Promyki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU STYCZEŃ

 

Temat kompleksowy: A czas mija….

Czas realizacji :  02.01.2023-06.01.2023r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • poznawanie pojęć związanych z czasem: zegar, wskazówki, pory roku, miesiące
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • wzbogacanie wiedzy na temat pór roku oraz pór dnia– zjawiska pogodowe, następstwo dnia i nocy;
 • poznawanie określeń pory dnia: rano, przedpołudnie, południe, popołudnie, wieczór.
 • Rozpoznaje rodzaje zegarów, np. ścienny, budzik, zegar na rękę, klepsydra
 • obserwacja zmian jakie zachodzą wraz z upływem dnia

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • słuchanie utworów literatury dziecięcej (baśni, bajek)i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeźbę
 • wyodrębnianie zadań w wypowiedzi dzielenie ich na słowa
 • wykorzystywanie przyborów/rekwizytów w zabawach muzyczno-ruchowych
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania - tworzenia kolekcji
 • Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby;
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • całościowe czytanie podanych wyrazów : calendar, time, day, night, month.

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą; rozwijanie logicznego myślenia
 • dbałość o sprawność ruchową
 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie
 • Świadomość emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • Nabywanie szacunku do historii i przeszłości

 

 

Temat kompleksowy: Zima i zwierzęta.

Czas realizacji :  09.01.2023-13.01.2023r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków
 • rozumienie konieczności dokarmiania ptaków i zwierząt leśnych zimą
 • rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 

 • nazywanie elementów pogody
 • wypowiadanie się na temat związków przyczynowo-skutkowych w historyjce, układanie obrazków historyjki zgodnie z kolejnością wydarzeń
 • wyjaśnianie, na czym polega praca leśnika
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt charakterystycznych dla Arktyki, opisywanie sposobu życia mieszkańców koła podbiegunowego
 • rozwijanie pamięci poprzez naukę wierszyków na pamięć
 • reagowanie odpowiednim ruchem na dźwięki: wysokie, niskie, długie, krótkie
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:winter, hungry animals, birds, wild animals, feed the birds

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • kształtowanie wrażliwości na pomoc zwierzętom zimą
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji przyrodniczych
 • nabywanie szacunku do świata przyrody

 

 

Temat kompleksowy: Babcia i dziadek.

Czas realizacji :  16.01.2023- 20.01.2023r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Dnia Babci i Dziadka
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie
 • utrwalanie pojęcia drzewo genealogiczne
 • poznawanie, czym zajmowali się nasi dziadkowie, gdy byli mali.

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

    

 • orientowanie się, jakie istnieje pokrewieństwo w rodzinie
 • rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi
 • wykonanie układu ruchowego do wersji instrumentalnej piosenki
 • zachęcanie do poznawania innych osób i opowiadania o sobie na forum grupy
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści;
 • ćwiczenia orientacji na kartce papieru
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik
 • rozwijanie poczucia rytmu - właściwe reagowanie na sygnały
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  grandmother, grandfather, family, love, grandchildren

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami)
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych
 • okazywanie zainteresowania dziadkami, odpowiadanie na pytania związane z ich życiem

 

 

Temat kompleksowy: Zabawki.

Czas realizacji :  23.01.2023-27.01.2023r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • wzbogacanie wiedzy na temat zabawek, sposobu ich kupowania i wytwarzania
 • wzbogacanie wiedzy na temat dawnych zabaw
 • poznanie wiedzy w zakresie materiałów z których tworzy się zabawki.

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • słuchanie krótkich utworów literatury dziecięceji udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.
 • porównywanie zabawek z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami
 • rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • nabywanie odwagi w prezentowaniu swoich osiągnięć przed innymi
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • samodzielne eksperymentowanie z właściwościami różnego rodzaju materiałów
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: toys, doll, fun, play, teddy bear, car

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.

 

 

 

Wierszyk i piosenka STYCZEŃ

Wiersze

Babciu najmilsza i najdroższa,
Twoja miłość jest najsłodsza,
szczera i bezwarunkowa,
prawdziwa, bezproblemowa.
Dlatego chcę podziękować
i moje życzenia ofiarować,
z serca prosto płynące:
prawdziwe i gorące!
Zdrowia, szczęścia i radości,
nadziei i wielkiej miłości.
Sto lat, babciu!

 

Dziadku, Dziadku, czy to ty?
Coś na twojej głowie lśni.
To korona! Słowo daję!
Przecież znam korony z bajek!
Czy to fotel? Ale skąd!
To nie fotel tylko tron!
I w ogóle i w szczególe
jesteś Dziadku dzisiaj królem!
Pytasz co to za zagadka?
To po prostu Święto Dziadka!

 

Babcia z dziadkiem dziś świętują
wszystkie wnuki więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze
wnusia babci bluzkę pierze.
Wnusio już podaje kapcie
– bardzo kocham swoją babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz
Święto dziadków ważna rzecz!

 

 

Piosenka: Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimy!

Styczeń mrozi mocno nos
W lutym przydałby się koc
W marcu jak w garncu staje się
W kwietniu czasem spadnie deszcz

To są nasze roku miesiące
Wszystkie są inne, ciepłe, zimne, gorące
To świat prawdziwy, a jakby na niby
Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimy

W maju kwitnie wiosna nam
W czerwcu się ożywia sad
W lipcu wakacje i wojaże
W sierpniu na wrotki i na plaże

To są nasze roku miesiące
Wszystkie są inne, ciepłe, zimne, gorące
To świat prawdziwy, a jakby na niby
Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimy

Wrzesień już do szkoły czas
Październik przyjaźni nowych świat
Listopad liśćmi się zapowiada
A grudzień święta i śnieżna zabawa

To są nasze roku miesiące
Wszystkie są inne, ciepłe, zimne, gorące
To świat prawdziwy, a jakby na niby
Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimy.

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com