Kotki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU GRUDZIEŃ

Temat kompleksowy: Czekamy na Mikołaja

Czas realizacji: 04.12-08.12.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-próbuje opisać wygląd Świętego Mikołaja

-ozdabia pracę plastyczną różnorodnym materiałem z wykorzystaniem kleju

-stara się uważnie słuchać

-próbuje wycinać nożyczkami

-porównuje wysokość osób i przedmiotów: wysoki-niski

-dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane z porą roku-zimą

-liczy w zakresie 3

-rozpoznaje i nazywa obiekty kojarzące się z danym dźwiękiem

-próbuje składać obrazek pocięty na kilka kawałków

-odtwarza ruchem typ piosenki

-porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-doskonalenie umiejętności plastycznych

-poznanie tradycji świątecznej związanej z postacią Świętego Mikołaja

-kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 3 oraz określenia tyle samo

-doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowej

-rozwijanie pomysłowości

-rozwijanie mowy i myślenia

BUDOWANIE POSTAWY

 -swobodnego wypowiadania się

-zainteresowanie korzystaniem z technik plastycznych

-włączanie się do zajęć kształtujących pojęcia matematyczne

 

Temat kompleksowy: Teatrzyk Przedszkolaka

Czas realizacji: 11.12-15.12.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIECIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-zna zasady bezpiecznego poruszania się podczas spacerów i ich przestrzega- nie oddala się od nauczyciela

-recytuje krótkie wierszyki i rymowanki ilustrowane gestem i ruchem

-stara się skupić uwagę podczas wykonywanego zadania

-wie, jakie czynności trzeba wykonać w określonych sytuacjach i określonych porach dnia

-próbuje układać obrazki historyjki w logiczny ciąg zdarzeń

-potrafi śpiewać piosenki o prostej linii melodycznej

-korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych

-nazywa bajkowe postacie przedstawione na rysunkach

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 -poznanie pojęć związanych z teatrem

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

-rozwijanie umiejętności łączenia czynności i ich skutków

-rozwijanie ekspresji ruchowej i plastycznej

BUDOWANIE POSTAWY

 -wyrabianie spostrzegawczości wzrokowej

-okazywanie śmiałości w zakresie wypowiadania się

 

 

Temat kompleksowy: Zwierzęta zimą.

Czas realizacji: 18.12-22.12.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-wypowiada się na temat ilustracji, nazywa wybrane zwierzęta i wskazuje szczegóły

-wypowiada się na temat elementów zimowej pogody

-rozumie jak, należy troszczyć się o zwierzęta w okresie zimy

-zna i nazywa wybrane kolory

-łączy obrazki w pary

-biega swobodnie i zatrzymuje się na sygnał

-liczy i porównuje liczebność zbiorów: dużo, mało, tyle samo

-rozróżnia ptaki (sikorka, wróbel)

-zna warunki potrzebne do życia (pokarm) wybranym ptakom z najbliższego otoczenia

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-poznaje cechy charakterystyczne zimy

-rozwijanie umiejętności plastycznych

-kształtowanie umiejętności pracy w grupie

-doskonalenie myślenia przyczynowo skutkowego

-poznaje jak wygląda sikorka oraz ciekawostki na jej temat

-kształtowanie wyobraźni ruchowej oraz reakcji na sygnał

BUDOWANIE POSTAWY

-troski o zwierzęta

-ostrożność w kontaktach ze zwierzętami

-udział w proponowanej aktywności

-odczuwanie radość ze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

 

 

Temat Kompleksowy: Wesoła choinka

Czas realizacji: 27.12-29.12.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-potrafi wspólnie śpiewać

-wypowiada się na temat Świąt Bożego Narodzenia

-słucha opowiadań o treści bliskiej dzieciom

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-doskonalenie mowy i myślenia

-rozwijanie wrażliwości czuciowej

-rozwijanie sprawności manualnych

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

BUDOWANIE POSTAWY

-podejmowanie zadań wyznaczonych przez nauczyciela

-odczuwanie przynależności do grupy przedszkolnej

-zachowanie ostrożności podczas korzystania z przyborów

Wierszyk i piosenka grudzień

Wiersz „zima”

Raz i dwa, raz i dwa, zimo, zimo nie bądź zła.

Trzy i cztery, trzy i cztery, w zimie dobre są spacery.

Pięć i sześć, pięć i sześć, głodne ptaki chciały jeść.

Siedem osiem, siedem osiem, marzną sarny, marzną łosie.

Dziewięć dziesięć, dziewięć dziesięć,

Zima bywa czasem sroga, oblodzona leśna droga.

Piosenka „Mikołaj jedzie samochodem”

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,
a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com