Promyki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU CZERWIEC

 

Temat kompleksowy: Pole.

Czas realizacji :  03.06.2019-07.06.2019r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poszerzanie wiadomości na temat przyrody -poznanie wybranych gatunków zbóż i roślin uprawianych na polu
 • Poszerzanie wiadomości na temat maszyn rolniczych
 • Poznanie słownictwa ( poznanie nazw regionalnych np.: ziemniaka)

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności kodowania informacji z pomocą symboli lub obrazków
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego – głoskowanie wyrazów
 • Doskonalenie umiejętności wyklejania, malowania farbami, zwracania uwagi na estetykę pracy
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem, poprawnie gramatyczne
 • Doskonalenie umiejętności orientacji na kartce papieru – dyktando graficzne
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  field, grain, tractor, farmer, plants

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Wdrażanie do szanowania przyrody
 • Budowanie poczucia więzi, szacunku i przynależności do swojego regionu
 • Wyrabianie gotowości do współdziałania  z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

 

 

Temat kompleksowy: Zwierzęta na wsi i w domu.

Czas realizacji :  10.06.2019-14.06.2019r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów i życia zwierząt wiejskich i domowych
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie
 • Poznanie pracy rolnika/farmera

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i koncentracji
 • Budowanie świadomości , że obcowanie z naturą–  jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość raz inne emocje
 • Doskonalenie pamięci słuchowej – nauka wiersza
 • Kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • Ćwiczenia umiejętności matematycznych w zakresie liczenia i porównywania zbiorów
 • Rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  animals, village, farm, pets

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie postawy wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie
 • Budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • Budowanie postaw do współdziałania w pracach zespołowych

 

Temat kompleksowy: Wyjątkowe smaki lata.

Czas realizacji :  17.06.2019- 21.06.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania
 • Budowanie biernego i czynnego słownictwa dziecka
 • Zdobywanie wiadomości na temat wartości odżywczych owoców i warzyw

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania  treści wyrażanych w sposób niewerbalny
 • Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych i higienicznych
 • Rozwijanie zainteresowań kulinarnych
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Doskonalenie umiejętności porównywania zbiorów
 • Rozwijanie zainteresowań tekstem literackim
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: fruits, vegetables, summer, good food

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nie odkrytych
 • Kształtowanie właściwej postawy wobec innych
 • Budowanie postawy proekologicznej pełnej szacunku do świata roślin i zwierząt

 

 

Temat kompleksowy: Wkrótce wakacje.

Czas realizacji :  24.06.2019- 28.06.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo skutkowego
 • Rozwijanie zainteresowania regionami Polski
 • Wnioskowanie na podstawie zagadek słownych i historyjek obrazkowych

 

 

KSZTAŁTOWANIE

UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20
 • Kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy
 • Utrwalanie zwrotów grzecznościowych
 • Doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi na różne tematy
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: holyday, sea, mountains, plane, ship

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Wdrażanie do odkrywania swoich talentów
 • Kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • Uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jaki i społecznych
 • Wzmacnianie poczucia wartości i indywidualności                  poprzez występy na forum grupy

 

 

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka czerwiec

"Wakacyjne rady" - wiersz

Głowa nie jest od parady
i służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda,
chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze,
nie zrywaj! nie zjadaj!
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie.
Jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka

Wakcayjne podróże- piosenka

1. Kiedy ma się kilka lat

to ciekawi cały świat

Wyprawy kuszą cię

lecz musisz wiedzieć że...

ref.

Wspaniałe podróze

te małe i duże

wycieczki w nieznane

i skarbów odkrywanie

to świetny plan na lato

lecz tylko z mamą, tatą

podziwiaj w koło wszystko

i trzymaj sie ich blisko

 

2.Już wakacji nadszedł czas

bo to łońce woła nas

Wyruszyć w drogę chcesz

i pewnie o tym wiesz

ref.

3. Gdy odwiedzisz obcy ląd

czy też las kilometr stąd

przygody poczuj smak

i śpiewaj z nami tak

ref. Wspaniałe podróże...

 

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com