Kotki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU LUTY

Temat kompleksowy: Śmiech to zdrowie

Czas realizacji: 05 - 09.02.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

 -sprawnie posługuje się pędzlem podczas malowania farbami plakatowymi

- zna przybory higieniczne i sposoby ich używania

-łączy obrazki w logiczne ciągi z uwzględnieniem następstwa czasu

-stosuje określenia: najpierw, potem

-zna kolejne etapy mycia rąk, korzysta z mydła i ręcznika

-potrafi poprawnie policzyć minimum 3 przedmioty

-zna i nazywa przybory dbania o higienę jamy ustnej

-śpiewa poznane piosenki

-zna i nazywa części ciała

-sprawnie posługuje się klejem

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-poznanie przyborów higienicznych i sposobów ich używania

-doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

-utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk, korzystania z mydła i ręcznika

-uświadomienie konieczności dbania o higienę

-uświadomienie konieczności dbania o higienę jamy ustnej

-rozwijanie logicznego myślenia

-kształtowanie umiejętności mycia rąk

-rozwijanie pomysłowości i kreatywności

-osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: wash your hands, brush youre teeth, comb youre hair

BUDOWANIE POSTAWY

 -gotowość do samodzielnego stosowania zasad mycia rąk i zębów

-gotowość do udziału w spacerach, aktywności ruchowej w Sali i na powietrzu

 

Temat kompleksowy: Eksperymentujemy

Czas realizacji: 12-16.02.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIECIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-chętnie wykonuje proste doświadczenia

-chętnie stosuje nowe techniki plastyczne

-wypowiada się na temat właściwości wody poznanych w czasie zabaw badawczych

-jest otwarte na nowe doświadczenia

-próbuje wydobyć dźwięk podczas zabaw z różnych przedmiotów

-chętnie uczestniczy w zabawach kształtujących prawidłową wymowę

-w zabawach stosuje określenia cięższy-lżejszy

-wypowiada się na temat obserwacji

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-poznaje właściwości wody

-rozbudzanie ciekawości badawczej

-poznaje techniki malowania

-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

-poznaje działania magnesu i gąbki kąpielowej

-kształtowanie słuchu muzycznego

-kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

-rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych

osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: water, diffrent colours (blue, , green, yellow, red, orange)

 

BUDOWANIE POSTAWY

-czerpanie radości z udziału w eksperytemntach i prostych doświadczeniach

-podejmowanie zadań wyznaczonych przez nauczyciela

 

Temat kompleksowy: Idziemy na sanki

Czas realizacji: 19-23.02.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-próbuje rzucać do wyznaczonego celu

-nazywa sprzęty sportów zimowych (narty, sanki, łyżwy i wie do czego służą)

-posługuje się określeniami: dużo, mało

-komponuje obrazek techniką wyklejania

-wypowiada się, podając zasady bezpiecznej zabawy

-wypowiada się na temat treści utworu

-potrafi zaspiewać łatwe 2-zwrotkowe piosenki

-określa temperaturę powietrza: zimno, ciepło

-nazywa zimowe ubrania

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- poszerzenie wiedzy o sportach zimowych

-zachęcanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu

-poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zimowych zabaw

-kształtowanie umiejętności manualnych- wydzieranie z papieru

-kształtowani umiejętności poruszania się w parach

-rozwijanie umiejętności budowania zdań

osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Winter, ice skating, throwing snowballs, build a snowman

BUDOWANIE POSTAWY

- okazywani e śmiałości w zakresie wypowiadania się

-zainteresowanie korzystaniem z technika plastycznych

 

 

Temat kompleksowy: Poznajemy różne zawody

Czas realizacji: 29.02-02.03.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-wypowiada się na temat pracy kucharki, lekarza, strażaka, policjanta i piekarza

-rozumie, że jedzenie owoców i warzywa ma pozytywny wpływ na zdrowie

-rozpoznaj i próbuje smaki: kwaśny i słodki

-próbuje wykonywać czynności manipulacyjne: nawlekanie na sznurek

-wypowiada się na temat konieczności leczenia podczas choroby

-wie, że należy przestrzegać zakazu zabaw zapałkami i zbliżania się do ognia

-uważnie ogląda krótki film o pracy piekarza

-wie, jak powstaje chleb

-lepi określone kształty z masy solnej (chleb)

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-poznaje pracę kucharki-poszerzanie słownictwa związanego z przygotowywaniem posiłków

-doskonalenie umiejętności segregowania

-poznaje pracę lekarza, strażaka i policjanta

-wdrażanie konieczności dbania o swoje zdrowie

-uświadomienie zagrożeń zabawy z ogniem

-kształtowanie ustawiania się w kole i  w rzędzie

-poznaje pracę piekarza

osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: policeman, doctor, Baker, firefighter

BUDOWANIE POSTAWY

-dobór ubrania do pory roku i pogody

-dostrzeganie zagrożeń związanych z ogniem

-dbania o swoje zdrowie

Wierszyk i piosenka luty

Wiersz „czyste ręce”

Dziś od rana plusk w łazience.

To maluchy myją ręce.
Najpierw w wodzie opłukują,
potem mydłem nasmarują.
Znowu woda - istny cud.
W umywalkę pup -puk -puk.
Jeszcze tylko kran zakręcę
i już czyste mamy ręce.

Piosenka „Uczymy się części ciała”

Nóżki robią
tup tup tup
tup tup tup
tup tup tup
Rączki robią
Klasku,klask
Klasku, klask,klask
Dwie rączki mam
Dwie nóżki mam
A główkę jedną mam
Główka robi tak tak tak
Nie,nie,nie
tak,tak.tak
Główka robi
Tak,tak,tak
Nie,nie,nie
I tak.

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com