Promyki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU MAJ

 

Temat kompleksowy: Moja ojczyzna.

Czas realizacji :  04.05.2022- 06.05.2022r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • utrwalenie nazwy swojej ojczyzny, jej stolicy i symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.
 • wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw sąsiadów Polski
 • poznawanie tradycji związanych z obchodem świąt państwowych

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • doskonalenie umiejętności dokonywania obliczeń; utrwalenie znaków matematycznych i liczb.
 • kształtowanie świadomości, że kultywowanie tradycji i zwyczajów obchodów świąt państwowych jest ważnei wartościowe
 • wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych
 • wykonywanie układu ruchowego do piosenki; wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: homeland, flag, emblem, anthem

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • budowanie postawy patriotycznej/ przynależności do swojej ojczyzny
 • dbałość o sprawność ruchową
 • budowanie postaw moralnych

 

 

Temat kompleksowy: Moja miejscowość i mój region.

Czas realizacji :  09.05.2022- 13.05.2022r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
 • poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości
 • poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu)
 • kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem.
 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • rozwijanie umiejętności słuchania i poprawnego wypowiadania się na forum grupy
 • doskonalenie umiejętności głoskowania i globalnego czytania wyrazów
 • wykorzystanie naturalnych efektów perkusyjnych podczas śpiewu; utrwalanie brzmienia i sposobu wydobywania dźwięków z instrumentów
 • wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym terminie
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: city, village, region, arms, legend

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • budowanie motywacji do poszukiwania, poznawaniai wykorzystywania nowych informacji
 • budowanie uczucia więzi ze swoją miejscowością i regionem, poczucia odpowiedzialności za działania na jego rzecz

 

Temat kompleksowy: Łąka w maju.

Czas realizacji :  16.05.2022-20.05.2022r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • nazywanie różnych środowisk przyrodniczych
 • poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • wyjaśnianie zjawiska tęczy
 • poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • wypowiadanie się na temat ilustracji
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
 • rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki
 • samodzielne określanie położenia owadów, układanie sylwet owadów według instrukcji nauczyciela; układanie i rozwiązywanie zagadek
 • wypowiadanie się na temat zjawiska tęczy, wymienianie kolorów występujących w tęczy;
 • aktywne uczestniczenie w doświadczeniach, wyciąganie wniosków
 • aktywne uczestnictwo podczas zabaw ruchowych
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: flowers, insects, herbs, rainbow, farmer

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • poznanie i akceptacja zasad zachowania w środowisku przyrodniczym
 • szacunek do przyrody
 • dbałość o sprawność ruchową

 

 

Temat kompleksowy: Święto rodziców.

Czas realizacji :  23.05.2022- 27.05.2022r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
 • wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE          UMIEJĘTNOŚCI

 

 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi
 • rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców na rysunku
 • opisywanie roli rodziców w swoim życiu, podawanie informacji na temat rodziców
 • usprawnianie umiejętności przeliczania przedmiotów
 • wyrabianie poczucia rytmu i koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie umiejętności recytacji i prezentowania się na scenie
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: parents, mom, dad, family, holiday, sibilings

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
 • okazywanie rodzicom miłość i szacunku
 • wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka maj

 

BAL NA ŁĄCE - piosenka

Kiedy świeci słoneczko
to na łące nad rzeczką
świerszcze stroją skrzypeczki
do wiosennej poleczki.

 

Ref. Dylu, dylu już grają
      grube bąki śpiewają,
      myszki tańczą poleczkę
      sapią przy tym troszeczkę.

 

A trzy małe biedronki nie chcą tańczyć tej polki
i czekają na walca, aby tańczyć na palcach.

 

MAJ - wiersz

Najweselsze, najzieleńsze maj ma obyczaje.

W cztery strony - świat zielony umajony majem!

Ciepły deszczyk każdą kroplą

rozwija dokoła

z pąków - kwiaty, z listków - liście,

z ziółek - bujne zioła.

A po deszczu dzień pogodny

malowany tęczą

lubi wiązać krople srebrne

na nitkę pajęczą.

A gdy ciepła noc nadchodzi,

kiedy dzień już zamilkł,

maj bzem pachnie, wniebogłosy

dzwoni słowikami!

 

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com