Kotki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU LISTOPAD

Temat kompleksowy: Moja rodzina.

Czas realizacji :  04.11.2019-08.11.2019r.

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, przedstawianie imion: mamy,taty, siostry, brata
 • Przestrzeganie wprowadzonych zasad społecznych                        (w rodzinie, grupie)
 • Rozwijanie spostrzegania wzrokowego, rozwiązywanie zagadek, zapamiętywanie krótkich rymowanek
 • Ćwiczenia artykulacyjne, rozwijanie słuchu fonematycznego oraz percepcji wzrokowej

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Dostrzeganie znaczenia rodziny
 • Poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki, rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Kształtowanie pojęcia para, ćwiczenia utrwalające orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni
 • Poszerzanie słownictwa czynnego, rozwijanie wyobraźni
 • Rozwijanie pamięci oraz aktywności twórczej
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  mummy, daddy, sister, brother

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych
 • Budzenie oraz kształtowanie empatii wobec członków rodziny

 

Temat kompleksowy: Mój dom.

Czas realizacji :  11.11.2019-15.11.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Obserwowanie i poznawanie najbliższego środowiska
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu
 • Wdrażanie do orientacji na kartce papieru
 • Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa czynnego
 • Ćwiczenie spostrzegania wzrokowego
 • Rozwijanie zmysłu dotyku, węchu
 • Rozpoznawanie i nazywanie pomieszczeń w domu, określanie ich przeznaczenia
 • Wykonywanie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: house, bedroom, kitchen, bathroom

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Troska o najbliższe otoczenie

 

Temat kompleksowy: Moje prawa i obowiązki.

Czas realizacji :  18.11.2019- 22.11.2019r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznanie praw i obowiązków dziecka
 • Uświadamianie znaczenia zasad społecznych
 • Wdrażanie do identyfikowania i nazywania podstawowych emocji
 • Rozwijanie koncentracji uwagi

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Kształtowanie świadomości posiadania praw                          i obowiązków oraz ich rozumienia
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Poszerzanie doświadczeń sensorycznych
 • Ćwiczenie wypowiedzi słownych, poprawnej artykulacji

 

 • Rozwijanie sprawności dłoni oraz ogólnej sprawności ruchowej

 

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: hedgehog, Fox, rabbit, bird

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami, rozbudzanie empatii

 

Temat kompleksowy: Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Czas realizacji :  25.11.2019- 29.11.2019

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 

 • Poznaje zasady właściwego dbania o higienę ciała oraz racjonalnego odżywiania
 • Wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo przy korzystaniu ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Utrwalenie numeru alarmowego 112
 • Rozwijanie słuchu muzycznego

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE          UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Właściwe dbanie o higienę ciała oraz otoczenia
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, ćwiczenie percepcji wzrokowej
 • Wystukiwanie rytmu zgodnie z muzyką
 • Określanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się

 

 

 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: colors, blue, yellow, purple

 

 

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Zgodne współdziałanie w parach
 • Budzenie wewnętrznej motywacji do samodzielności oraz gromadzenia nowych doświadczeń

Wierszyk i piosenka listopad

Psie smutki wiersz 

Na brzegu błękitnej rzeczki

Mieszkają małe smuteczki.

Ten pierwszy jest z tego powodu,

Że nie wolno wchodzić do ,ogrodu

Drugi - że woda nie chce być sucha,

Trzeci - że mucha wleciała do ucha,

A jeszcze, że kot musi drapać,

Że kura nie daje się złapać,

Że nie można gryźć w nogę sąsiada

I że z nieba kiełbasa nie spada,

A ostatni smuteczek jest o to,

Że człowiek jedzie, a piesek musi biec piechotą.

Lecz wystarczy pieskowi dać mleczko

I już nie ma smuteczków nad rzeczką.

 

Piosenka:

Jak rozmawiać trzeba z psem”

 

Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,

Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi

A więc wołam: - Do mnie, psie!
I już pies odzywa się

Potem wołam: - Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa

A gdy powiem: - Cicho leż!
Leżę ja i pies mój też

Więcej »

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com