Kotki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU WRZESIEŃ

 

Temat kompleksowy: To jestem ja.

 

Czas realizacji :  02.09.2019-06.09.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Rozwijanie słownictwa czynnego
 • Budowanie orientacji w schemacie ciała
 • Ćwiczenie sprawności ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach z elementem naśladownictwa oraz pobudzanie aktywności muzycznej w zabawach muzyczno - ruchowych

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Budowanie dziecięcych relacji w grupie
 • Wzbogacanie zasobu słów i zachęcanie do samodzielnego wypowiadania się
 • Rozwijanie zdolności manualnych
 • Rozwijanie  orientacji w schemacie ciała oraz akceptowanie samego siebie
 • Kształtowanie umiejętności skupienia uwagi
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  hello, bye, finger, head, nose

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Nawiązywanie przyjaznych relacji z dziećmi w grupie
 • Kształtowanie poczucia akceptacji samego siebie
 • Kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy

 

Temat kompleksowy: Moja grupa.

 

Czas realizacji :  09.09.2019-13.09.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, przed, za, obok, w)
 • Nazywanie przedmiotów z uwzględnieniem ich cech, ćwiczenia słownikowe
 • Rozpoznawanie znaków i symboli (znaczek grupy, indywidualny znaczek)

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Ćwiczenie spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi
 • Stwarzanie możliwości  do doskonalenia swoistej mowy – ćwiczenia z krótkim wierszykiem
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych, tanecznych
 • Rozpoznawanie znaczka, elementów garderoby
 • Poznawanie tradycyjnych zabaw i ćwiczenie tworzenia koła, par

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  thank You, please, kids, play, toys

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu        i odczuwania radości z zabawy
 • Zachęcanie do samodzielności oraz działania w parach

 

 

Temat kompleksowy: Moja droga do przedszkola.

 

Czas realizacji :  16.09.2019- 20.09.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się pod opieką dorosłego
 • Poznanie pracy policjanta
 • Określanie środków lokomocji (samochód, pociąg, samolot)

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Ćwiczenie umiejętności orientacji w przestrzeni
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego – ćwiczenia w sylabizowaniu, słownikowe, rytmizujące
 • Ćwiczenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych
 • Rozpoznawanie znaków drogowych (stop, przejście dla pieszych, przejazd kolejowy, sygnalizacja świetlna)
 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania uzgodnionych reguł gry
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: street, car, walk, stop

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Radość z podejmowanej aktywności i wspólnej zabawy              z innymi dziećmi
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Przestrzeganie reguł obowiązujących w grupi

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień...przez las, park.

Czas realizacji :  23.09.2019- 27.09.2019

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola, domu
 • Tworzenie kącika przyrody, poznawanie bogactwa darów jesieni, podejmowanie prób klasyfikacji przedmiotów
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej, ćwiczenie percepcji słuchowej

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE          UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Skupianie uwagi na wykonywanej czynności
 • Rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów z uwzględnieniem ich cech (wielkości, koloru), dobieranie w pary
 • Rozpoznawanie i nazywanie grzybów jadalnych i trujących
 • Wzbogacanie zasobu słów związanych z nazywaniem jesiennych darów lasu i paku

 

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: tree, flower, park, forrest

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie
 • Budzenie wewnętrznej motywacji do samodzielności oraz gromadzenia nowych doświadczeń

 

 

 

Wierszyk i piosenka wrzesień

Wierszyk:

 „Mam 3 latka”, I. Suchorzewska

Mam 3 latka, 3 i pół,

brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

myję rączki do jedzenia,

zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku,

o tchórzliwym koziołeczku

i o piesku co był w polu,

nauczyłam się w przedszkolu.

 

Piosenka:

„Jestem sobie przedszkolaczek”, M. Terlikowska

 

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.
 

 

 

 

Więcej »

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com