                                              


2. Smok Wawelski ogniem zieje, lecz nic złego się nie dzieje.

 Bowiem nawet, gdy go suszy to sprzed jamy się nie ruszy.

Ref.: Smoki, smoki odlotowe…

3. Bazyliszek już nie szkodzi, do piwnicy można schodzić.

 Odkąd spojrzał do lusterka na nikogo już nie zerka.

Ref.: Smoki, smoki odlotowe…

4. Są też smoki przedszkolaki. Rodzaj to nie byle jaki.

Smok przedszkolak w stadzie bryka i baranów nie połyka.

Ref.: Smoki, smoki odlotowe…

 

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com