Kotki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU PAŹDZIERNIK

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień...przez ogród i sad.

Czas realizacji : 28.09.2020 – 02.10.2020 r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Rozwijanie słownictwa czynnego w oparciu o literaturę dziecięcą,
 • Poznawanie owoców i warzyw i uświadomienie znaczenia ich wartości odżywczych
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z braku higieny i niezdrowego trybu życia

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie zmysłu smaku, zapachu
 • Wzbogacanie zasobu słów i zachęcanie do samodzielnego wypowiadania się
 • Rozwijanie zdolności manualnych
 • Kształtowanie umiejętności skupienia uwagi
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem:  apple, banana, pear, plum

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Skupianie uwagi na mówiącej osobie
 • Budowanie akceptacji do zasad higieny (mycie owoców i warzyw przed posiłkiem) i znaczenia aktywności fizycznej na świeżym powietrzu

 

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień… do zwierząt.

Czas realizacji :  05.10.2020-09.10.2020r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy (jeż, wiewiórka, bocian)
 • Poznawanie zwierząt żyjących w lesie
 • Rozwijanie sprawności artykulacyjnej i grafomotorycznej

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Nazywanie zwierząt oraz ich jesiennych przygotowań do zimy
 • Kształtowanie postawy przyjaciela lasu i leśnych zwierząt
 • Rozwijanie zmysłu dotyku
 • Wykonywanie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem: cow, horse, pig, sheep

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Zachęcanie do samodzielności oraz działania w parze

 

Temat kompleksowy: Co z czego otrzymujemy.

Czas realizacji :  12.10.2020- 16.10.2020r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznawanie etapów produkcji (chleb)
 • Rozwijanie sprawności rąk
 • Przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • Łączenie w pary obrazków zwierząt i produktów uzyskiwanych w gospodarstwie

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Ćwiczenie umiejętności orientacji w przestrzeni
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Ćwiczenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt gospodarskich
 • Rozpoznawanie i nazywanie produktów uzyskiwanych z hodowli zwierząt

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem: car, spider, tummy, knee

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Radość z podejmowanej aktywności i wspólnej zabawy               z innymi dziećmi
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień...z deszczem.

Czas realizacji :  19..10.2020- 23.10.2020r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola, domu
 • Poznanie roli wody w życiu człowieka oraz znaczenia oszczędzania wody
 • Utrwalenie pojęć duży, mały
 • Pobudzanie ciekawości badawczej (co pływa, co tonie)

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE          UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej (naśladowanie ruchem, dźwiękiem deszczu, rozchlapywanie wody)
 • Ćwiczenie motoryki małej (rozcieranie pasteli, malowanie palcami)
 • Poznawanie i nazywanie korzyści z padającego deszczu, oszczędzania wody
 • Wzbogacanie zasobu słów związanych z nazywaniem jesiennych zjawisk pogodowych,

 

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem: witch, ghost, cowboy, princess

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w grupie
 • Budzenie wewnętrznej motywacji do samodzielności oraz gromadzenia nowych doświadczeń

 

Temat kompleksowy: Moja Rodzina.

Czas realizacji :  26.10.2020 -30.10.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 •   Podawanie informacji: jak mają na imię mama, tata,
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek.
 • Rozwijanie słownictwa czynnego w oparciu o literaturę dziecięcą.

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kształtowanie poczucia rytmu,
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej,
 • Rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych,
 • Usprawnianie pamięci i koncentracji uwagi,

 

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem: mother, father, brother, sister.

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 • Wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną,
 • Przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka październik

Wiersz: „Jesień”

Gdy jesienny nastał czas

poszły dzieci z Panią w las

zobaczyły tam jeżyka,

który pod listkami znikał

I choć grzybków było mało

dobrze się spacerowało!

 

Piosenka: „Kolorowe listki”

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło.

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały.

Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho, sza, listki zasypiają.
Cicho, sza, oczka zamykają.

 

 

 

 

Więcej »

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com