Promyki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU LISTOPAD

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Temat kompleksowy: Mijają dni, miesiące.

 

Czas realizacji :  29.10.2018-02.11.2018r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznanie budowy kalendarzy i ich charakterystycznych elementów
 • Poznanie roli kalendarza do określania dni tygodnia , miesięcy
 • Utrwalanie nazw miesięcy, dni tygodnia, pór roku
 • Zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu dawniej i dziś

 

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych
 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                 i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Łączenie muzyki z ruchem
 • Określanie prawdziwości zdań
 • Klasyfikowanie przedmiotów, tworzenie zbiorów
 • Współpraca w małych zespołach podczas wykonywania zadań plastycznych/ruchowych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: days od the week (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday)

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Poznanie i akceptacja zasad zachowania w grupie rówieśniczej
 • Radość z podejmowanej aktywności i współdziałania z innymi
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas  zajęć i spacerów

 

 

Temat kompleksowy: Jestem Polką, jestem Polakiem.

 

Czas realizacji :  05.11.2018-09.11.2018r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Wymienianie i opisywanie wyglądu symboli narodowych: flaga i godło
 • Poznanie obrazu graficznego litery „I,i”
 • Poznanie legend polskich
 • Zapoznanie z  nazwiskami sławnych Polaków
 • Poznanie wybranych krajów europejskich

 

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Doskonalenie umiejętności pisania liter od lewej do prawej strony
 • Tworzenie wyrazów z sylab
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem
 • Wykonanie układu tanecznego
 • Mierzenie długości za pomocą sznurka
 • Wskazywanie różnic i podobieństw na obrazkach

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Poland, Warsaw, capital city, eagle

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą
 • Rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych
 • Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych

 

Temat kompleksowy: Poznajemy świat wokół nas.

 

Czas realizacji :  12.11.2018- 16.11.2018r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Wymienianie nazw zwierząt żyjących w polskich lasach
 • Poznanie wyposażenia torby turystycznej
 • Poszerzanie wiadomości przyrodniczych
 • Poznanie obrazu graficznego litery „K,k”
 • Zapoznanie z przekazem ludowym w przysłowiach

 

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji
 • Czytanie sylab i tworzenie wyrazów z poznaną literą
 • Tworzenie oraz rozwiązywanie zagadek słownych i dźwiękowych
 • Manipulowanie materiałem przyrodniczym podczas zabaw plastycznych/matematycznych
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: hedgehog, forest, Fox, beaver, deer, squirell

 

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Poszanowanie przyrody ożywionej i nieożywionej
 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie

 

Temat kompleksowy: Dawno, dawno temu w Polsce.

Czas realizacji :  19.11.2018-23.11.2018r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznanie obrazu graficznego litery „E,e”
 • Poznanie obrazu graficznego liczby „6”
 • Rozpoznawanie postaci z polskich legend
 • Poznanie mądrości ludowych przekazywanych w legendach

 

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Słuchanie  legend polskich i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Pisanie w powiększonej liniaturze
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni oraz na kartce papieru
 • Przeliczanie w  zakresie 6 (liczebniki główne i porządkowe)
 • Wskazywanie brakujących przedmiotów
 • Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby; wyodrębnianie głosek na początku i końcu  wyrazu
 • Wykonywanie ćwiczeń logopedycznych I odechowych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Counting to 10

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 

 • Wyrażanie doznań i przeżyć w kontakcie ze sztuką
 • Świadomość emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych
 • Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych

 

 

 

Temat kompleksowy: Niesamowita podróż w czasie.

Czas realizacji :  26.11.2018-30.11.2018r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznanie obrazu graficznego litery „P”
 • Poznanie obrazu graficznego liczby „7”
 • Kształtowanie poczucia czasu- wskazywanie zmian co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat.

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Układanie historyjek obrazkowych wg. kolejności zdarzeń
 • Słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                 i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • Kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • Dodawanie i odejmowanie na konkretach
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg. podanej cechy
 • Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby; wyodrębnianie głosek na początku i końcu  wyrazu
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 • Budzienie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
 • Ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy
 • Dbałość o sprawność ruchową

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka listopad

 

Wiersz „Polska mój kraj”

- Kim Ty jesteś?

- Ja? Polakiem! Jeszcze małym przedszkolakiem.       

- Gdzie Ty mieszkasz?

- W swoim domu, tam gdzie mama i gdzie tata.

Bo najlepiej, gdy rodzina razem się ze sobą trzyma.

- A gdzie dom Twój?

- W moim kraju, tam, gdzie wioska i gdzie miasto,

Gdzie na stole pachnie ciasto..

- Jak ten kraj Twój się nazywa?

Polska jest ojczyzna moją, także Twoją i też Twoją

- Jaki znak jej?

- Orzeł biały no i flaga, co na maszcie już powiewa,

Gdy hymn Polski dumnie śpiewa.

Powstań i zaśpiewaj pieśń, żeby Polsce oddać cześć.

 

Piosenka „ Symbole Polski”

1.Błyszczy w słońcu flaga Polski - tak to właśnie ona!

I na wietrze już powiewa wstęga biało-czerwona.

Ref.: Hopsa, hopsa, hopsa sa, sa – tańczymy wesoło dziś Ty i ja /x2/

2.Jak wygląda godło Polski wie duży i mały.

Dumnie strzeże swego kraju ten nasz Orzeł Biały.

Ref.: Hopsa,…

 

Piosenka „ Jesteśmy Polakami”

My jesteśmy Polakami naszym godłem Orzeł Biały,

A stolica jest Warszawa znać jej nazwę ważna sprawa.

Ref.: Nauczyłem się w przedszkolu , rzecz to bardzo oczywista,

Dbać o wszystko dookoła, bo ojczyzna jest mi bliska.

2. My jesteśmy Polakami nasze Tatry są górami,

A królowa rzek jest Wisła. Polska to nasza ojczyzna.

Ref.: Nauczyłem się w przedszkolu…

 

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com