Promyki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU KWIECIEŃ

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Obserwujemy pogodę.

 

Czas realizacji :  01.04.2019-05.04.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Wdrażanie do planowania i prowadzenia obserwacji przyrodniczych
 • Poznanie zawodu meteorologa, synoptyka
 • Rozwijanie myślenia, analizy, syntezy, wnioskowania, formułowania myśli w formie zdania

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności kodowania informacji z pomocą symboli lub obrazków
 • Utrwalanie umiejętności przeliczania, rachowania, porównywania w zakresie do 20
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych
 • Doskonalenie umiejętności pisania po śladzie i z pamięci wzorów poznanych liter – ćwiczenia grafomotoryczne
 • Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  weather, sunny, claudy, windy

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Budowanie atmosfery sprzyjającej zgodnej zabawie
 • Wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych ludzi
 • Budowanie uczucia więzi z przyrodą
 • Wdrażanie do pracy nad sobą, do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności  

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Jak mądrze korzystać z technologii?

 

Czas realizacji :  08.04.2019-12.04.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia
 • Poznawanie sposobów zdobywania wiedzy przy użyciu współczesnej technologii
 • Przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów
 • Wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku z kontakcie ze sztuką - filmem
 • Doskonalenie umiejętności wokalnych, recytatorskich
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania ekspresji twórczej podczas organizowania gazetki przedszkolaka
 • Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  technology, TV, phone, computer

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie postawy wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli  w korzystaniu z urządzeń z multimedialnych
 • Wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw

 

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Wielkanoc

 

Czas realizacji :  15.04.2019- 19.04.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznanie tradycji wielkanocnych w różnych regionach Polski
 • Budowanie biernego i czynnego słownictwa dziecka (nazwy świątecznych potraw i symboli)

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • Doskonalenie umiejętności kreślenia liter i cyfr
 • Rozwijanie umiejętności składania świątecznych życzeń
 • Kształtowanie świadomości, że kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych jest ważne i wartościowe
 • Kształtowanie samokontroli dziecka w zakresie czasu spędzonego na różnych aktywnościach
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Easter, Easter bunny, Easter egg, Easter basket

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Wspólne spędzanie czasu z rodziną
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nie odkrytych

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

Temat kompleksowy: Mali odkrywcy.

 

Czas realizacji :  22.04.2019- 26.04.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Rozbudzanie zainteresowań i ciekawości na temat otaczającego świata
 • Rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo skutkowego
 • Rozwijanie aktywności poznawczej
 • Wnioskowanie na podstawie zagadek słownych i dźwiękowych

 

 

KSZTAŁTOWANIE

 UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych
 • Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • Usprawnianie umiejętności przeliczania przedmiotów
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: explore, adventure, journey, boat,

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i tajemnicami przyrody – eksperymenty
 • Kształtowanie postawy poszanowania opinii innych, nie ocenianie innych po pozorach
 • Wdrażanie do odkrywania swoich talentów

 

 

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka kwiecień

Wiersz pt. "Już niedługo Wielkanoc" 

Wiosna w pełnej krasie,

ciepło, jasno wszędzie,

już niedługo w każdym domu świętowanie będzie.

Rzeżucha wyrośnie i zakwitną bazie, j

uż niedługo będą święta, czekamy na razie.

Przykica zajączek, zabeczy baranek,

kurczaki przyniosą kosz pełen pisanek.

Zrobimy święconkę w tym właśnie koszyku i 

do niego powkładamy pyszności bez liku.

Ale nim nadejdzie ta Wielkanoc wreszcie,

palmy piękne, kolorowe trzeba zrobić

jeszcze: gałązki i bazie, kwiatki bibułowe,

związać mocno i przyczepić wstążki kolorowe

 

Wiersz pt. W wielkanocnym koszyku"

W wielkanocnym koszyku

 zwierzaków bez liku:

jest baranek, jest kurczaczek  i cukrowy zając skacze,

podskakują kolorowe są pisanki  

wielkanocne niespodzianki.

Wszyscy śmieją się wesoło

 i machają dzieciom w koło.

Ślą calusy i życzenia 

ślą świąteczne pozdrowienia.

"Niezwykły zajączek" piosenka

Ten niewykły zajączek ma pilnować pisanek

wszak dzisiaj w przedszkolu wiele niespodzianek.

Zosia wykłada z koszyka leciutkie wydmuszki

Wojtek układa pisanki na łączce z rzeżuszki.

Tola zwija serwtki, Franio trawkę nacina.

Zajączek też nie próżnuje, ozdoby wycina.

Chciał malowac jak dzieci pisanki wspaniałe.

Ozdabiać je we wzroki , pełne okazałe.

Chciał malować je farbą, wiązać im sznureczki...

Chciał by wszyscy podziwiali jego pisaneczki.

 

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com