Kotki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU PAŹDZIERNIK

Temat: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

Czas realizacji: 01.10.2018- 5.10.2018

 

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- definiuje pojęcie sad

- rozpoznaje drzewa owocowe

- prowadzi obserwacje przyrodnicze

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- rozpoznaje i nazywa owoce

- poznaje nazwy drzew owocowych

- śpiewanie piosenek indywidualnie i zbiorowo

- doskonali sprawność motoryczną dłoni

- dbanie o ład i porządek w swoim otoczeniu

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie

 

BUDOWANIE POSTAWY

- Obdarzanie szacunkiem i uwaga rówieśników

- Przestrzeganie reguło obowiązujących w zabawach

 

Temat: Witaminy hop! Do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Czas realizacji: 08.10.2018- 12.10.2018

 

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- poszerza wiedzę z dziedziny przyrody

-wskazuje regularności w najbliższym otoczeniu , powtarza i kontynuuje rytmy

- doskonali umiejętności przestrzegania zasad obowiązujących w grupie

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- wymienia znane cechy warzyw

- dostrzega różnice i podobieństwa

- doskonali umiejętności matematyczne

- poznaje ciekawe smaki potraw

- odróżnia zachowania dobre i złe

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie:

 

BUDOWANIE POSTAWY

- nawiązuje przyjacielskie kontakty w grupie

- wykonuje spontaniczną aktywność ruchową

 

Temat: Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Czas realizacji:15.10.2018- 19.10.2018

 

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- doskonali zmysł obserwacji i zdolności porównywania

- poszerza wiedzę na temat dbania o zdrowie swoje i innych

- wskazuje cechy charakterystyczne pory roku jaką jest jesień

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie

- dba o zdrowie swoje i innych

- przestrzega zasady w trosce o bezpieczeństwo

- poznaje charakterystyczne zjawiska atmosferyczne dla pory roku jaką jest Jesień

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie:

BUDOWANIE POSTAWY

- troszczy się o innych

- dostrzega potrzeby innych

 

 

Temat: Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Czas realizacji: 22.10.2018- 26.10.2018

 

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- wskazuje wybranych mieszkańców lasu i ich jesienne zwyczaje

- prowadzi obserwacje przyrodnicze

- doskonali koordynacje wzrokowo-ruchową

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- zna leśne zwierzęta, umie je nazwać

- poznaje drzewa rosnące w lasach

- wie jak poruszają się wybrane zwierzęta

- aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych

- stosuje zwroty grzecznościowe

- osłuchiwanie się z słownictwem i odpowiednie reagowanie:

BUDOWANIE POSTAWY

- angażuje się w zdobywaniu nowych doświadczeń

- rozwija poczucie estetyki

 


 

Wierszyk i piosenka

Wiersz:

„Idzie jesień”

Idzie łąką, idzie polem

Pod złocistym parasolem.

Gdy go zamknie – słońce świeci.

Gdy otworzy - pada deszcz.

Kto to taki? Czy już wiecie?

Tak! To właśnie jesień jest!

 

Piosenki:

„Mały pajączek”

Malutki pajączek po rynnie wspinał się
Nagle spadł deszcz i zmył pajączka precz
Potem wyszło słońce i osuszyło deszcz
I malutki pajączek znów po rynnie wspinał się

O, uważaj, znów tu idzie

Malutki pajączek po rynnie wspinał się
Nagle spadł deszcz i zmył pajączka precz
Potem wyszło słońce i osuszyło deszcz
I malutki pajączek znów po rynnie wspinał się

 

Uczymy się części ciała

Nóżki robiNóżki robią
tup tup tup
tup tup tup
tup tup tup
Rączki robią
Klasku,klask
Klasku, klask,klask
Dwie rączki mam
Dwie nóżki mam
A główkę jedną mam
Główka robi tak tak tak
Nie,nie,nie
tak,tak.tak
Główka robi
Tak,tak,tak
Nie,nie,nie
I tak
Dwie rączki mam
Dwie rączki mam
Dwie nóżki mam
A główkę jedną mam
Nóżki robią
tup tup tup
tup tup tup
Rączki robią
Klasku, klask
Klasku, klask,klask
Dwie rączki mam
Dwie nóżki mam
A główkę jedną mam
A główkę jedną mam
Główka robi
Tak tak tak
Nie nie nie
Tak tak tak
Główka robi
Tak tak tak
Nie nie nie i tak
Dwie rączki mam
Dwie nóżki mam
A główkę jedną mam

 

Więcej »

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com