Kotki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU KWIECIEŃ

 

Temat kompleksowy: Jestem Polakiem i Europejczykiem

Czas realizacji :  06.04.2021 r – 09.04.2021 r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • zna nazwę miejscowości, w której mieszka,
 • poznaje pojęcia t.j. wieś, miasto
 •  poznaje symbole narodowe (hymn, flaga, godło),
 • poznaje legendy związane z miejscem zamieszkania oraz krajem,
 • wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce.

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań i legend,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Poland, country.

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie,
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej,
 • kształtowanie więzi z własną miejscowością.

 

Temat kompleksowy: Łąka wiosną

Czas realizacji :  12.04.2021 r. – 16.04.2021 r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 •  poznaje mieszkańców łąk,
 • rozróżnia i zna podstawowe kolory
 • rozpoznaje i nazywa niektóre owady,

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania prostych zagadek słownych,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3.
 • rozwijanie umiejętności zapamiętywania krótkich rymowanek,
 • rozwijanie percepcji słuchowej – rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:spring, grassland, butterfly.

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt

 

 

Temat kompleksowy: Wiosna na wsi.

Czas realizacji :  19.04.2021 r. – 23.04.2021 r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • zapoznanie ze zwierzętami hodowlanymi występującymi na wsi,
 • wzbogacanie słownika czynnego dzieci o nazwy młodych osobników zwierząt hodowlanych,
 • poznaje produkty, które otrzymujemy od zwierząt hodowlanych

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • rozwijanie mowy - wypowiadanie się na temat wysłuchanego opowiadania, wiersz,
 • ćwiczenie narządów mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt,
 • doskonalenie sprawności manualnej ręki
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: pig, village, cow

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • dbałość o sprawność ruchową,
 • kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt

 

Temat kompleksowy: Znamy różne zawody.

Czas realizacji :  26.04.2021 r. – 30.04.2021 r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • zna zawody swoich rodziców i wie, czym oni się zajmują,
 • wzbogaca swój słownik o nazwy zawodów,
 • poznaje akcesoria potrzebne do wykonywania różnych zawodów

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 •  rozpoznaje ludzi wykonujących różne zawody,
 • prawidłowo rozpoznaje i nazywa akcesoria do różnych zawodów,
 • kształtowanie spostrzegawczości oraz pamięci, układanie puzzli
 • potrafi odtwarzać ruchem wybrany zawód,
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  hairdresser, nurse

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • uczy się szacunku do każdego rodzaju pracy.

 

 

 

Wierszyk i piosenka KWIECIEŃ

Wiersz

Polska

Polska to nasza ojczyzna,
każdemu dziecku tak bliska,
my zaś jesteśmy Polakami,
bo w naszym kraju,
w Polsce mieszkamy.
Tu jest nasz dom, przedszkole, mama i tata.
 

Wiosenna piosenka

1.Zima się skończyła, wiosny nadszedł czas,

łąka się zbudziła, zbudził się i las.

 

Ref.: Kukułeczka głośno kuka ku­ku, ku­ku

bociek żabki sobie szuka mniam, mniam,

łąka się zbudziła, zbudził się i las.

 

2. Hopsasa do lasa,  każdy biegnie sam.

kwiatków cała masa, rośnie tu i tam.

                                                                                      

Ref.: Kukułeczka głośno kuka ku­ku, ku­ku

bociek żabki sobie szuka mniam, mniam,

kwiatków cała masa rośnie tu i tam.

 

 

Więcej »

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com