Kotki

ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU CZERWIEC

Temat: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Czas realizacji: 03.06.2019 -  07.06.2019

Zadania

Przewidywane osiągnięcia dzieci

Nabywanie wiedzy

 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności .
 • Rozwijanie mowy poprzez wzbogacanie zasobu słów i ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

 

Kształtowanie umiejętności

 

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat pracy w określonym zawodzie
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów oddechowych i artykulacyjnych
 • Rozwiązywanie zagadek dotyczących zawodów, wzbogacanie słownictwa
 • Doskonalenie sprawności dłoni i dokładności w wykonywanych zadaniach

 

Budowanie postaw

 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego .

 

Temat: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Czas realizacji: od 10.06.2019 do 14.06.2019

 

Zadania

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci

Nabywanie wiedzy

 

 • Poznaje  dzieci – mieszkańców z całego świata , zaznacza na mapie, skąd pochodzą
 • Wie, że każdy z nas jest inny

Kształtowanie umiejętności

 

 • uważnie słucha wiersza dla dzieci
 • wypowiada się o sprawach związanych ze sobą samym
 • tworzy wielkoformatową pracę z innymi dziećmi

 

Budowanie postaw

 • Kształtowanie szacunku do każdego człowieka niezależnie od narodowości, koloru skóry

Temat:  Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Czas realizacji: od 17.06.2019 do 21.06.2019

 

Zadania

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci

 

Nabywanie wiedzy

 •  poznaje podziwiania świat przyrody, najbliższy i odległy – egzotyczny ..
 • Poznaje dzikie zwierzęta
 • wie jak wygląda dżungla, potrafi ją odróżnić od łąki, parku.

 

Kształtowanie umiejętności

 •  Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa .
 • Ćwiczy rękę podczas kolorowania obrazka
 • ilustruje ruchem treść piosenki
 • Doskonali sprawność ruchową

 

Budowanie postaw

 

 • Budzenie zainteresowania odległymi krajami
 • kształtowanie postawy opiekuńczej wobec środowiska i zwiarząt

Temat:  Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Czas realizacji: od 24.06.2019 do 28.06.2019

 

Zadania

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci

 

Nabywanie wiedzy

 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów .
 •  wie, w co należy spakować rzeczy, wyruszając w podróż
 • zna środki transportu, którymi można podróżować

 

Kształtowanie umiejętności

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 •  Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne

 

Budowanie postaw

 • Kształtowanie szacunku dla przyrody dbanie o nią także podczas odpoczynku.

 

Wierszyk i piosenka czewrwiec

Żyrafa fa fa - piosenka

1 . Dziś zagadkę mam dla dzieci .

Posłuchajcie, czy zgadniecie:

szyję aż do nieba ma, małą główkę, różki dwa .

Ref .:  To żyrafa fa, fa, fa, fa, wysoka jest jak szafa .

 To żyrafa ra, fa, fa, żyrafa fa, fa, fa .  } bis

2 . Cała w plamki jest i łatki,   

zjada trawę, listki, kwiatki .   

Jak nazywa się ten zwierz?  

 Powiedz szybko, jeśli wiesz!

Ref .:  To żyrafa fa, fa, fa, fa, wysoka jest jak szafa .

To żyrafa ra, fa, fa, żyrafa fa, fa, fa .  } bis

 

Wesoła kąpiel - wierszyk

Kiedy słońce mocno praży,

najprzyjemniej jest na plaży.

Złoty piasek w pięty grzeje.

Ja się śmieję, wiatr się śmieje!

Chociaż rzeczka chłodem kusi,

czy bezpieczna, sprawdzić musisz,

nim do wody wskoczysz! Plusk!

Żabka z brzegu głową kiwa,

że ktoś żabką świetnie pływa

i z zazdrości zielenieje.

Ja się śmieję, wiatr się śmieje!

Szumi woda, śpiewa fala,

słońce twarze nam opala

i przez sitko piegi sieje.

Ja się śmieję, wiatr się śmieje.

Więcej »

© 2016-2019. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com