Kotki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU CZERWIEC

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Temat kompleksowy: Święto dzieci.

 

Czas realizacji :  31.05.2021 r. – 02.06.2021 r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • zna zwroty grzecznościowe t.j. dziękuję, przepraszam, proszę,
 •  wie, że w czerwcu obchodzony jest międzynarodowy Dzień Dziecka.

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,
 • wdraża się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami i odkłada zabawki na wyznaczone miejsca oraz używa zwrotów grzecznościowych
 • porusza się rytmicznie przy muzyce,
 • obserwuje zmieniająca się przyrodę,
 • liczy w zakresie 4.
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: children, celebration, play, fun

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy z rówieśnikami,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie.

 

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Bezpieczny przedszkolak.

 

Czas realizacji : 07.06.2021 r. – 11.06.2021 r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 •  zna podstawowe zasady prawidłowego przechodzenia przez ulice,
 • wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,
 • zna zasady bezpiecznej kąpieli i wypoczynku nad wodą,
 • zna numer alarmowy 112.

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • kształtowanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami,
 • kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 4,
 • kształtowanie umiejętności opisywania własnymi słowami obrazków.
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: care, safe.

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innyc

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy:  Kolory lata.

Czas realizacji :  14.06.2021 r. – 18.06.2021 r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 •  rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe,
 • poznaje kolejną porę roku: lato,
 • zna charakterystyczne cechy lata.

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • doskonali analizę i syntezę słuchową poprzez słuchanie utworów literatury dziecięcej,
 • opisuje własnymi słowami ilustracje,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Holiday, summer, hot, sun

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych,
 • dbałość o sprawność fizyczną

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Temat kompleksowy: Czekamy na wakacje.

Czas realizacji :  21.06.2021 r. – 30.06.2021 r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • zna sposoby spędzania wolnego czasu,
 • poznaje miejsca (krajobrazy), w które można pojechać podczas wakacji (góry, morze, jeziora)
 •  zna cechy charakterystyczne, dla morza, gór i jezior.

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • recytowanie, indywidualnie krótkich wierszy,
 •  układanie rytmów dwu i trzy elementowych,
 •  konstruowanie budowli w piaskownicy przedszkolnej z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych,
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  holiday, sea, mountains

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • dbałość o sprawność fizyczną,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka CZERWIEC

Wiersz: "Wakacje"

Jest już lato, jest już lato

wyjeżdżamy z mamą, tatą

w góry, w lasy lub nad morze

każdy jedzie tam, gzie może.

Bliżej słońca, bliżej wody

by się kąpać dla ochłody

na jagody chodzić w las

bo wakacji nadszedł czas.

Kocham Ciebie tato” – tekst piosenki

O jak ja się cieszę.

kiedy już od rana.

weźmie mnie mój tato.

na swoje kolana..

 

Ref: Czy to jesień zima.

wiosna albo lato,

bardzo Ciebie .

kocham tato.. /x2

 

Dużo od tatusia.

ja się znowu dowiem.

i jak on ciekawie.

wszystko mi opowie.

 

Więcej »

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com