Promyki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU MAJ

Temat kompleksowy: Cuda i dziwy

Czas realizacji : od 30.04.2018 do 04.05.2018

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poszerzenie wiedzy na temat planety Ziemi
 • Omówienie sposobów wykorzystania przyrody nieożywionej : energia elektrycznej

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Stosowanie zasad poprawnej dyskusji bez przrywania innym
 • Współpraca w parze podczas tańca
 • Przewidywanie konsekwencji własnych zachowań
 • Wymyślanie rozwiązań dla określonych problemów
 • Przekształcanie istniejących rysunków w nowe
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: On the space: spaceship, astronaut, stars, planet, space

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Zaangażowanie i aktywność podczas zajęć
 • Samodzielny wybór podczas tworzenia pracy plastycznej
 • Aktywność w działaniach twórczych

Temat kompleksowy: W zoo

Czas realizacji : od 07.05.2018 do 11.05.2018

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Analiza życia zwierząt egzotycznych w określonym środowisku
 • Poznawania specyfiki wybranych zawodów: treser, opiekun zwierząt.
 • Doskonalenie czynności korzystania  ze źródeł informacji: album, książka

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Stosowanie zasad poprawnej dyskusji bez przerywania innym
 • Dostrzeganie różnorodności w świecie przyrody: barwa, dźwięk
 • Tworzenie różnorodnych kompozycji płaskich
 • Wyróżnianie głosek w nazwach zwierząt
 • Odczytywanie wyrazów i podporządkowywanie ich do treści obrazka
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Let's go to the zoo: Lion, kangoroo, snake, elephant, gorilla

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Śmiałość i chęć do tworzenia rzeczy nowych
 • Udział i zadowolenie z osiąganych wyników

Temat kompleksowy: Majowa łąka

Czas realizacji : od 14.05.2018 do 18.05.2018

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poszerzanie wiadomości na temat ekosystemów
 • Utrwalenie wiadomości dzieci na temat zwierząt i roślinności łąkowej
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie w powiązaniu z porą roku – majowa łąka

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Zapamiętywanie kolejności zdarzeń
 • Ocena cechy za pomocą dotyku
 • Interpretacja muzyki za pomocą ruchu
 • Poprawne artykułowanie głosek i wyrazów
 • Nabycie podstawowej sprawności w zakresie skłonów, przysiadów, ćwiczeń z kółkiem serso
 • -Poprawne używanie części mowy
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: meadow, trees, forest, ladybird, caterpillar, butterfly, grass, flowers, snail, leaf

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 •  Ostrożność w kontaktach z roślinami i zwierzętami
 • Poznanie i akceptacja zasad zachowania w środowisku przyrodniczym

Temat kompleksowy: Dla naszych mam

Czas realizacji : od 21.05.2018 do 25.05.2018

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznawanie sposobów rozumienia wartości i okazywania ich
 • Słuchanie różnych piosenek i analiza ich treści
 • Próba nazywania określonych cech charakteru
 • Rozróżnianie pojęć odpoczynek, zmęczenie

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Zapamiętywanie kolejności zdarzeń
 • Dostrzeganie nastrojów w muzyce
 • Liczenie wyrazów w zdaniu
 • Układanie kilkuelementowych rytmów
 • Ocena cechy za pomocą dotyku
 • Interpretacja muzyki za pomocą ruchu
 • Poprawne artykułowanie głosek i wyrazów
 • Nabycie podstawowej sprawności w zakresie skłonów, przysiadów, ćwiczeń z kółkiem serso
 • -Poprawne używanie części mowy
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: mummy, daddy, grandpa, grandma, My mum is..., my mum has got...

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 •  Troska o estetykę wypowiedzi
 • Okazywanie śmiałości w zakresie wypowiadania się
 • Odczuwanie przynależności do grupy społecznej: rodzina

Temat kompleksowy: mamy różne charaktery

Czas realizacji : od 28.05.2018 do 01.06.2018

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Omówienie pojęcia uczciwość i prawda
 • Akceptowanie odmiennego zdania i  spojrzenia innych osób na określoną sytuację
 • Omówienie rozwoju techniki na przestrzeni czasu

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wykonywanie elementów tańca
 • Dostrzeganie umownego znaczenia znaków i symboli
 • Dostrzeganie i odkrywanie faktur
 • Operowanie różnymi formami linii
 • Określanie funkcji wybranych narzędzi i urządzeń
 • Utrzymanie równowago podczas stania na jednej nodze
 • Klasyfikacja przedmiotów
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: appy/sad/angry/sleepy, How are you? I am...

BUDOWANIE POSTAW

 

 •  Troska o estetykę wypowiedzi
 • Gotowość niesienia pomocy innymi – potrzebującym
 • Akceptacja swoich mocnych i słabych stron

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka maj

Dzień Mamy - wiersz

Najdroższa Mamo
Dziś Święto Twoje
Dlatego z bukietem
Przed Tobą stoję

Z życzeń wiązanką
Na dłoni Sercem
Da ciebie Mamo
Dzisiaj w podzięce

I życzę ci Mamo
Wszystkiego naj
Przytul mnie proszę
Buziaka mi daj

Ja wtedy cicho
Do uszka szepnę Ci
Wspaniale Mamo
Być dzieckiem Twym

Dziękuję za wszystko
Bardzo Kocham Cię
Szanuję szczerze
Nie tylko w ten dzień.

Tata czarodziej - wiersz

Mój tata jest czarodziejem potrafi zaczarować każdy dzień.

Przy tacie zawsze się śmieję,przy nim znika każdy złowrogi cień.

Gdy zgubię coś przez przypadek,on swym spojrzeniem to odszuka.

Tata tysiące zna zagadek,przed nim tajemnic nie ma nauka.

I zawsze jakiś wyjmie skarb,chociaż na pozór kieszenie ma puste.

Magiczny tacie rośnie garb,gdy chcę pojeździć Konikiem Garbuskiem.

Rock dla mamy i taty - piosenka

1.Dzisiaj zatańczymy roc and rola

mama już do tańca jest gotowa.

Tata z mamą chętnie rusza w tany

bo to rock dla taty i dla mamy.

ref. Rock, rock and roll

rock, rock and roll

rodk, rock and roll    

dla taty i dla mamy.

2.Mama tak cudownie tańcy rocka,

tata mamie dotrzymuje kroku.

Ależ ten rock and roll jest wspaniały

bo to rock dla taty i mamy.

3.Sisotra z bratem pilnie cwiczą kroki

i treują nawet już podskoki.

Sprawnie robią obrót za obrotem

też są zafascynowani rockiem.

 

 

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com