Kotki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU WRZESIEŃ

 

Temat kompleksowy: W przedszkolu

Czas realizacji:01.09-04.09.2021

 

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

 

Nabywanie wiedzy

 • Poznaje nowe zabawy

 • Poznaje zasady panujące w grupie i w przedszkolu

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:children, fun, kindergarden

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształtowanie umiejętności przedstawienia się i zapamiętywania imion innych dzieci

 • Kształtowanie umiejętności rozstawania się z rodzicami

 • Kształtowanie umiejętności samoobsługowych

 

Budowanie postaw

 • Ustalenie zasad kodeksu grupowego

 • Zachęcanie do wspólnej zabaway z innymi dziećmi

 

Temat kompleksowy: Wakacyjne wspomnienia

Czas realizacji: 06.09-10.09.2021

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

Nabywanie wiedzy

 • Poznaje konciki tematyczne w sali

 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:holiday, sea, moutain, lake

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikacji zabawek według rodzajów

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i reagowania na umówione sygnały

 

Budowanie postaw

 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali

 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią

 

Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni

Czas realizacji:16.09-20.09.2021

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

 

Nabywanie wiedzy

 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni

 • Zapoznanie z pracą policjanta

 • Poznanie miejsc przeznaczonych do prawidłowego przechodzenia przez jezdnie

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: carefull

 

Kształtowanie umiejętności

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w dostępnym zakresie

 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się numerami alarmowymi

 

Budowanie postaw

 • Rozumie potrzebe zachowania zasad bezpieczeństwa

 • Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu

 

Temat kompleksowy:Dbamy o siebie i o środowisko

Czas realizacji:23.09-27.09.2021

 

Nabywanie wiedzy

.

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: earth, planet

 • Rozpoznanie i nazywanie części ciała

 • Rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe

 

 

Kształtowanie umiejętności

 

 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z toalety i innych czynności higienicznych

 • Kształtowanie umiejętności odkładania przedmiotów na wyznaczenie dla nich miejsce

 

 

Budowanie postaw

 

 • Rozumie zaleznośc pomiędzy dbaniem o higienę a zdrowiem

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka wrzesień

Piosenka

"Jestem sobie przedszkolczek"

Jestem sobie przedszkolaczek
jestem ważny - dużo znaczę
na bębenku marsza gram
ram tam tam
ram tam tam


Tu jest miejsce dla każdego
każdy naszym jest kolegą
razem w grupie miło nam
ram tam tam
ram tam tam
 

Wierszyk

Wpadła gruszka do fartuszka”

Wpadła gruszka do fartuszka,

a za gruszką dwa jabłuszka.

A śliweczka wpaść nie chciała,

bo śliweczka niedojrzała.


 

Więcej »

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com