Promyki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU PAŹDZIERNIK

 

Temat kompleksowy: Jesienne strategie zwierząt.

Czas realizacji :  03.10.2022-07.10.2022r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy
 • Bogacenie słownictwa odnoszących się do zagadnień przyrodniczych
 • Dostrzeganie zmian w wyglądzie zwierząt przed zbliżająca się zimą (zmiana koloru furta, piór, zwiększenie masy ciała itp.)
 • Poznawanie sposobów dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie,

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie
 • Układanie historyjek obrazkowych
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw w wyglądzie wytypowanych zwierząt
 • Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi
 • Używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: animals, autumn, animal protektion, animal food.

BUDOWANIE POSTAW

 • Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą
 • Rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • Kształtowanie postawy dbania o środowisko przyrodnicze (las i park)
 • · Rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy,
 • dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich;
 • dbałość o sprawność ruchową
 • budowanie postaw moralnych

 

Temat kompleksowy: Jesienny kalejdoskop.

Czas realizacji :  10.10.2022-14.10.2022r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • Obserwowanie zmian zachodzących jesienią w pogodzie (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Tworzenie kącika przyrody, poznawanie bogactwa darów jesieni

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięceji udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach
 • Uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 • Rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • Układanie rytmów wizualnych i dźwiękowych
 • Porównywanie przedmiotów z uwzględnieniem ich cech (wielkości, koloru), dobieranie w pary
 •  wyodrębnianie głosek na początku i końcuwyrazu
 • odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: rain, fog, umbrella, wellingtons, heavy rain.
 •  

BUDOWANIE POSTAW

 • Poszanowanie przyrody ożywionej i nieożywionej
 • Szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody
 • Współdziałanie i współzawodniczenie, przestrzegając ustalonych reguł

 

Temat kompleksowy: W polu.

Czas realizacji :  17.10.20212- 21.10.2022r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznawanie maszyn rolniczych
 • Budzenie zainteresowania roślinami i zwierzętami występującymi na polu
 • Odróżnianie druku od pisma
 • Określanie zawodu rolnika w życiu społecznym
 • wymienia rośliny rosnące na polu: ziemniak, zboże, kukurydza, burak a także opisuje ich zastosowanie
 • poznaje stałe następstwa pór roku

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy) pracy na polu
 • Rozwijanie umiejętności oceniania wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe)
 • Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem
 • Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby;
 • Rozwijanie słownictwa technicznego
 • Kształtowanie umiejętność planowania i projektowania prac plastycznych
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: field, farmer, tractor, cereal, combine

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 • Nabywanie szacunku dla pracy rolnika
 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie
 • Budowanie pozytywnych relacji podczas wspólnych zabaw w grupie przedszkolnej
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

 

Temat kompleksowy: Panie doktorze czy Pan pomoże?

Czas realizacji :  24.10.2022- 28.10.2022r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznanie zawodu lekarza pediatry
 • Poznanie sprzętu niezbędnego w pracy lekarza
 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • Poznanie zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z nieodpowiedniego obchodzenia się z lekami
 •  
 • Poznanie różnych tekchnik relaksacji

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie
 • Rozpoznaje korzyści wynikające ze zdrowego trybu życia
 • Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego - ćwiczenia pamięciowe
 • Wycinanie, lepienie manipulowanie małymi przedmiotami podczas wykonywania prac plastycznych
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: paper, experience, sand, product.

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Świadomość emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach

 

 • Radość z podejmowanej aktywności i współdziałania z innymi
 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie
 • utrwala właściwe zachowanie podczas wizyty u lekarza
 • Budowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych oraz
 • Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia

 

 

Wierszyk i piosenka PAŹDZIERNIK

piosenka

„A to jeż” – zespół Fasolki

Taki las wielki las wielki że aż strach Z rudych drzew ściany ma z rudych liści dach W lesie szmer w lesie szum coś tam stuka wciąż Może to dziki smok może wielki wąż

Ref.

Skacze coś jak piłka całe w burych szpilkach Toczy się jak kulka całe w liści piórkach Skacze coś jak piłka całe w burych szpilkach Idzie poprzez jesień wrzosy w kolcach niesie

 

Biegnę więc biegnę więc biegnę ile tchu Może tam schowam się może lepiej tu Wkoło szmer wkoło szum coś tam stuka wciąż Coś jest tuż obok mnie czy to smok czy wąż

Ref.

A to jeż jak piłka cały w burych szpilkach Toczy się jak kulka cały w liści piórkach A to jeż jak piłka cały w burych szpilkach Idzie poprzez jesień wrzosy w kolcach niesie

 

wiersz

"U fryzjera" - Danuta Gellnerowa

Przyszła jesień
do fryzjera:
- Proszę mną się zająć teraz!

Lato miało włosy złote,
ja na rude mam ochotę.

No, bo niech pan
spojrzy sam,
rudo tu i rudo tam...

Mówi fryzjer:
- Rzeczywiście!
Dookoła rude liście,
ruda trawa, rude krzaki,
chyba modny kolor taki.

Szczotka,
grzebień,
farby fura,
już gotowa jest fryzura.
Woła jesień: - W samą porę!
Płacę panu muchomorem!

 

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com