Promyki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU CZERWIEC

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Niby tacy sami a jedna inni.

Czas realizacji :  01.06.2020-05.06.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu
 • poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją; utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka; wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • rozwijanie pamięci poprzez naukę wierszyków na pamięć
 • utrwalanie budowy i brzmienia instrumentów perkusyjnych oraz umiejętności grania na nich; rozwijanie umiejętności muzykowania pod kierunkiem dyrygenta
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie;
 • nabywanie odwagi w prezentowaniu się na forum
 • rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści;
 • doskonalenie umiejętności globalnego odczytywania wyrazów
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: children, world, Indian, Chinese, African, love, European

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • budowanie postawy tolerancji, skromności
 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach; zgodne współdziałanie
 • akceptowanie równości praw wszystkich
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Jestem kulturalny.

Czas realizacji :  08.06.2020-12.06.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • poznawanie zasad bon ton
 • wzbogacanie słownictwa o nowe wyrazy
 • przestrzeganie zasad życia codziennego
 • wzbogacanie wiedzy na temat kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy) zasad dobrego wychowania
 • rozwijanie umiejętności oceniania wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe)
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania - tworzenia kolekcji
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem
 • rozwijanie umiejętności, używania na co dzień zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam
 • kształtowanie umiejętność planowania i projektowania prac plastycznych
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: good manners, excuse me, I’m sorry, thank you, please, here you are

 

BUDOWANIE POSTAW

 • kształtowanie postaw kulturalnego zachowania się w różnych miejscach
 • nabywanie wiary we własne siły
 • kształtowanie kultury słowa
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Wakacyjne podróże.

Czas realizacji :  15.06.2020-19.06.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce (poznawanie miejsc letniego wypoczynku)
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr -czytanie globalne
 • poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem; rozwijanie wyobraźni twórczej
 • wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów
 • wzbogacenie wiadomości przyrodniczych dotyczących letniej pory roku

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów
 • kształtowanie logicznego myślenia
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki; wyrabianie zdolności swobodnej improwizacji ruchowej przy muzyce
 • odczytywanie informacji przekazywanych w formie uproszczonych rysunków na mapie Polski
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego; poznawanie historii powstania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania;
 • wzbogacanie doświadczeń o efekty przesunięcia i obrotu; pobudzanie pomysłowości i wyobraźni
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: summer, Sun, water, fun, ice crème, hot

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą
 • zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas letnich zabaw

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Pożegnania nadszedł czas.

Czas realizacji :  22.06.2020- 26.06.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu
 • nabywanie wiedzy jak zachować się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie.
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału).

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • rozwijanie mowy; podejmowanie prób czytania i samodzielnego pisania
 • rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego- układanie historyjek obrazkowych
 • porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku;
 • rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej;
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: holiday, mountains, sea, Lake, travel  
   

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • świadomość emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego w różnych miejscach
 • organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw
 • uświadamianie dzieciom wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania

 

Wierszyk i piosenka czerwiec

Dzieci Świata wiersz 

Kenijskie dzieci, kiedy dzień

w blasku ogniska grają na bębnie.

a to w Brazylii malutkie brzdące łódką pływają po Amazonce.

Malce z Japonii noszą kimona i mają bardzo dziwne imiona.

A w Australii całymi dniami dzieci ścigają się z kangurami.

Kiedy w Grenlandii słonko zaświeci, igloo budują szczęśliwe dzieci.

W Polsce natomiast, już od małego, wszyscy bawimy się w chowanego.

"Przepraszam"  wiersz

Gdy się zdarzy skrzywdzić kogoś,

czy specjalnie, czy też nie,

 trzeba szczerze go przeprosić i pogodzić się.

Moja ręka, twoja ręka,

niechaj dziś spotkają się.

Ja przepraszam, ty przepraszasz,  

nie gniewajmy się!

"Różowe okulary" piosenka 

Refren

Załóż różowe okulary i idź przez świat!

Uśmiechnij się, oddech weź i skacz! skacz!, skacz!

Wysoko, aż do nieba  wzbij się jak ptak

I leć leć, nawet pod wiatr!

Zwrotka

Dziś już czas pożegnać się

Lecz uśmiech duzy zostawiam Wam

Dziękuję za chwilę radości, miłości!

Wspominać będę ten wyjątkowy czas!

Refren……

Zwrotka

Przytulę się do wszystkich dziś

I łza poleci na policzku mym.

Dziękuję za chwilę radości, miłości

Wspominać będę ten wyjątkowy czas!

Refren….

"Wakacje nad Bałtykiem "piosenka

Wstęp

Wokół piach

Wokół piach

Nad Bałtykiem pływam ach! (płyniemy żabką x 3)

Zwrotka

Już mój plecak spakowany

Na wakacje jechać mamy

Morskie fale pozdobywać

Nad Bałtykiem wypoczywać!

Refren

Hi hi hi, hi hi hi

W morzu pływasz ty

H ha ha, ha ha ha

 W morzu pływam ja!

Zwrotka

Kąpielówki, koło, klapki

I na zmianę czyste gatki

Wszystko już przygotowane

By wakacje mieć udane!

Refren…

Zwrotka

Do przedszkola wrócę potem

Dziś przygoda pod Sopotem!

Może z morza kartkę wyślę,

Gdy mądrego coś wymyślę!

 

 

 

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com