Kotki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU WRZESIEŃ

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU WRZESIEŃ

Temat kompleksowy: W przedszkolu

Czas realizacji:01.09-09.09.2022

 

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

 

Nabywanie wiedzy

 • Poznaje nowe zabawy

 • Poznaje zasady panujące w grupie i w przedszkolu

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:children, fun, kindergarden

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształtowanie umiejętności przedstawienia się i zapamiętywania imion innych dzieci

 • Kształtowanie umiejętności rozstawania się z rodzicami

 • Kształtowanie umiejętności samoobsługowych

 

Budowanie postaw

 • Ustalenie zasad kodeksu grupowego

 • Zachęcanie do wspólnej zabaway z innymi dziećmi

 

 

Temat kompleksowy: Wakacyjne wspomnienia

Czas realizacji: 12.09-16.09.2022

 

 

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

 

Nabywanie wiedzy

 • Poznaje konciki tematyczne w sali

 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:holiday, sea, moutain, lake

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikacji zabawek według rodzajów

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i reagowania na umówione sygnały

 

Budowanie postaw

 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali

 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią

 

 

Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni

Czas realizacji:19.09-23.09.2022

 

 

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

 

 

 

Nabywanie wiedzy

 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni

 • Zapoznanie z pracą policjanta

 • Poznanie miejsc przeznaczonych do prawidłowego przechodzenia przez jezdnie

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: carefull

 

 

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w dostępnym zakresie

 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się numerami alarmowymi

 

Budowanie postaw

 • Rozumie potrzebe zachowania zasad bezpieczeństwa

 • Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu

 

 

Temat kompleksowy:Dbamy o siebie i o środowisko

Czas realizacji:26.09-30.09.2022

 

 

 

 

Nabywanie wiedzy

.

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: earth, planet

 • Rozpoznanie i nazywanie części ciała

 • Rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności

 

 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z toalety i innych czynności higienicznych

 • Kształtowanie umiejętności odkładania przedmiotów na wyznaczenie dla nich miejsce

 

 

Budowanie postaw

 

 • Rozumie zaleznośc pomiędzy dbaniem o higienę a zdrowiem

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka WRZESIEŃ

Piosenka

Jestem sobie przedszkolaczek” 

 

Jestem sobie przedszkolaczek,
Jestem ważny – dużo znaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.
Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.
Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.
Tu jest miejsce dla każdego,
Każdy naszym jest kolegą,
Razem w grupie miło nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Wiersz

Jedzie pociąg

Jedzie pociąg fu, fu, fu.

Trąbka trąbi – tru, tu tu.

A bębenek – bum, bum, bum.

Na to żabki kum, kum, kum.

Woda z kranu kap, kap, kap.

Konik człapie – człap, człap, człap.

Muszka brzęczy – bzy, bzy, bzy.

A wąż syczy sss…

 

Więcej »

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com