Kotki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Temat kompleksowy: Moja rodzina.

Czas realizacji: 02.10-06.10.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-powtórzenie i utrwalenie poznanej piosenki

-poznanie właściwości plasteliny

-rozwijanie kreatywności

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-słucha krótkich opowiadań

-wykonuje prace plastyczne

-nazywa i wskazuje części ciała z pomocą nauczyciela

-reaguje na sygnał dźwiękowy podczas zabaw

 

BUDOWANIE POSTAWY

-udział w proponowanej aktywności

-próby wspólnej realizacji zadań

-włączenie się do prac porządkowych

-okazywanie śmiałości

Temat kompleksowy: Światło czerwone, światło zielone

Czas realizacji: 9.10-13.10.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIECIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- poznaje  kolory sygnalizacji świetlnej

-nauka piosenki

-kształtowanie poczucia rytmu

-rozwijanie sprawności manualnych

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-zna i nazywa wybrane kolory

-chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

-wznosi proste konstrukcje z klocków

-odtwarza ruchem, gestem proste czynności

-maluje farbą plakatową

 

BUDOWANIE POSTAWY

-podejmowanie zadań wyznaczonych przez nauczyciela

-odczuwanie radości z podejmowanej aktywności

-zaangażowanie i aktywność podczas zajęć

Temat kompleksowy „ Jesień za oknem”

Czas realizacji: 16.10 -20.10.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-kształcenie sprawności manualnej

-kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie

-rozpoznawanie głosów przyrody

-rozwijanie umiejętności malowania farbą

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-dostrzega zmiany zachodzące w środowiskach przyrodniczych związane z jesienią

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-potrafi bawić się zgodnie z innymi dziećmi

-rozpoznaje i nazywa wybrane kolory

-pomaga w sprzątaniu swojego miejsca pracy

-słucha krótkich wierszy

-porównuje wielkości: mały, duży

-śpiewa poznane piosenki w grupie, wspólnie z innymi dziećmi

BUDOWANIE POSTAWY

-próby skupienia uwagi na muzyce

-odczuwanie radości z podejmowanej aktywności

-reagowanie na polecenia

 

Temat kompleksowy „ Nasze zabawki”

Czas realizacji: 23-27.10.2017

ZADANIA

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

-rozwijanie mowy i myślenia

-poznaje wybrane zabawki

-rozwijanie kreatywności plastycznej

-kształtowanie reakcji na sygnał

-rozwijanie mowy i myślenia

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- nazywa i wskazuje wybrane zabawki

-rozumie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami

-uczestniczy w działaniach plastycznych

- z uwagą ogląda prezentowane zabawki

-odkłada zabawki na ich stałe miejsce

BUDOWANIE POSTAWY

 

-podejmowanie zabaw z innymi dziećmi

 

Wiersz i piosenka

Piosenka „Tu paluszek”

Tu paluszek, tu paluszek,
Teraz pokazuje brzuszek.
Tu jest rączka, a tu druga,
A tu oczko do mnie mruga.
Tu jest buźka, tu ząbeczki,
Tu wpadają cukiereczki.
Tu jest nóżka i tu nóżka,
Chodź, zatańczysz jak kaczuszka.

 

Wiersz „Kółka małe kółka duże”

Kółka małe, kółka duże.

Rączki z przodu, rączki w górze.

Rączka w prawo, rączka w lewo.

Tak szumiało w lesie drzewo.

© 2016-2017. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com