Kotki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU STYCZEŃ

 

Temat kompleksowy: Mijają dni, miesiące, lata.

 

Czas realizacji :  01.01.2020-10.01.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Rozwijanie koncentracji uwagi oraz mowy
 • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej
 • Rozwijanie pamięci ruchowej oraz muzycznej
 • Dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie
 • Kultywowanie zwyczajów związanych z powitaniem Nowego Roku
 • Wzbogacanie wiedzy na temat utworów literackich
 • Ćwiczenia artykulacyjne, rozwijanie słuchu fonematycznego oraz percepcji wzrokowej

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kształtowanie umiejętności oraz zwyczajów  związanych ze składaniem życzeń (urodzinowych, noworocznych), kultywowanie tradycji powitania Nowego Roku
 • Dostrzeganie, rozumienie oraz porządkowanie linii życia człowieka
 • Rozumienie rytmicznej powtarzalności dnia i nocy oraz miesięcy, zdobywanie i utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku
 • Poszerzanie słownictwa czynnego, rozwijanie wyobraźni
 • Rozwijanie empatii, rozpoznawanie i nazywanie emocji (radość, smutek)
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  snowman, autumn, summer, spring

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Poszanowanie dla potrzeb własnych i innych dzieci
 • Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii

 

 

Temat kompleksowy: Babcia i dziadek.

 

Czas realizacji :  13.01.2020-17.01.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Rozwijanie więzi rodzinnych (mama, tata, babcia, dziadek)
 • Rozwijanie koncentracji uwagi, pamięci, mowy, percepcji słuchowej
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych, wzbudzanie zainteresowania zabawami z dzieciństwa babci i dziadka, wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Zintegrowanie środowiska rodzinnego oraz przedszkolnego dziecka

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie mowy, opowiadanie o babci i dziadku
 • Przygotowanie krótkiego występu artystycznego dla babci i dziadka
 • Kształtowanie percepcji w zakresie: dotyku, węchu, ćwiczenie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie sprawności manualnej, przygotowanie upominku dla babci i dziadka
 • Przygotowanie występu dla babci i dziadka oraz prezentowanie własnych umiejętności
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego (rytmiczne dzielenie słów na sylaby), myślenia (rozwiązywanie zagadek)

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: family, mummy, grandma, grandpa

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Wzajemne okazywanie uczuć w rodzinie oraz grupie przedszkolnej, nadawanie znaczenia więziom w kręgu bliższej i dalszej rodziny
 • Poznawanie własnych możliwości

 

 

 

Temat kompleksowy: Zima i zwierzęta.

 

Czas realizacji :  20.01.2020- 24.01.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 

 • Rozwijanie postaw proekologicznych, uwrażliwienie na potrzeby ptaków zimą
 • Poznanie wyglądu wybranych ptaków zimujących w Polsce
 • Rozwijanie kompetencji językowych, nazywanie poznanych ptaków
 • Poszerzanie wiedzy na temat żywienia zwierząt zimą

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Poznanie pokarmów odpowiednich dla ptaków oraz sposobów pomocy zwierzętom leśnym
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Poszerzanie doświadczeń sensorycznych
 • Rytmiczne dzielenie wyrazów na sylaby, wdrażanie do dzielenia na głoski krótkich wyrazów

 

 • Rozwijanie motoryki małej, przygotowanie przysmaków dla ptaków

 

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  winter, bird, circle, square

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Wdrażanie do budowania świadomości ekologicznej, wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
 • Dbanie o zwierzęta zimą oraz odpowiednią pomoc dla nich

 

 

Temat kompleksowy: Projekt teatr.

 

Czas realizacji :  27.01.2020- 31.01.2020r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Budzenie zainteresowań teatralnych
 • Uczestniczenie w zabawach twórczych związanych z teatrem
 • Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez działania ruchowe, językowe, plastyczne, muzyczne, parateatralne
 • Nabywanie wiedzy o osobach pracujących w teatrze oraz roli muzyki w przedstawieniu teatralnym

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Budowanie pojęć związanych z teatrem, rozumienie ich znaczenia
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Naśladowanie ruchem wybranych zwierząt, przedstawianie ciałem emocji
 • Nabywanie umiejętności aktorskich

 

 • Rozwijanie sprawności dłoni oraz ogólnej sprawności ruchowej

 

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: zoo, elephant, kangaroo, monkey, penguin

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Dostrzeganie wartości teatru, korzyści płynących z bliskiego kontaktu ze sztuką teatralną
 • Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami, rozbudzanie empatii

 

 

Wierszyk i piosenka styczeń

 

Wierszyk:

 Życzenia dla babci i dziadka

Kochana babciu, kochany dziadku,
dziś wam przynoszę po jednym kwiatku,
do tego dokładam serdeczne życzenia,
niech wam się spełnią wszystkie marzenia!

 

Piosenka:

„Babciu, droga babciu”

 

1. Babciu, droga babciu
powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

Ref. My tupiemy tup, tup, tup
teraz babciu, ty to zrób./x2

2. Dziadku, drogi dziadku
powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

Ref. My klaszczemy 1, 2, 3,
teraz dziadku, klaśnij ty./x2

3.  Babciu, droga babciu
powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

Ref. My skaczemy 1, 2, 3,
teraz babciu, podskocz ty./x2

4. Dziadku, drogi dziadku
powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

Ref. My całuski ślemy ci
teraz dziadku, daj nam ty./x2

  

Więcej »

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com