Kotki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU MAJ

Temat: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Czas realizacji: od 06.05.2019 do 10.05.2019

 

Zadania

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci

 

Nabywanie wiedzy

 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.
 • Poznaje zasady segregacji odpadów.

 

Kształtowanie umiejętności

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Potrafi segregować śmieci ze względu na tworzywo, z którego są wykonane

 

Budowanie postaw

 • Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.

 

 

Temat: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Czas realizacji: od 13.05.2019 do 17.05.2019

 

Zadania

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci

Nabywanie wiedzy

 

 • poznaje zjawisko atmosferyczne, jakim jest tęcza – wie, jak wygląda tęcza – zna warunki, w jakich powstaje tęcza
 • zna kolory podstawowe i niektóre pochodne – potrafi wskazać kolory i je nazwać

Kształtowanie umiejętności

 

 • Potrafi wymienić kolory tęczy
 • Doskonali czynności manualne podczas malowania tęczy

Budowanie postaw

 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 •  Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

 

Temat: Bukiet , prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Czas realizacji: od 20.05.2019 do 24.05.2019

 

Zadania

Przewidywane osiągnięcia dzieci

Nabywanie wiedzy

 • zna członków swojej rodziny
 • poznaje określenia używane w odniesieniu do rodziny

Kształtowanie umiejętności

 • Potrafi opowiadać o swojej rodzinie.
 • Doskonali artykulację i wymowę
 • Ćwiczy umiejętności manualne.

Budowanie postaw

 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw.
 •  Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

 

Temat: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Czas realizacji: od 27.05.2019 do31.05.2019

 

Zadania

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci

 

Nabywanie wiedzy

 • Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.

 

Kształtowanie umiejętności

 • Doskonali umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 • Ćwiczy rękę podczas kolorowania obrazka
 • Doskonali sprawność ruchową

 

Budowanie postaw

 

 • Kształtowanie postawy troski o każde żywe stworzenie

 

Wierszyk i piosenka maj

Wiosenny walczyk piosenka 

1.Już mocno grzeje wiosenne słońce,

z lasu na łąkę wyszły zające.

Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la. } bis

 

2.Piękne motyle tańczą walczyka,

pszczółka do pary prosi świerszczyka.

Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la. } bis

 

3.Żabka na żabkę wesoło zerka:

– Chodź, droga żabko, pobaw się w berka!

Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la. } bis

 

4.A biedroneczki całe w kropeczki

tańczą walczyka nad brzegiem rzeczki.

Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la. } bis

​" Zabawki" wiersz 

O zabawki zawsze dbamy
po zabawie posprzątamy.
Już samochód na wirażu:
pędzi prędko do garażu.
Lalki siedzą równo w rzędzie:
bałaganu dziś nie będzie!

Klocki ułożymy w kątku.
Krzyś pilnuje dziś porządku.
Każdy przedszkolaczek wie
po zabawie sprząta się.

 

Więcej »

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com