Kotki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU MAJ

Temat kompleksowy: Mój dom

Czas realizacji: 07-11.05.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

 -rozpoznaje najbliższą okolicę

-stosuje określenia wielkości: mały-duży, wysoki-niski

-wypowiada się na temat ilustracji, nazywając przedmioty i wskazując szczegóły

-wie, ze Warszawa jest stolicą Polski

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-rozwijanie logicznego myślenia

-stosowanie określeń wielkości; duży, mały, wysoki, niski

-rozwijanie umiejętności współpracy

-poznawanie charakterystycznych miejsc swojej miejscowości

-zdobywanie wiedzy o Polsce

-doskonalenie umiejętności malowania

-osłuchanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Poland, Warsaw, see, mountains

 

BUDOWANIE POSTAWY

 - zachowanie ostrożności podczas korzystania z przyborów i urządzeń

-zainteresowanie korzystaniem z technik plastycznych

 

Temat kompleksowy: Moje podwórko

Czas realizacji: 14-18.05.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIECIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

-liczy w zakresie 4

-maluje samodzielnie rysunek piłki

-rozwiązuje zagadki

-mówi wyraźnie

-poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (oddalanie się od osób dorosłych, rozmawianie z obcymi ludźmi)

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-rozwijanie umiejętności liczenia

-rozwijanie mowy

-rozwijanie sprawności manualnych

-kształtowanie współpracy w grupie

-ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem

-rozwijanie ekspresji ruchowej

-osłuchanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: berdoom, kitchen,bathroom, living room, garden, house, playground

BUDOWANIE POSTAWY

- włączanie się do zajęć kształtujących pojęcia matematyczne

-zaangażowanie i aktywność podczas zajęć

Temat kompleksowy: Dla Mamy i Taty

Czas realizacji: 21-25.05.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-zna imiona rodziców i rodzeństwa

-używa zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa

-wyraża swoje uczucia do rodziców i bliskich

-wykonuje upominki okolicznościowe dla bliskich

-czerpie radość z obdarowywania innych

-próbuje rysować linie po śladzie

-potrafi porównać wielkość przedmiotów, stosując określenia: większy, mniejszy

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-wzmacnianie więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami

-wzbogacenie słownictwa

-kształtowanie przeliczania elementów, porównywanie ich liczby

-kształtowanie umiejętności segregowania

-rozwijanie uczucia szacunku i miłości do rodziców

-granie na instrumentach perkusyjnych

-osłuchanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: mummy, dadda, grandma, grandpa, baby

BUDOWANIE POSTAWY

 -odczuwanie przynależności do grupy społecznej (rodziny)

-okazywanie śmiałości w zakresie wypowiadania się

Temat kompleksowy: Idziemy do zoo

Czas realizacji: 28-01.06.2018

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-uważnie ogląda prezentację

-rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta mieszkające w zoo

-bezpiecznie posługuje się klejem

-rozpoznaje i naśladuje sposób poruszania się zwierząt

-uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

-rozbudzenie ciekawości świata

-utrwalenie nazw zwierząt mieszkających w zoo

-osłuchanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: : Lion, Elephant, Snake, Monkey, kangaroo

BUDOWANIE POSTAWY

-radość z podejmowanej aktywności

-próby skupienia uwagi na muzyce

 

Wierszyk i piosenka maj

 Sto lat Mamusiu!

Sto lat Mamusiu

Bądź zdrowa i uśmiechnięta

Moje serdusko co dzień o Tobie pamięta.

Sto lat Mamusiu!

Jesteś mym calutkim światem

Kocham Cię wiosną, jesienią, zimą i latem.

Zabawy z tatą - wiersz

Ha, ha, ha! Hi, hi, hi!

Z tatą śmieję się.

Bardzo lubię, kiedy on

siedzi blisko mnie.

Tata jest mym przyjacielem

z tatą przygód mam tak wiele

Tata dużo rzeczy wie,

tata zawsze kocha mnie.

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com