Kotki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU MAJ

 

 

Temat kompleksowy: Moja Ojczyzna.

 

Czas realizacji : 04.05.2022-06.05.2022r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu państwowego

 • Nabywanie wiedzy o mapach i ich rodzajach (mapa polityczna i fizyczna Polski)

 • Poszerzanie wiedzy o przyrodzie w mieście

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

 • Wyrabianie umiejętności wypowiadania się na temat stolicy Polski

 • Doskonalenie percepcji słuchowej oraz zmysłu dotyku

 • Rozpoznawanie polskich symboli narodowych

 • Wzbogacanie słownictwa związanego z mapą oraz niektórymi oznaczeniami

 • Osłuchiwamie się ze słownictwem i odpowienie reagowanie: nest, story,.

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie postawy patriotycznej

 • Wzmacnianie poczucia przynależności narodowej

 • Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata

 

 

 

 

Temat kompleksowy: Moja miejscowość, mój region.

 

Czas realizacji : 09.05.2022- 13.05.2022r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznawanie symboli i charakterystycznych cech miejscowości, regionu, w którym mieszka dziecko

 • Budowanie wiedzy o zabytkach oraz folklorze regionu

 • Określanie nazwy miejscowości, w której mieszka dziecko

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat regionu oraz miejsca zamieszkania

 • Określanie cech materiałów przy wykorzystaniu zmysłu dotyku, węchu, smaku

 • Rozwijanie intuicji geometrycznej

 • Ćwiczenie używania zwrotów grzecznościowych odowiednio do sytuacji

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: city, village, goat

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Czerpanie radości z podejmowanej zabawy przy muzyce

 • Budowanie przynależności do społeczności lokalnej

 

 

 

Temat kompleksowy: Łąka w maju.

 

Czas realizacji : 16.05.2022-22.05.2022r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Obserwowanie i poznanie wybranych zwierząt w naturalnym środowisku, określenie ich pożytecznej roli

 • Budowanie zainteresowania roślinami występującymi na łące oraz ich właściwości

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kształtowanie umiejętności wokalnych

 • Rozpoznawanie wybranych mieszkańców łąki – owadów oraz roślin zielnych

 • Usprawnianie umiejętności liczenia elementów, kodowania wyniku liczenia

 • Ćwiczenie motoryki małej oraz chwytu pisarskiego

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: ladybird, bee, ant

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie postawy wyrażania emocji w przyjęty społecznie sposób

 • Czerpanie radości z bogactwa przyrody, dostrzeganie jej piękna

 

 

Temat kompleksowy: Święto rodziców.

 

Czas realizacji : 23.05.2022- 27.06.2022 r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Budowanie wiedzy o rodzinie, nazywanie jej członków oraz relacji w rodzinie

 • Określanie zawodów rodziców, opisywanie charakterystycznych cech wykonywanej przez rodziców pracy

 • Utrwalanie wiedzy związanej z określaniem własnych emocji

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Doskonalenie umiejętności opisywania wyglądu członków rodziny oraz ich relacji

 • Wnioskowanie o emocjach na podstawie wyrazu twarzy

 • Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne

 • Ćwiczenia w liczeniu i porównywaniu liczby elementów w zbiorach

 

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: family, parents, mum, dad

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Rozpoznawanie znaczenia wartości uniwersalnych - miłości

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną

 

 

 

 


 

Wierszyk i piosenka maj

Piosenka

Muzolaki - Piosenka dla Mamy i Taty

 

Znów jestem większa

znów jestem starsza

Mam ładną buzię

i długie włosy

codziennie rosnę

czy ty to widzisz?

Każdego dnia zmieniam się.

 

Znów jestem większy

znów jestem starszy

mam sile ręce

i długie nogi

Codziennie rosnę

czy Ty to widzisz?

Każdego dnia zmieniam się.

 

Moje małe serce

kocha Ciebie bardzo mocno

Moje małe serce

kocha Ciebie zimą wiosną

Moje małe serce kocha Was

Mamo tato bardzo kocham Was.

 

 

Wiersz

Dzisiaj Wasze święto mamy,

wszyscy o tym pamiętamy,

chcemy wyznać mamo, tato,

jak Was bardzo kocham za to.

 

Podaruję Tobie dzisiaj

swoje serce małe,

miłością mamusiu,

wypełnione całe.

 

A mojemu tacie
narysuję kwiatek,
abyś żył nam w drowiu
więcej niż sto latek!

Więcej »

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com